Wil je creativiteit stimuleren? Drink thee!

Via BPS Digest vond ik deze studie van de universiteit van Peking waarbij men een randomized controlled trial deed waarbij een deel van de 50 deelnemers heet water en een ander deel thee liet drinken en vervolgens aan de slag liet gaan met blokjes terwijl in een tweede experiment ze een nieuwe naam voor een restaurant moesten bedenken.

Deze twee experimenten zijn bekende manieren om divergent denken te meten en wat bleek? De theedrinkers waren steevast beter in divergent denken dan de waterdrinkers.

Even ter herhaling:

Divergent denken: het bedenken van zo veel mogelijk opties en ideeën.

Als je nu verwacht dat we hiervoor een uitleg hebben, vooralsnog niet. Zelf had ik wel de bedenking dat de steekproef behoorlijk klein is en smeekt dit onderzoek voor replicatie. Aan de andere kant: eerder onderzoek toonde al een positief verband tussen theedrinken en convergent denken.

Convergent denken: het komen tot de juiste optie en deze uitwerken.

Misschien ook interessant om te onderzoeken: koffie versus thee :).

Abstract van het onderzoek:

Previous research has found that tea improves performance on convergent creativity tasks, such as the Remote Associates Test, by inducing a positive mood. However, there is no empirical evidence regarding the effect of tea drinking on performance in divergent creativity tasks. Using two experiments, the current research investigates the relationship between tea consumption and divergent creativity. In both experiments, participants were randomly assigned to two groups and implicitly manipulated to drink tea or water. In experiment 1 (N = 50), we used a block-building task as a measure of divergent creativity in spatial cognition. The results showed that the participants who drank tea performed better in the spatial creativity task assigned in the 10 min immediately following tea consumption than did those who drank water. In experiment 2 (N = 40), we adopted the restaurant naming task as a measure of divergent creativity in semantic cognition. The results showed that the participants who drank tea received higher scores in the semantic creativity task compared to those who drank water. The current research demonstrates that drinking tea can improve creative performance with divergent thinking. This work contributes to understanding the function of tea on creativity and offers a new way to investigate the relationship between food and beverage consumption and the improvement of human cognition.

Helpt beter je best doen bij een IQ-test?

De voorbije weken is er – weer – veel te doen geweest over intelligentietesten. Een nieuwe studie onderzocht een claim uit een meta-analyse uit 2011 van oa Angela Duckworth waarin gesteld werd dat de mate waarin je je best deed – ‘did an extra effort’ – de uitslag van een IQ-test zou kunnen beïnvloeden. Deze meta-analyse was niet zonder controverse onder andere omdat het zou betekenen dat de IQ-testen makkelijker beïnvloedbaar zouden zijn, maar ook omdat Duckworth en haar nadruk op grit achteraf behoorlijk door de mand is gevallen waarbij onder andere naar deze studie werd verwezen.

Dit nieuw onderzoek heeft deze stelling nu concreet onderzocht door aan 2 random samengestelde groepen van testpersonen waarbij de controlegroep de IQ-test zonder beloning moest afleggen, terwijl de testgroep een beloning voorgehouden werd van 75 dollar als ze bij de 10% best presterenden zouden eindigen.

De onderzoekers stelden vast dat mensen hierdoor niet echt meer gemotiveerd werden, maar dat de geld-groep wel degelijk beter hun best deden. Op deze manier kon de vergelijking gemaakt worden of beter je best doen zou helpen op de IQ-test. Wat bleek? Nee. Er was geen verschil tussen beide groepen. Dit is goed nieuws voor IQ-tests die zo in feite er degelijker uitkomen.

Maar hoe valt het verschil met eerder onderzoek te verklaren? In veel eerdere onderzoeken werd je best doen, net zoals in dit onderzoek gemeten aan de hand van zelfrapportage. En zoals gesteld: de groep die geld voorgehouden werd, gaf aan dat ze beter hun best deden, maar dit vertaalde zich niet in betere resultaten.

De onderzoekers analyseerden de data verder en zien als verklaring voor eerdere resultaten dat de kans groot is dat mensen die beter scoorden, ook sneller geneigd zijn om te zeggen dat ze beter hun best gedaan hebben. De IQ-test was dus niet het probleem, maar wel de zelfrapportage.

Abstract van het onderzoek:

A positive correlation between self-reported test-taking motivation and intelligence test performance has been reported. Additionally, some financial incentive experimental evidence suggests that intelligence test performance can be improved, based on the provision of financial incentives. However, only a small percentage of the experimental research has been conducted with adults. Furthermore, virtually none of the intelligence experimental research has measured the impact of financial incentives on test-taking motivation. Consequently, we conducted an experiment with 99 adult volunteers who completed a battery of intelligence tests under two conditions: no financial incentive and financial incentive (counterbalanced). We also measured self-reported test-taking importance and effort at time 1 and time 2. The financial incentive was observed to impact test-taking effort statistically significantly. By contrast, no statistically significant effects were observed for the intelligence test performance scores. Finally, the intelligence test scores were found to correlate positively with both test-taking importance (rc = .28) and effort (rc = .37), although only effort correlated uniquely with intelligence (partial rc = .26). In conjunction with other empirical research, it is concluded that a financial incentive can increase test-taking effort. However, the potential effects on intelligence test performance in adult volunteers seem limited.

Bekijk deze video en lees deze column van Frederik Anseel over leiderschap

Het is niet omdat ik de man ken dat ik dit schrijf, maar ik ben echt fan van de columns van Frederik Anseel. Deze nieuwe column over de drie vragen waarbij je de antwoorden niet kan faken, is geen uitzondering.

In de column vermeldt Frederik ook deze video waarover hij schrijft:

Het filmpje ziet er wat gedateerd uit, geen powerpoint met slides of beelden, enkel een kalme, zacht sprekende man die met een metafoor uitlegt hoe ‘the smell of the place’ bepaalt hoe mensen zich gedragen. Kijk, luister, en u vergeet het nooit meer.

Deze grafieken over Duitsland doen me lichtjes duizelen

Duitsland heeft een nieuwe regering onder Merkel. Er zijn veel uitdagingen, maar eerlijk gezegd zijn deze grafieken misschien wel de grootste uitdagingen voor de toekomst.

Het ziet er namelijk naar uit dat volgend jaar een historisch jaar wordt voor Duitsland:

Er zullen meer mensen ouder dan 60 zijn dan dat er jonger dan 30 zijn. En met een geboortecijfer van 1.5 zit Duitsland nog niet met Japanse toestanden, maar het scheelt niet veel met de 1.46 die Japan kent. En dan krijg je dit als voorspelling:

Nu, in tijden van overbevolking klinkt dit niet slecht, maar… voor de economie is dit een hele uitdaging. Schaffen wir das?

(bron)

“We zoeken werknemers en ze vinden wordt niet makkelijk”

De titel van deze post is een verwijzing naar dit artikel in De Morgen over hoe het leger 7400 nieuwe rekruten zoekt. De kans dat het leger deze zal vinden is klein. Net zoals de spoorwegen moeite hebben om hun vacatures in te vullen, of net zoals we in onderwijs steeds meer moeite zullen hebben om leerkrachten te vinden de komende jaren.

Je zou kunnen zeggen dat het is omdat deze jobs minder aantrekkelijk zijn geworden de voorbije jaren, maar er is meer. We krijgen enkele zaken die samen gaan:

  • een vergrijzende bevolking (of beter een ontgroenende bevolking)
  • een aantrekkende economie

En dat betekent dat voor heel veel sectoren een war for talent dreigt. Het klinkt vreemd in een week waarin Carrefour veel ontslagen aankondigde, maar weet dat er zelfs ontslagen zullen blijven komen en werklozen zullen blijven bestaan als er honderden jobs niet ingevuld geraken omdat bijvoorbeeld veel mensen niet het juiste profiel hebben.

Wat kan onderwijs doen – en bij uitbreiding iedere sector die mensen nodig heeft?

Er zijn minder sterke reacties zoals bijvoorbeeld in Rotterdam opperde iemand het idee om werklozen verplicht les te laten geven. Euh nee.

Vaak komt het op dit neer:

En als elke sector dit zal doen, weet dan dat je nog verder zal moeten zoeken hoe je toch nog mensen kan aantrekken.

Heb je door dat de huidige tijdsmeting niet genoeg is?

Dat de discussies niet meer over dingen in de marge mogen gaan?

En dat de tijd meer dan dringt…

Teken wat je later wil worden (een onderzoek over werkverwachtingen van kinderen en tieners)

Dit is een apart onderzoek waarbij de titel – ‘Draw your future’ – perfect de lading dekt. Meer dan 20000 kinderen en tieners van over de hele wereld tekenden hun later beroep en al deze tekeningen werden geanalyseerd. Nu, opgelet, de hoofdbrok van de onderzoeksdata komt met 13000 tekeningen uit de UK.

Dit is een samenvattende video:

Wat zijn enkele opvallende conclusies:

  • De verschillen tussen hoe 7- en 17-jarigen over hun latere carrière denken, zijn kleiner dan je denkt.
  • De verwachtingen over latere beroepen zijn vaak gebaseerd op gender-stereotypen, sociale achtergrond én vaak mee bepaald door tv, film en radio.
  • Sommige sectoren kunnen het in de toekomst behoorlijk moeilijk krijgen om personeel te vinden.

Het volledige rapport lees je hier: Drawing The Future Report (PDF).

Nieuw onderzoek naar hoe onze persoonlijkheid verandert doorheen de tijd

Liggen onze persoonlijkheidstrekken vast of niet? Of beter: kan je je partner ooit veranderen of niet? Het is het onderwerp van een nieuwe studie waarbij data gebruikt werd van meer dan 50000 Amerikaanse en Europese respondenten die men kreeg door data van 14 onderzoeken te combineren. Hierbij keek men na hoe de typische big five-persoonlijkheidstrekken evolueerden. Wat bleek? Meestal zie je vergelijkbare patronen.

BPS Digest vat het als volgt samen:

Combining data from all the studies showed that four of the five main personality traits showed statistically significant change, on average, through life, thus contradicting William James’ famous assertion that personality is set like plaster after age 30. The exception was trait Agreeableness (related to warmth and empathy), but actually this trait was found to change in each individual study, but in different directions for different studies (sometimes increasing through life, sometimes diminishing), such that it appeared stable when considered in aggregate.

Putting Agreeableness aside, the overall pattern was for the other traits to decline across the lifespan by about 1-2 per cent per decade, such that participants became, on average, more emotionally stable (save for an uptick in Neuroticism at the very end of life), but generally less outgoing, less open-minded, and less orderly and self-disciplined. This is somewhat consistent with the previously described Dolce Vita (literally “sweet life”) effect, which describes how we change in late life in response to having fewer responsibilities.

Maar er vallen nog een paar dingen op:

  • Er zijn de nodige individuele verschillen.
  • Er zouden regionale verschillen bestaan.

Dit is een zeer interessante nieuwe analyse, maar er zijn de nodige beperkingen én de studie levert nieuwe vragen op (bijvoorbeeld hoe het komt dat een individu van de algemene tendensen afwijkt).

Abstract van het onderzoek (nog in preprint):

This study assessed change in the Big Five personality traits. We conducted a coordinated integrative data analysis (IDA) using data from 14 studies including 47,190 respondents to examine trajectories of change in the traits of neuroticism, extraversion, openness, conscientiousness, and agreeableness. Coordinating models across multiple study sites, we fit nearly identical multi-level linear growth curve models to assess and compare the extent of trait change over time. Quadratic change was assessed in 8 studies with four or more measurement occasions. Across studies, the linear trajectory models revealed stability for agreeableness and decreases for the other four five traits. The non-linear trajectories suggest a U-shaped curve for neuroticism, and an inverted-U for extraversion. Meta-analytic summaries indicate that the fixed effects are heterogeneous, and that the variability in traits is partially explained by baseline age and country of origin. We conclude from our study that neuroticism, extraversion, conscientiousness, and openness go down over time, while agreeableness remains relatively stable.