Wat vinden Vlaamse jongeren belangrijk? Voorlopige top 3 van de populairste ideeën, halfweg #Jongerenpact2020

Een persbericht over iets dat Bert en mij na aan het hart liggen, jongerenpact2020 met de tussentijdse resultaten!

Onderwijs dat voorbereidt op het leven in plaats van op hogere studies, het promoten, zelfs met zachte hand afdwingen van gezondere eetgewoontes,  fietspaden die overal van de weg zijn afgescheiden en op de arbeidsmarkt het paradigma van werkgever-werknemer vervangen door opdrachtgever-opdrachtnemer : het zijn maar enkele van de ideeën die honderden jongeren sinds begin april inbrengen in de online ideeënbus van het Jongerenpact 2020. 

Sinds begin april surften tienduizend jongeren naar de website van het Vlaams Jongerenpact 2020.  Naast een stellingenspel, waar al 5.000 jongeren aan deelnamen, konden de jongeren rond de 10 thema’s van het jongerenpact concrete ideeën aanbrengen om zaken te verbeteren.  Daarnaast konden ze ook de ideeën van andere jongeren waarderen. (zie lijst in bijlage van de populairste thema’s/thema).  Tot nu toe hebben meer dan 850 surfers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  En de oogst aan ideeën is zeer rijk.

Opvallend is dat jongeren zelfkritiek niet schuwen.  Regelmatig duiken ideeën op waarbij ze eigen verantwoordelijkheid erkennen : van fietsen zonder licht over ongezonde eetgewoonten tot zich verdraagzaam opstellen.  Ze kijken niet alleen naar de volwassenen of de politiek om zaken aan te pakken maar durven ook de hand in eigen boezem te steken.  Echt opvallend is dit met betrekking tot ongezonde eetgewoonten, alcohol en drugs.  Heel wat jongeren pleiten hier voor een wat radicalere aanpak om hun eigen gedrag en gewoonten te wijzigen (bv. snoep- en drankautomaten weg uit scholen, strengere leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik, strenger drugsbeleid,…).

Jongeren zijn het ook niet eens met elkaar.  Nergens vinden we ideeën die algemeen gedragen en gewaardeerd worden.

Wat misschien minder verbaast, is dat voor sommige thema’s jongeren niet wezenlijk anders lijken te denken dan volwassenen.  Zo hadden de ideeën voor de thema’s milieu, veiligheid en mobiliteit evengoed uit een volwassenenbevraging kunnen komen.  Sterke pleidooien voor meer groene energie (hoewel ook hier de idee van net meer te investeren in nucleaire technologie en kernfusie heel wat bijval kende), meer plaats voor fietsers en voetgangers, investeringen in openbaar vervoer en de aanpak van verkeersmisdrijven en snelheidsovertredingen.  ‘Meer blauw op straat’ is ook bij jongeren en vaak gehoorde kreet.

Ook bij het thema ‘verdraagzaamheid’ vinden we zowel de tegengestelde meningen als de resonanties van de volwassenenwereld terug.  Maar – en dat valt wel op – heel veel ideeën om diversiteit heel actief te stimuleren en vorm te geven.  Gemengde scholen, pleidooien voor spreidingsbeleid en tegen concentratiewijken, actief inzetten om verschillende nationaliteiten samen te brengen (bv. bij speelpleinwerkingen,),…  Aan de andere zijde vinden we dan weer ideeën om ook van allochtonen te eisen dat ze zich verdraagzaam en tolerant opstellen en dat we dit ook moeten durven afdwingen.

Het thema ‘politiek’ tot slot was geen achterblijvertje in de ideeënbus.  Het aantal jongeren dat suggesties en ideeën inbracht onder deze noemer was hoog.  Het minste dat we dus kunnen stellen is dat politiek jongeren niet onverschillig laat.  2 grote rubrieken hier : het afschaffen van de stemplicht (omdat het enkel maar populistische partijen bevoordeelt) én jongeren een grotere plek geven in de politiek.  Ideeën om jongerenpartijen en afdelingen meer te appreciëren, de leeftijd om te kunnen stemmen te verlagen of meer (verplicht) aandacht te geven aan jonge politici in de media wijzen alleszins op de interesse van de deelnemende jongeren om actief met politiek bezig te zijn.

Hier volgen de top 3 van meest gewaardeerde ideeën per thema. Die top 3 werd samengesteld op basis van het waarderingscijfer toegekend door jongeren via de applicatie en het aantal stemmen per idee.

Duurzaamheid

 • Meer aandacht voor de fietser: aangename fietsroutes, fietsstallingen,… Maak het de mens aangenaam om zijn fiets te nemen. In plaats van momenteel naast een drukke steenweg te moeten fietsen.
 • Alleen glazen flessen maken en geen plastieken flessen
 • Men moet meer investeren in alternatieve energievormen, zeker in windenergie. Kernenergie moet afgebouwd worden en windturbines moeten in groter aantal en sneller bijgebouwd worden.
 • De jongeren begeleiden in de zoektocht naar hun talenten, nu wordt er nog te vaak enkel aandacht gaat naar de leerstof. Dit kan aan de hand van meer bedrijfsbezoeken en vrije gesprekken.

Onderwijs

 • Door de jaren heen zou de school de hoeveelheid leerstof moeten opbouwen zodat leerlingen gewend raken aan de grote hoeveelheid leerstof die ze op de hoge school of universiteit moeten verwerken.
 • Alle vakken aanbieden i.p.v. studierichtingen. dan kan je je eigen lespakket samenstellen. dan kan je je eigen talenten ontwikkelen en job vinden die je graag doet nu we toch langer moeten gaan werken.

Armoede

 • De schoolrekening ook in het secundair onderwijs laten dalen.
 • Meer helpen in eigen land in plaats van oorlog te gaan voeren in andere landen, ik vind dat eerst hier alle problemen moeten opgelost worden en dan kunnen we bij andere landen gaan helpen.
 • Er zouden meerdere lokale steungroepen moeten komen. Armoede komt overal voor en mensen zullen meer geneigd zijn deze steungroepen van eigen gemeente te steunen het kunnen immers hun buren zijn.

Veiligheid

 • Veiligheid is een probleem. Het openbaar vervoer is hier vaak het slachtoffer van, dus een camera die beelden vast legt vanaf je op de bus stapt. Deze dienen voor bescherming.
 • Ik denk dat het vooral belangrijk is om de omgeving veiliger te maken. Dit kan gebeuren via meer politiepatrouilles, meer camerabewaking, meer verlichting op straat,… .
 • Jongeren moeten meer hun gezond verstand gebruiken en niet in extremen denken. Als ze zelf op veilig spelen, zal ook hun omgeving veiliger worden. Dit wil niet zeggen dat ze geen risico’s mogen nemen.

Verdraagzaamheid

 • Het is goed om meer scholen en vooral klassen te voorzien van meer nationaliteiten. Op deze manier is iemand van een andere nationaliteit geen ‘ander’ meer, maakt deze persoon deel uit van de klas.
 • Door allochtonen zich verdraagzamer ten opzichte van de jongeren te laten gedragen.
 • Zorg voor betere integratie van allochtonen in de maatschappij en doorbreek de concentraties van allochtonen in randgemeenten van de steden (vooral Antwerpen, maar ook bv. Brussel).

Gezondheid

 • Geen drugs meer en al die andere shit.
 • Gezonder eten in de automaten op middelbare en hoge scholen.
 • Veiligere voet- en fietspaden zodanig dat de drempel lager is om te voet of met de fiets ergens naar toe te gaan. De mogelijkheid om (goedkoop) een gezonde maaltijd te kunnen eten op school

Mobiliteit

 • Meer aandacht geven aan veilige fietspaden. Vlakke fietspaden die met een strook gras of een haagje van de baan gescheiden zijn. GEEN fietssuggestiestroken meer op banen waar je 70 of 90km/u mag!
 • Zware investeringen in openbaar vervoer: stiptheid, grote frequentie (minstens 1 trein/30min en 1bus/15min per lijn) en veiligheid moeten beter!
 • Een lichtje aan de rugzak maken, veiligere fiets en voetpaden maken

Werk

 • Laat jongeren ook op het werk jong zijn en sluit hen niet in in te formele structuren met te veel regels.
 • Voldoende jobs aanbieden in de regio of veel mogelijkheden tot thuiswerk.
 • Jongeren die geen diploma hebben behaald rond hun 20ste verplicht toeleiden naar knelpuntberoepen. Idem voor oudere langdurig werklozen overigens.

Wonen

 • Ik wil leven in een wereld waarin ik mijn eigen ding kan doen, met mijn omgeving. Deze omgeving moet gekenmerkt zijn door solidariteit, die bereikt kan worden door mensen te leren omgaan met anderen.
 • Een huis dat gezellig is en zeker niet “te” groot. Het moet aangenaam aanvoelen en zeker goed om een gezin te onderhouden. Het moet goed geïsoleerd zijn zodat we niet te veel betalen aan de overheid.
 • Gewoon betaalbaar. Momenteel crimineel, wat men durft vragen aan huur.

Politiek/participatie/burgerschap

 • We hebben nood aan jongere, vooruitdenkende en creatievere politici. Laat de jongeren meer spreken en de ‘oudere’ politici luisteren.
 • Door het verzinnen van tv-programma’s en artikels waarin jonge, bekende mensen debatteren over de politiek. Zo komen ze direct in de leefwereld van jongeren en worden ze niet bestempeld als ‘saai’.
 • Democratie is het recht hebben om te stemmen, verplicht slecht geïnformeerde mensen niet te gaan stem. Het huidige systeem bevordert enkel populistische partijen.

2 gedachten over “Wat vinden Vlaamse jongeren belangrijk? Voorlopige top 3 van de populairste ideeën, halfweg #Jongerenpact2020

 1. Pingback: Wat vinden Vlaamse jongeren belangrijk? Voorlop...

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s