De cover van mijn nieuwe boek: Met de kinderen alles goed

Eind oktober, begin november komt mijn nieuwe boek uit. Tiens, was er dan al niet een cover voor een nieuw boek? Ja, maar de titel bleef niet goed zitten. Voor de Vlamingen, crises is net als crisissen een meervoudsvorm van crisis ;). Het boek gaat dus niet (enkel) over Corona, maar bespreekt veel meer verschillende crises.

Deze titel dekt de lading wel helemaal:

De voorbije weken heb ik al enkele lezingen over het boek gegeven en deze werden zeer positief onthaald (oef).

Over het boek:

Sommige zaken waar ouders en opvoeders zich zorgen over maken bij jongeren, zijn die zorgen niet waard. In de plaats daarvan bestaan er dan weer andere crises die minder opvallend zijn, maar juist schadelijkere gevolgen hebben voor de jeugd. In Met de kinderen alles goed onder- scheidt Pedro De Bruyckere feit van fictie. Is het echt zo erg gesteld met de kinderen en jongeren? En zijn er manieren om hun weerbaarheid te versterken? Dit boek geeft je het antwoord en gaat op zoek naar oplossingen.

Extra lectuur op zaterdag: lees aub deze column van Tommy Wieringa over onderwijs

Ik ontdekte deze column van Tommy Wieringa net nadat ik op publiceren gedrukt had voor mijn Lectuur op Zaterdag-post. En dat is zonde, want deze column zou best door veel mensen gelezen moeten worden.

Lees even dit fragment:

In reclameblokken voor en na het nieuws zijn tal van aanbieders van beter of ondersteunend onderwijs actief. Ik hoor de laatste tijd commercials van ‘Grip op tekst’ en ‘Foutloos rekenen’, maar ook van Luzac, Europese en internationale scholen, die beter en kleinschaliger onderricht beloven dan het reguliere onderwijs kan bieden. Een teken aan de wand. Wie het teken verstaat, begrijpt dat het onderwijsgebouw rot is en dat slimme ondernemers de gaten dichten. Luistert onderwijsminister Arie Slob naar de radio? En zo ja, ervaart hij licht ongemak als hij hoort dat er tal van private partijen beter onderwijs aanbieden? Wordt dat ongemak al sterker bij de wetenschap dat veertig procent van de basisschoolleerlingen het streefniveau voor taal niet haalt en drieënvijftig procent dat voor rekenen niet, bij de uitstroom naar het middelbare onderwijs?

In mijn nieuwe boek “Serieuzeneuzen” dat in oktober uitkomt, ga ik hier uitgebreid op in, maar lees dus zeker in afwachting deze tekst van Wieringa.

Vooruitkijken: Serieuzeneuzen, plaat, theater en meer

Ik had het al op Twitter aangekondigd, en nu is het zover, mijn blog gaat even op vakantie. In deze laatste post wil ik vooruitkijken na de terugblik van zondag.

Eerst en vooral komt er een nieuw boek aan:

Na de hele reeks onderwijsboeken, is dit een vervolg op de boeken die ik met Bert Smits schreef over de leefwereld van jongeren. Het aangekondigde psychologieboek dat ik samen met Liese en Casper schrijf is een jaartje uitgesteld. We waren bijna klaar toen de Coronacrisis uitbrak, maar dan was het alle hens aan dek voor ons alledrie en dus hebben we wat meer tijd nodig.

Maar dat is niet het enige ijzer dat in het vuur ligt. Volgende week gaat Blue and Broke de studio in om plaat 3 op te nemen, waarvan dit alvast de eerste single is:

Maar er is meer. Samen met de groep werk ik aan een muzikaal theatercollege rond mythes over onderwijs en leren. Het is de bedoeling om volgend seizoen al wat try-outs te doen (bij interesse, neem contact op met Theaterbureau XL-Productions) en wie weet volgt een heuse tournee in seizoen 21-22.

Er is nog meer waar ik nog niet veel over kan of beter mag zeggen. Mijn blogpauze zal de komende weken misschien een paar keer onderbroken worden met nieuws.

Het is een zeer raar school- en academiejaar geweest. Ik stop nog lang niet met werken, maar de dagelijkse blogposts verdwijnen even tot in augustus. Hou jullie gezond, hou de nodige afstand en tot binnenkort!

Gratis Webinar komende donderdag van Bert en mezelf: Wat kunnen scholen leren uit de coronacrisis? 

De impact van de coronacrisis op het onderwijs is groot: digitaal en afstandsleren werden de norm, en de vraagt blijft wat de effecten op kinderen, jongeren én de school zelf zullen zijn. Hoe geef je zo goed mogelijk les vanop afstand? Hoe maak je je schoolbeleid bestendig tegen onverwachte gebeurtenissen?
Pedro De Bruyckere en Bert Smits gaan in op de uitdagingen waar scholen mee te maken krijgen en welke lessen ze daaruit kunnen leren.

Registreren voor dit gratis webinar kan via deze knop. Lees hieronder verder voor meer info over de inhoud van het webinar.

     Donderdag 28 mei 2020 16u00
Gratis webinar! Schrijf je hier in voor het webinar

Pedro De Bruyckere gaat in op de vraag welke zaken we hier concreet uit kunnen trekken voor leraren en thuisonderwijs. Hoe kunnen we het best multimediaal werken? En hoe bouwen we voldoende herhaling en oefening nu het schooljaar drastisch is ingekort?Gebaseerd op het boek Klaskit. Tools voor topleraren gaat hij op zoek naar antwoorden die wetenschappelijk onderbouwd zijn en (meestal) werken.

Bert Smits gaat dieper in op wat deze crisis ons leert over de kwaliteit van schoolorganisatie. Een crisis is een stresstest voor scholen. Zowel de sterktes als de tekortkomingen van je team en van de ruimere organisatie worden blootgelegd.

Bert licht toe welke hefbomen je nodig hebt om je school fit en wendbaar te maken en om te bouwen tot een lerende organisatie. Hij haalt daarvoor inspiratie uit zijn boek Iedereen schoolmaker. Investeren in samen leren dat hij samen met Yves Larock schreef.

Klaskit, de workshops!

De voorbije twee jaar gaf ik lezingen over Klaskit over de hele wereld. Er was 1 vraag die ik regelmatig kreeg en die ik niet kon beantwoorden, tot nu. Mensen vroegen me namelijk naar workshops bij het boek. Zelf kan ik dat er niet bijnemen, geef nog steeds te graag les en doe te graag onderzoek, maar… de voorbije maanden hebben Liese Missine, Jan Tishauer en ikzelf gewerkt aan workshops waarmee je op school zelf aan de slag kan gaan met een inzicht uit het boek.

Voorlopig hebben we in het aanbod drie inzichten uit het boek uitgewerkt:

  • Leerlingen diep laten nadenken
  • Werk multimediaal: dual coding
  • Gespreide herhaling: spaced repetition & interleaved practice

Het zijn echte workshops en geen lezingen. Of beter: het zijn reeksen van drie workshops van 2 uur per onderwerp, gespreid over minimaal 3-4 maanden voor een optimale opvolging. Dit betekent samen op weg gaan om effectieve aanpakken als dual coding, aanzetten tot denken, of gespreid oefenen, concreet te vertalen naar je eigen school- en klascontext.

Meer info vind je op Klaskit.com

Waar is de evidentie? Over getuigenissen en autoriteit.

Onlangs zag ik een lezing van een buitenlandse professor die een uur lang pleitte voor meer gebruik van evidentie in onderwijs, maar er was een opvallende manco in haar presentatie. Ze beweerde zeer veel zaken, waarvoor ze echt zelf… geen enkele evidentie aanvoerde.

De presentatie deed me denken aan het boek ‘When can you trust the experts’ van Daniel Willingham dat ik hertaalde naar het Nederlands. Daarin schuift Willingham onder andere de volgende twee belangrijke tips naar voor:

  • Autoriteit is een zwak argument. Het kan je misschien verbazen, maar wetenschappers zijn ook maar mensen, die soms ook gewoon een mening hebben die niet noodzakelijk onderbouwd is. In Juffen zijn Toffer dan Meesters hebben we zo een hele case beschreven (met bronnen) van een Britse professor die ook herhaaldelijk claims deed, wat bij andere wetenschappers leidde tot de vraag ‘where is the evidence’. Zelfs een uitspraak als ‘John Hattie zegt…’ mag je niet ontslaan van kritisch denken.
  • Je negeert beter getuigenissen als deze als aanbeveling gebruikt worden. In de presentatie die ik bijwoonde, zat dan wel geen enkele referentie, er waren wel getuigenissen: mensen die hun mening gaven over een bepaald product. Je mag mijn inziens het vergelijken met dit:

Het is misschien een beetje te straf gesteld, maar als bijvoorbeeld Bill Clinton een bepaald persoonlijkheidsmodel aanprijst, dan is dat evenveel waard als je buurman die dat model zou aanprijzen, gesteld dat die man net zoals Bill geen psycholoog is.

Voor de evidentie achter de voorbeelden, verwijs ik graag naar het meest recente mytheboek waarin we onder andere het model dat Bill Clinton aanprees uitgespit hebben, net als de case van prof. Greenfield en in het laatste hoofdstuk uitleggen waarom ‘Hattie zegt dat…’ soms ook fout kan lopen.

Boeklancering “Juffen zijn toffer dan meesters”, 28 februari 2019, PXL, Hasselt

Het is zover, ons nieuwe boek komt er aan!

Over het boek:

Goede omgang met kennis, bronnen en factchecking is belangrijker dan ooit. In de veelheid aan informatie die leraren, ouders, pedagogen, en politici dagelijks te verwerken krijgen, is het niet altijd duidelijk wat ze werkelijk voor waar mogen aannemen.

Is aangeboren intelligentie bepalend voor een goede schoolcarrière? En hoe zit het nu met die juffen en meesters? In dit boek staat het weloverwogen antwoord.

U bent van harte uitgenodigd voor de boekvoorstelling op 28 februari bij hogeschool PXL in Hasselt.

Inschrijven is gratis en kan via deze knop.

Programma
19u00    Ontvangst
19u15    Boekoverhandiging door Hilde Vanmechelen, directeur-uitgever LannooCampus
19u20    Inleiding door Marc Hermans, departementshoofd PXL-Education
19u30    Pedro De Bruyckere met belangrijke inzichten uit Juffen zijn toffer dan meesters
20u10    Gesprek over mythes
20u30    Einde voorzien
Praktisch:
28 februari 2019
Ontvangst 19u00
Hogeschool PXL
Elfde Liniestraat 24, gebouw B
3500 Hasselt

Parkingplan

Een klein alternatief, persoonlijk lijstje voor het komende jaar

Eergisteren plaatste ik wat er zoal aan Vlaams onderwijsnieuws te verwachten is voor 2019. Vandaag een klein lijstje met persoonlijke plannen.

  • Juffen zijn toffer dan Meesters, het tweede mytheboek van Paul, Casper en mezelf komt uit in Februari. Mag ik bekennen dat ik steeds slechter begin te slapen. Uit een mailconversaties tussen de auteurs: ‘Ik vrees dat nu bijna iedereen boos zal zijn. Antwoord: ‘Als ik klaar ben, wellicht iedereen’. Was toen een grap, nu een vrees.
  • Ook in februari ga ik voor de eerste keer een kleine lezingentournee door de VS doen.
  • Ook nog lezingen gepland in Jersey, Dubai, Italië, Zwitserland,… (voor compleet overzicht, check hier)
  • Ja, er wordt gewerkt aan een nieuw boek. Nee, nog geen nieuws, wel dat het een groot werk is.

Qua onderzoek en bijhorende publicaties:

Qua muziek:

Verder blijf ik natuurlijk bloggen én wordt deze blog dit jaar 10 jaar oud!

Is dit alles? Nee, maar alles wat ik nu kan delen :).