Er is een akkoord over de uitgangspunten van de eindtermen. Waar kijk je best naar uit?

De kogel is door de kerk, er is een akkoord over de uitgangspunten van de eindtermen, weliswaar een akkoord zonder de oppositie, dus enkel binnen de meerderheid. De Standaard biedt al een mooi inzicht in wat beslist zou zijn met weliswaar een vrij foute titel, maar laat tegelijk nog enkele belangrijke vragen open.

Wat weten we? Dit zijn de 16 sleutelcompetenties:

Op basis van deze uitgangspunten zullen er dus eindtermen geformuleerd worden die in feite allemaal vakoverschrijdend zijn (omdat ze niet meer gekoppeld worden aan een vak). Nog veel meer weten, check de tekst van Hilde Crevits hier.

Maar, waar kijk je best naar uit de komende dagen? Naar de antwoorden op de volgende vragen:

  • De Standaard schrijft:
    “Het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen valt weg en dus ook het onderscheid tussen wat moet worden bereikt en wat moet worden nagestreefd. Elke eindterm moeten worden bereikt. Volgens CD&V zijn de nieuwe eindtermen ‘beperkt in aantal en helder geformuleerd’. Elke leerkracht zou duidelijk moeten weten wat er bedoeld wordt. Dat vereenvoudigt ook het maken van de leerplannen door de onderwijsverstrekkers.”De vraag hierbij voor de koepels – of beter een welbepaalde koepel – zal zijn: moeten deze concrete, transparante eindtermen wel of niet in de leerplannen letterlijk opgenomen worden of niet.UPDATE: ondertussen is er dus een tekst op de website van de minister: de eindtermen moeten letterlijk opgenomen worden.
  • Waar de Standaard geen woord over rept, maar waar achter de schermen zeer veel over de doen is geweest: kunnen de eindtermen nog als geheel aangevochten worden (wat het Steiner-onderwijs ooit deed), of staat nog steeds in het akkoord dat dit enkel eindterm per eindterm kan.UPDATE: nog geen nieuws

Waarom zijn deze vragen belangrijk? Wel je moet dit ook lezen met wat wel al in de berichtgeving van De Standaard staat:

De overheid krijgt de macht om te controleren of de lesinhoud in overeenstemming is met de internationale verdragen, zoals de rechten van de mens en het kind. De levensbeschouwelijke leerplannen moeten ook verplicht gepubliceerd worden. De inspectie levensbeschouwelijke vakken zal voortaan ook ieder jaar aan het Vlaams Parlement moeten rapporteren.

Het gaat namelijk terug over onderwijsvrijheid en in welke mate de koepel-organisaties dan wel de overheid de dans leidt. Ik weet dat indien de eindtermen er letterlijk moeten instaan én enkel per stuk kunnen aangevochten worden, dat dit akkoord op zich wellicht al zal aangevochten worden door 2 koepelorganisaties, waarvan minstens 1 zich al behoorlijk combatief heeft getoond. Stel dat dit er niet meer in staat, dan is dit ook interessant op te merken.

En nu? Uitgangspunten zijn nog geen eindtermen, maar hiermee kan men aan de slag om eindtermen op te stellen (of schuiven open te trekken waarin al voorstellen liggen?). Die moeten dan op hun beurt bekrachtigd worden en dan volgen leerplannen, vormingen, handboeken,…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.