Ga niet voor perfectie maar voor excelleren als je creativiteit wil

Streven naar perfectie is niet hetzelfde als streven naar excellentie. Dat laatste is namelijk de ambitie om zeer goed of zelfs de beste in iets te willen zijn, en dat is niet noodzakelijk hetzelfde als een foutloos parcours of eindproduct. Jean-Christophe Goulet-Pelletier en collega’s onderzochten de link tussen beide houdingen/persoonlijkheidstrekken en creativiteit.

Hiervoor legden in een eerste studie 279 studenten onderzoek zowel testen af die perfectionisme als streven naar excellentie in kaart brengen en vervolgens een test op divergent denken. Tot slot werd ook hun ‘openness’ gecheckt, een karaktertrek uit de Big Five, waarbij gekeken werd in welke mate ze openstaan voor ervaringen, indrukken van buitenaf, verbeelding,…

Wat bleek? Hoe meer een student voor excellentie streef, hoe origineler die student uit de hoek kwam en hoe meer open hij of zij stond voor ervaringen. Een grote streven naar perfectie ging dan weer gepaard met minder originele ideeën in de creativiteitstest en minder openstaan voor indrukken. De onderzoekers vermoeden dat streven naar perfectie mensen minder flexibel maakt in hun denken.

Een tweede studie met 401 studenten bevestigde dit resultaat en toonde vervolgens ook nog iets bijzonders: de studenten bleken slecht in het inschatten van hun eigen creativiteit. Vrij vertaald: studenten die streven naar perfectie, merken niet dat ze hierdoor minder creatief zijn.

Abstract van het onderzoek:

The standards that a person pursue in life can be set in a rigid or flexible way. The recent literature has emphasized a distinction between high and realistic standards of excellence, from high and unrealistic standards of perfection. In two studies, we investigated the role of striving towards excellence (i.e., excellencism) and striving towards perfection (i.e., perfectionism) in relation to divergent thinking, associative thinking, and openness to experience, general self-efficacy, and creative self-beliefs. In Study 1, 279 university students completed three divergent thinking items, which called for creative uses of two common objects and to name original things which make noise. A measure of openness to experience was included. Results from multiple regression indicated that participants pursuing excellence tended to generate more answers and more original ones compared with those pursuing perfection. Openness to experience was positively associated to excellencism and negatively associated to perfectionism. In Study 2 (n = 401 university students), we replicated these findings and extended them to associative tasks requiring participants to generate chains of unrelated words. Additional individual differences measures included general self-efficacy, creative self-efficacy, and creative personal identity. The results suggested that excellencism was associated with better performance on divergent thinking and associative tasks, compared with perfectionism. Excellencism was positively associated with all four personality variables, whereas perfectionism was significantly and negatively associated with openness to experience only. Implications for the distinction between perfectionism and excellencism with respect to creative indicators are discussed. In addition, the paradoxical finding that perfection strivers had high creative self-efficacy and creative personal identity but lower openness to experience and poorer performance on objective indicators of creative abilities is discussed.

Onderwijs is maar beter geen roeping

Het klinkt wellicht als een vloek, maar ik denk dat we misschien moeten stoppen met onderwijs als een roeping te zien. Waarom? Een roeping is vaak gewoon een excuus geworden om minder te moeten betalen.

We gebruiken ‘roeping’ vaak voor jobs die broodnodig zijn en waarbij vaak andere mensen geholpen worden. Een roeping doe je niet voor het geld of voor het aanzien, maar omdat je jezelf wil wegcijferen. Je wil er zijn voor de ander. Ik herken dit bij veel van mijn studenten. Ze willen er zijn voor hun vak en hun leerlingen. Het concept komt uit de tijd dat mensen priester of zuster werden. Ze verzaakten dan aan al het materiële om zich aan god en de samenleving te wijden. Maar ik vrees dat het vandaag vooral het denken over het lerarentekort hindert.

Waarom begin ik hierover? Omdat dit idee van een roeping duidelijk nog aanwezig is in de plannen van minister Weyts om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken:

Dus, je hebt een master behaald, maar omdat je toch wil les geven in het basisonderwijs, gaan we je niet naar je diploma betalen. Klinkt aanmoedigend, niet? Ja, maar het is een roeping. Het zou cynisch zijn, maar nog kunnen als de situatie zou zijn dat er een overschot op de arbeidsmarkt is. Maar die is er niet.  Trouwens, het nieuwe woord voor roeping lijkt wel mailings.

Ik schreef het al eerder, als onderwijs een roeping is, dan roepen vandaag de dag andere sectoren toch luider…

Groot onderzoek toont de gevolgen van Corona bij lagere schoolkinderen in Vlaanderen

Omdat ik in de stuurraad van het Jeugdonderzoeksplatform zit, kende ik de resultaten van dit onderzoek al een tijdje en ik werd behoorlijk stil toen ik het rapport las. Men heeft een onderzoek uit 2018 herhaald tijdens de pandemie, waardoor we een goede inkijk krijgen in de evolutie van vriendschappen, thuissituatie,… van kinderen in het basisonderwijs. Er zitten verschillende positieve noten in het rapport, maar als men de resultaten van voor Corona vergelijkt met deze van tijdens de pandemie, vallen er vooral ook minder positieve evoluties op, zeker voor een deel van de bevraagde jongeren die het vaak al niet zo makkelijk hadden.

Dit is de samenvatting van het rapport dat geschreven werd door onderzoekers van de JOP-monitor en HoGent, Jasper D’hoore, Emma Hadermann, Colinda Serie, Jessy Siongers, Filip Van Droogenbroeck, Eva Van Kelecom, Jef Vlegels:

Lees verder

Nieuw EEF-rapport: hoe geletterdheid verbeteren in het basisonderwijs

De Education Endowment Foundation publiceerde het voorbije weekend een nieuw rapport over hoe je geletterdheid kan verbeteren bij 7- tot 11-jarigen. Je kan het rapport en de aanbevelingen hier downloaden. Dit is de samenvattende poster: