Inzichten uit de VIVO-bevraging: wat denken Vlaamse schoolleiders over het M-decreet

Via Tom Ysebaert vond ik dit rapport met de resultaten van de bevraging van ruim 1 op 6 Vlaamse schoolleiders over het M-decreet tot nu toe. Ik zal de cijfers hier niet herhalen, maar wil welke focussen op enkele opvallende inzichten.

Misschien is deze wel het meeste pijnlijke:

Opvallend is dat verschillende respondenten aangeven dat door herverdeling of gebruik van SES- of zorglestijden de zorg voor de andere kinderen beperkter wordt. Er zijn onvoldoende middelen voorhanden om kinderen met beperkingen op te vangen in het gewoon onderwijs.

En deze vat het misschien wel het beste samen:

Er klinken gelukkig ook positieve geluiden maar het blijft een zware opgave voor het personeel. De grote groepen maken dat kinderen met speciale zorg onvoldoende aan hun trekken komen én dat ook de andere kinderen aan aandacht en zorg moeten inboeten. Leerkrachten trachten alles te geven, er voor alle kinderen te zijn maar het is vaak loodzwaar.

Wat vooral doorklinkt in de opmerkingen is een bijzonder grote bezorgdheid: zit het kind hier op zijn plaats? Wat als het toch nog (terug) naar het buitengewoon onderwijs moet? Is het M-decreet geschreven voor de kinderen of voor de ouders? Hoe moet een kind zich voelen als het telkens geconfronteerd wordt met zijn falen? Hoe kan een kind met een moeilijk gedrag functioneren zoals het hoort in een klas van 26? Deze en vele andere vragen en bezorgdheden komen telkens terug …

Verder:

  • Scholen doen heel wat aanpassingen, zowel wat betreft de “technische” structurele aanpassingen (poortjes, stoelen, hellingen, …) als aanpassingen aan lesstructuren, gebruik van SES-lestijden, aangepast didactisch materiaal en nog veel meer.
  • Uit de bedenkingen die de respondenten formuleerden, kunnen we opmaken dat er vaak ook vóór het M-decreet leerlingen met allerhande beperkingen werden ingeschreven. De zorg is in de meeste scholen goed uitgebouwd. Het blijft echter bijzonder moeilijk om in een klas van 20 à 25 leerlingen de nodige zorg te bieden aan kinderen met problemen. Dit is eigenlijk enkel mogelijk mits extra ondersteuning en deze is niet beschikbaar binnen het reguliere lestijdenpakket.
  • Veel kinderen die normaal naar BuSO zouden gaan, komen in 1B (SO) terecht waardoor de druk op die afdeling merkelijk verhoogt.
  • De theoretische basis was er duidelijk wel. Als het gaat om slechts enkele leerlingen is het in de praktijk vaak wel haalbaar, maar ook hier komt terug: meerdere kinderen met een beperking in een grote klas is praktisch niet haalbaar. De ondersteuning van PBD en CLB kan de problemen onvoldoende oplossen, elk IAC is een zoektocht.
  • Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat de CLB’s noch tijd noch middelen hebben voor een degelijke ondersteuning op de klasvloer. Ze kennen vaak wel de reglementering maar volgen de echte problematieken niet altijd op.
  • Enerzijds wordt GON-begeleiding als positief ervaren, anderzijds vindt men 1 of twee uur in de week te weinig. De regels worden blijkbaar ook nogal rigide toegepast zodat sommige leerlingen die vorig jaar wel recht hadden op GON nu uit de boot vallen.
  • Er komt bij de leerlingen van het M-decreet heel wat extra verslagwerk aan te pas. Ook de overlegmomenten vragen veel tijd en organisatie. De vraag stelt zich ook wanneer al die contacten en vergaderingen moeten plaatsvinden …
  • Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat communicatie vooraf met de betrokken en de andere ouders problemen voorkomt. Kinderen met gedragsproblemen worden echter als ‘stoorzender’ ervaren, zeker als er verbale of fysieke agressie aan te pas komt.
  • Sommige ouders vinden het fijn dat hun kind leert omgaan met kinderen met een beperking. Ook de juf wordt positief bekeken. Van de meeste ouders hoor je echter geen reacties als ze positief zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.