Bedreigde een misnoegde Minecraft-speler 400 Britse scholen?

Gisteren werden 400 scholen in de UK opgeschrikt door een bommelding. Ze kregen een hoax-email die schijnbaar afkomstig was van een VeltPvP-server. Ik schrijf schijnbaar omdat het Amerikaanse bedrijf vermoedt dat er spoofing in het spel is.

Spoofing is het vervalsen van kenmerken met als doel om tijdelijk een valse identiteit aan te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om e-mail, website, IP-adres, telefoonnummer en biometrische kenmerken.

De 17-jarige CEO Carson Kallen achter de server vermoedt dat de mails verstuurd zijn door een misnoegde Minecraft-speler die het bedrijf in diskrediet wil brengen.

Lees even de vorige zin terug. Juist, 17-jarige CEO en Minecraft. VeltPvP is een server waarop spelers het tegen elkaar kunnen opnemen in Minecraft. De CEO stelt dat hij 50 man onder zich heeft om dagelijks 10000 spelers te ondersteunen.

En hoe reageerden de scholen? Wel die werden voor alle veiligheid geëvacueerd.

(bron BBC)

Kreeg enkele vragen over Growth Mindset van Dweck en recente studies

Vrijdagavond gaf ik voor SOK een soort van masterclass en tot mijn verbazing had iets dat ik langs mijn neus vertelde, nogal wat impact bij de mensen. Er zijn namelijk twee recente grote studies gepubliceerd die serieuze kanttekeningen plaatsen bij het mindset-verhaal van Carole Dweck.

Dit zijn de twee studies waarover ik op mijn Engelstalige blog berichtte:

De resultaten zijn van beide studies zeer gelijklopend:

    • het effect van een growth mindset-benadering is echt wel klein
    • het effect van deze benadering is enkel bij bepaalde groepen (soms nog steeds licht) effectief en bij andere niet of nauwelijks effectief.

Vooraleer je nu denkt dat ik met 2 studies de mindset-theorie naar huis stuur, is het antwoord een pak genuanceerder (al is er al langer iets aan de hand met onder andere mislukte replicaties van het originele onderzoek).

Door het werk van Hattie zijn we al een tijdje geobsedeerd door zijn vrij arbitraire grens van 0.4 als moment waarop een aanpak echt meerwaarde begint te bieden. Kleinere effecten zouden niet belangrijk zijn. Probleem is echter dat aan elke aanpak een kostenplaatje en tijdsinvestering hangt die vaak te weinig bekeken wordt. Concreet: sommige aanpakken leveren misschien minder op, maar dat is niet erg want ze kosten weinig tijd en moeite terwijl andere aanpakken misschien meer effect hebben, maar net zeer veel moeite en investering vergen. Dit is een redenering die je ook bij de EEF Toolkit ziet terugkomen.

Mindset is een relatief kleine interventie dus is een klein effect niet noodzakelijk slecht. Meer nog, veel interventies in onderwijs hebben meestal beperkte effecten en quasi nooit bij iedereen evenveel. Toch zijn deze onderzoeken een belangrijke waarschuwing om niet te hoge verwachtingen te hebben en realisme vast te houden (iets wat Dweck zelf ook al eerder aangaf).

NRO-bericht: Samenwerkingsnetwerken kunnen onderwijsvernieuwing helpen beklijven

Nieuws van onderzoek via het NRO:

Om ervoor te zorgen dat een vernieuwing in het onderwijs standhoudt, moet die vernieuwing aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde voor zo’n verduurzaming is samenwerking in professionele netwerken, zowel binnen als buiten de school, waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

Er is geen gebrek aan vernieuwing in het onderwijs. Maar hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat die vernieuwingen beklijven, en ook niet beperkt blijven tot die ene klas waar het begon. Of tot dat ene vak of die ene school? Daarvoor zijn een aantal voorwaarden of condities essentieel, concluderen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de NSO-CNA Leiderschapsacademie. “Het gaat niet om de resultaten van onderwijsvernieuwing, maar om het proces van verduurzaming ervan”, legt onderzoeker Femke Geijsel uit. “We hebben ons daarom beperkt tot kwalitatief onderzoek en niet gekeken naar effectstudies.”

Netwerken

De zogenoemde relationele condities zijn de belangrijkste voorwaarden voor duurzaam vernieuwen. “Je ziet bij veel vernieuwingsinitiatieven dat netwerken worden opgericht”, vertelt onderzoeker Virginie März. “Netwerken in de scholen, zoals docentontwerpteams of leergemeenschappen, en schoolexterne netwerken tussen scholen en om scholen heen met bijvoorbeeld externe begeleiders.”

Dergelijke samenwerkingsverbanden vergroten de kans op verduurzaming van de innovatie. März: “Bijvoorbeeld doordat leraren in een docentontwerpteam zelf de verantwoordelijkheid krijgen om de vernieuwing vorm te geven en deze eigen te maken. De vernieuwing wordt niet extern opgelegd, maar ze bouwen hem zelf van onderaf op.”

Kennis delen

“Het werkt vooral goed als in dat netwerk ervaringen én kennis worden gedeeld”, vult Geijsel aan. Toch is samenwerking niet de heilige graal. Er zijn ook risico’s aan verbonden. Er kunnen eilanden van vernieuwing binnen de school ontstaan als zo’n ontwerpteam zijn ervaringen niet met anderen deelt. “Netwerken hebben ook een relationele taak naar buiten toe. Daar moet je niet mee wachten tot er een vernieuwingsresultaat is om over te vertellen. Er moet van begin af aan worden geïnvesteerd in ‘interactie en kennisdeling’ rondom een ontwerpteam.”

Duurzaamheid zou daarom niet pas na de implementatie van een vernieuwing aandacht moeten krijgen. Focus op netwerksamenwerking in en rondom een vernieuwing is vanaf het begin nodig.

Andere voorwaarden

Goede samenwerking in netwerken kan bovendien de andere cruciale condities indirect versterken. Die andere voorwaarden zijn innovatie-specifieke, individuele, structurele en leiderschapscondities. Wat betreft de innovatie-specifieke condities is het belangrijk dat de vernieuwing een visie op het leren van leerlingen bevat, zegt Geijsel. “Vernieuwingen die verduurzamen zijn leerlinggericht. Bij veel innovaties wordt het organiseren van de activiteit voorop gesteld. Juist de ervaringen van leraren met het leren van de leerlingen en de verdieping in het denken over leren moeten centraal blijven staan.”

Individuele condities betreffen actieve betrokkenheid en eigenaarschap van leraren en dat zij begrip hebben van en kennis over de vernieuwing. Bij structurele condities gaat het over tijd, middelen en ondersteuning die leraren tot hun beschikking hebben. Door het oprichten van samenwerkingsverbanden kan een gebrek aan individuele condities en structurele condities worden opvangen. Taken kunnen bijvoorbeeld worden verdeeld en niet iedereen hoeft dezelfde kennis te hebben.

Regisserend leiderschap

De taak van de schoolleiding – de leiderschapscondities – vergelijkt März met het samenstellen van een voetbalteam. De leiding “moet zorgen voor de spelverdeling, zorgt ervoor dat leraren kunnen samenwerken (tijd en ruimte) en stimuleert kennisdeling. Maar hij of zij heeft ook oog voor linkjes tussen docenten. Als er bijvoorbeeld maar één aardrijkskundedocent is op een school, dan kan die gekoppeld worden aan een aardrijkskundedocent bij een andere school binnen de scholengroep.”

Schoolleiders en teamleiders moeten vanaf het begin die regisserende rol op zich nemen, en niet wachten tot er een resultaat is. “Ik vermoed dat als je de agenda van goede schoolleiders bekijkt, zij daar de nodige tijd in steken, en niet voor niets dus”, aldus Geijsel. “Vervolgonderzoek is nodig naar wat dit vraagt van schoolleiders.” Zo moet de schoolleider zelf netwerken mét kennisdeling buiten de school aangaan. Voor de eigen professionele ontwikkeling maar ook voor de opschaling en doorontwikkeling van de vernieuwing in andere scholen.

März, V., Gaikhorst, L., Mioch, R., Weijers, D., & Geijsel, F. P. (2018). Van acties naar interacties. Een overzichtsstudie naar de rol van professionele netwerken bij duurzame onderwijsvernieuwing. Amsterdam/Diemen: RICDE, Universiteit van Amsterdam/NSO-CNA Leiderschapsacademie.

Deze is leuk: OK Go maakt site voor het onderwijs over de wetenschap achter hun spectaculaire video’s

Ok Go is een echte YouTube-band. Eerlijk? Niemand kent hen echt van hun songs, maar eerder van hun spectaculaire video’s zoals deze:

Nu heeft de band in samenwerking een website gemaakt voor het onderwijs met extra informatie over en de wetenschap achter drie van hun video’s.

Zoals bijvoorbeeld deze:

Bekijk de hele OK Go Sandbox hier.

Vandaag 14 maart organiseren de Amerikaanse leerlingen een nationale School Walkout

De recente school shooting heeft geleid tot veel leerlingenprotest in de VS. Elke shooting is er een te veel. Vandaag zullen veel leerlingen als protest hun school verlaten om te manifesteren. Onder de hashtag #enough krijgt de VS vandaag een dag van National School Walkout.

De moeilijke evenwichtsoefening bij het praten over onderwijs

Deze week volgt De Morgen de onderhandelingen over de zware beroepenlijst op en kijken ze specifiek naar welke invloed dit alles kan hebben op de loopbaan van leerkrachten.
Professor Wim van den Broeck tweette gisteren hierover het volgende:

Deze tweet raakt aan een moeilijke evenwichtsoefening. Het is belangrijk dat leerkrachten opkomen voor hun beroep en hun beroepssituatie. Maar tegelijk zorgt de negatieve berichtgeving – die voor alle duidelijkheid verre van alleen lesgevers zelf komen – ervoor dat steeds minder mensen voor dit mooie beroep kiezen.

Het is iets waar ik zelf ook mee worstel. Ik wil problemen kunnen benoemen en mee oplossingen zoeken, maar door dit publiek te doen, kan het beeld van het beroep verder een knauw krijgen.

Wat ik zelf als oplossing probeer, is naast de uitdagingen ook genoeg duidelijk te maken waarom ik lesgeven zowat het mooiste beroep ter wereld vind.