Een akkoord over de onderwijsmodernisering, een overzicht

Er zou een akkoord zijn over de hervorming van het secundair onderwijs, om 11 komt er meer info, maar wat weten we al en welke vragen roept dit op?

UPDATE: ik paste de tekst aan op basis van de persconferentie. Oja, het is een modernisering niet een hervorming. Nog voor Hilde Crevits iets kon zeggen op de persconferentie stuurde de N-VA dit de wereld in:

Bij de hervorming van het kindergeld zit ook enkel onderwijsgerelateerde maatregelen.

 • Omdat Vlaanderen de leerplicht niet kan verlagen, maar wel de participatie wel vergroten in het kleuteronderwijs, komt er een (financiële) hefboom bij het kindergeld.
 • Verplichte aanwezigheden van vijf-jarigen wordt opgetrokken naar 250 halve dagen.
 • Studiebeurzen voor het leerplichtonderwijs worden nu geïntegreerd in het kindergeld. Wat het qua administratieve last voor een gezin makkelijker maakt.
 • Er komt ook een studiebeurs voor jongeren die hoger beroepsonderwijs volgen.

De VRT schrijft:

Er is ook groen licht voor de hervorming van het secundair onderwijs en de provincies. “Een opsteker voor Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die nu verder die hervorming kan uitrollen.”

“De eerste graad van het secundair onderwijs is nu afgeklopt. Er komen een hoop nieuwe studiemogelijkheden en er is ook aandacht voor richtingen die een leerling snel naar een job moeten helpen en richtingen die leerlingen klaarstoomt voor hoger onderwijs.

Nieuwe richtingen in de eerste graad en de mogelijkheid voor richtingen die leerlingen snel naar een job richten of naar verder studeren? Euh, klinkt allesbehalve breed? Wellicht betekent dit dat én breed en vroege keuze mogelijk wordt, zoals in het masterplan stond. Dit blijkt ook uit de persconferentie: : Keuze blijft mogelijk, getrapte keuze mogelijk maar met mogelijkheid tot differentiatie.

Concreet over de eerste graad:

 • Eerste jaar: 27 uur basisvorming. Eindtermen moeten niet meer door elke leerlingen behaald worden (alhoewel dat was in feite ook al niet zo).  Er komen hiernaast minimumdoelen basisgeletterdheid voor taal, wiskunde, digitale en financiële geletterdheid die alle leerlingen moeten hebben. Er komen ook nog uitbreidingsdoelstellingen, te formuleren door leerplanmakers (die dus blijven bestaan), behalve voor taal, waar het Vlaamse parlement zich moet over uitspreken. Verder is er nog 5 uur keuzegedeelte. In eerste jaar volledig vrij in te vullen, kan zowel verdieping zijn als bijspijkertijd. Je kan ook kiezen om te verkennen. VERKENNEN – VERDIEPEN – Versterken
 • Tweede jaar: 7 uur keuzegedeelte, maar is in feite al een keuze die je effectief maakt, waarvan 5 u een echt pakket, aangevuld met 2u keuze zoals in het eerste jaar.
 • B-attesten worden afgeschaft van eerste jaar naar tweede jaar. Nadruk op remediëring.
 • In B-stroom wordt de basisvorming uitgebreid naar 20u.
 • B-attesten en C-attesten blijven in overgang naar tweede graad mogelijk. Leerlingen kunnen na b-attest blijven kiezen voor zittenblijven.
 • Zittenblijven moet gereduceerd worden.

Opvallend bij dit fragment in de persconferentie was de expliciete aandacht voor vrijheid van onderwijs. Scholen krijgen zeer veel vrijheid bij deze invulling. Dit geldt ook bij het volgende hoofdstuk:

De onderverdeling ASO/BSO/TSO/KSO blijft wel bestaan, maar minder uitgesproken. Er komen wel campusscholen mogelijk. Ook de hervorming van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is al in de steigers gezet.

Campusscholen, check, de schotten die niet verdwijnen, zat ook in de lijn van verwachtingen. Scholen krijgen dus de keuze; deze opdeling versus een campusschool. En dit geldt voor de 2de en 3de graad.
Ondertussen zijn alle studierichtingen zijn gescreend. We gaan van 29 studiegebieden naar 8 studiedomeinen waaronder STEM. De matrix is klaar en wordt vanaf nu besproken met de onderwijsverstrekkers. Er is geen domein Talen, de talige richtingen zijn volgens de minister sowieso uitgestelde studiekeuze (opvallende uitspraak), die blijven wel bestaan.

In het lager onderwijs zullen scholen meer vrijheid krijgen om ook vreemde talen te onderwijzen.”

Ook altijd zo opvallend hoe de hervorming van SO altijd implicaties voor lager onderwijs heeft. Dit is een duidelijke toegeving voor de Open-VLD. Net zoals de vroege keuze en schotten behouden voor N-VA belangrijk was en voor CD&V dat er een hervorming kwam…

 • Vanaf 3de leerjaar kunnen er vreemde talen aangeboden worden en er komen vakleerkrachten (wat al in het masterplan stond) Nu weten we dat deze er wellicht komen door specialisatie van onderwijzers, maar ook via speciale “leermeesters” zoals vandaag bij leerkrachten LO.
 • Er komt ook mogelijkheid tot differentiatie in het lager onderwijs (Lager onderwijs wordt dus meer secundair onderwijs ipv vice versa). En ten slotte: de doorstroming van informatie van lager naar secundair onderwijs wordt groter. Concreet bvb door meegeven op het getuigschrift of iemand voor A-stroom of B-stroom mag gaan.

Maar er is meer:

 • Hoe moeten scholen zich in de toekomst organiseren? Kiezen ze voor een campus- of domeinschool dan krijgen ze voorrang bij financiering.
 • Er zou ook nieuwe zijn rond verlofstelsels voor leerkrachten. Er komt een voorstel voor de sociale partners waarbij onderwijspersoneel veel mogelijkheden krijgt om voor mensen te zorgen. Ook stelsel om met les geven te verminderen blijft mogelijk.

Timing blijft zoals afgesproken.

Een gedachte over “Een akkoord over de onderwijsmodernisering, een overzicht

 1. Pingback: Een akkoord over de onderwijsmodernisering, een...

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s