Op welke leeftijd beginnen jongeren te geloven in complottheorieën (nieuwe studie)

Complottheorieën komen al zeer lang voor, maar zijn momenteel een zeer hot topic. Maar hoe zit het met complottheorieën bij jongeren? Toen we in oktober dit bevroegen in Teacher Tapp was dit het resultaat:

Maar we merkten wel dat slechts 12% van de leraren in het basisonderwijs dergelijke verhalen hoorden bij hun leerlingen terwijl dit het drievoudige werd in het secundair onderwijs waarbij opviel dat 64% van de leraren uit het BSO dergelijke verhalen al van hun leerlingen gehoord hadden.

Een Brits onderzoek ontwikkelde een vragenlijst om het geloof in dergelijke theorieën te meten bij jongeren. Ze hebben hiermee nu gekeken op welke leeftijd het keerpunt zit dat het geloof in complottheorieën bij adolescenten echt doorbreekt, en men kwam via vier afzonderlijke studies uit op 14 jaar. Meer nog, op 18 zijn er opvallend meer jongeren die geloven in complottheorieën dan bij oudere groepen. Het lijkt dat er op die leeftijd een soort van piek zou voordoen. (Lees ook hier)

Het is een interessant gegeven hoe dit onder andere regionaal zou kunnen verschillen én in de tijd. Zoals de Britse onderzoekers opmerken zitten bijvoorbeeld door de lockdown jongeren veel meer online, wat misschien ook een effect zou kunnen hebben.

Nieuw rapport met praktische tips voor afstandsonderwijs met extra aandacht voor kinderen met leerstoornissen

Afstandsonderwijs is vaak niet zo eenvoudig, al merk ik dat er al veel scholen beter aan de slag zijn dan tijdens vorig voorjaar. De voorbije maanden zijn er veel verschillende rapporten verschenen over hoe je best afstandsonderwijs organiseert, en deze week bracht een nieuw Brits rapport.
Toch is dit rapport anders, omdat er expliciet uitgebreide aandacht is voor hoe je afstandsonderwijs organiseert voor kinderen met dyslexie, ADHD, gehoorproblemen, visuele problemen, enz.

Je kan het hele rapport hier downloaden, dit zijn de belangrijkste inzichten:

  • Pedagogical strategies that have been found to be effective with all students during distance learning are also likely to benefit students with SEND. These include effective feedback, metacognitive strategies and collaborative learning.
  •  Likewise, strategies that support students with SEND during distance learning and that make content and pedagogical approaches more accessible are likely to support all students
  • The importance of considering students’ needs first, their diagnoses second. While students may have the same diagnoses, their individual needs may differ and need to be considered when planning distance learning
  • Focusing on making learning and pedagogy, not just a particular resource or digital platform accessible – although this is crucial too
  • Creating a supportive learning environment with familiar teachers and spending time on re-establishing routines for those students who have been particularly negatively affected by a disruption to their routines

Dit duistere verhaal uit de pedagogiek houdt me al jaren bezig

Het moet ergens tijdens de begindagen van mijn doctoraatswerk geweest zijn, toen ik Rousseau en ik las van Maarten Doorman. Terwijl de invloed van deze Franse filosoof en pedagoog moeilijk kan onderschat worden – zie onder andere dit artikel dat ik over die invloed schreef – komt hij uit het werk van Doorman over als een man van 12 stielen en 13 ongelukken en wellicht niet de meest aangename man ter wereld. En dan is er nog dat ene detail…

Lees verder

De eerste Teacher Tapp podcast van Buiten de Krijtlijnen. Deze keer over participatie op school

De gebruikers van Teacher Tapp Vlaanderen kregen de primeur gisteravond, maar nu mag iedereen dit kindje van Buiten de Krijtlijnen en TTVL ontdekken:

We introduceren vandaag met Buiten De Krijtlijnen een nieuw format. Vanaf heden krijgt u maandelijks een Teacher Tapp-aflevering. Teacher Tapp is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meerkeuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Want elke dag staan vele van jullie voor de klas, werken aan onderwijsbeleid of doen onderzoek naar onderwijs.

En hoewel je veel met je collega’s spreekt, vraag je je soms ook wel af of dat elders ook zo is. Wat denken al die andere leraars hierover? Wat zouden anderen hebben gedaan? Om een zicht te krijgen op wat al die andere onderwijsprofessionals denken, is er Teacher Tapp Vlaanderen.

In deze podcast duiken we in de resultaten van enkele vragen die aan de gebruikers Teacher Tapp werden voorgeschoteld en gaan we daar dieper op in samen met een expert. Vandaag hebben we het over leerlingenparticipatie in de school. De voorbije weken werden daarover enkele vragen gesteld in de app. Zo werd er gevraagd naar hoe vaak jij als leerkracht luister naar de mening van de leerling en de mate waarmee je daar rekening mee houdt. Maar ook op schoolniveau werd de mate van inspraak van leerlingen bevraagd.

Wij bespreken de resultaten met Burhan Karanfil, Burhan is docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en doet onderzoek naar participatie in de klas. We leggen hen de resultaten van de bevraging voor en gaan op zoek naar hoe je de participatie in de klas kan verbeteren en welke voordelen dat oplevert.

Een Nederlandse econoom over schoolsluitingen in tijden van Corona: eenmaal dicht krijg je ze moeilijk weer open

De Nederlandse econoom Coen Teulings schreef een paper voor CEPR over schoolsluitingen tijdens Corona. Terwijl ik zelf echt wel wat moeite heb met verschillende van de stellingen, kan ik ook wel veel volgen. Een van de stellingen waar ik bijvoorbeeld behoorlijke twijfels bij heb is de suggestie dat schoolsluitingen gepaard gaan met eerst een daling van de besmettingen, maar uiteindelijk toch tot meer doden leiden. Ik betwijfel niet dat dit de situatie momenteel is in Nederland, maar vermoed dat hier eerder sprake is van een correlatie dan dat het enkel door schoolsluitingen zou veroorzaakt worden. Verder vermoed ik dat ook velen ook zullen vallen over het idee van groepsimmuniteit nastreven via kinderen.

Ik ben het wel eens met de mogelijke economische gevolgen van langdurige schoolsluitingen, maar vooral ook met een belangrijk inzicht dat ik de eerste keer in een tv-studio te horen kreeg van een niet nader genoemd lid van de toenmalige versie van de GEMS in het voorjaar: de expert stelde dat de scholen nog zeker voor de zomer open moesten, anders was de kans klein dat we ze zouden kunnen openen in september. We zien nu hoe moeilijk het is om scholen te heropenen in de UK, de VS, maar ook Nederland. Hiervoor zijn voor alle duidelijkheid vaak én pandemische redenen, maar ook en vooral psychologische redenen die Teulings trouwens ook tracht te verklaren in zijn artikel aan de hand van behavioral economics.

Het is bij veel maatregelen zo dat ze nemen niet moeilijk is – ook al valt het politici zeker zwaar -, maar dat maatregelen weer afbouwen zeer pittig kunnen zijn. Ondertussen krijg ik in gesprekken met buitenlandse collega’s steeds vaker vragen naar de Belgische aanpak waarbij én de cijfers relatief gunstig zijn én de (basis)scholen al sinds september grotendeels open zijn.

De mooiste site van Google kreeg net een leraarskamer

Google Arts & Culture is wellicht de mooiste site van de internetreus. Denk aan de vele online tentoonstellingen waarin je je kan verliezen, zoals deze over Breughel. Maar hoe kan je al die interactieve schoonheid gebruiken in de klas?

Veel leraren hebben hier zelf al de nodige ideeën over, natuurlijk, maar nu wil Google nog iets meer ondersteunen door een heuse plek binnen Arts & Culture met tips en uitgewerkte lessen. Zo is er bijvoorbeeld deze les over wetenschappelijke superkrachtenof deze les over klank zien met Kadinsky.

Daarnaast zijn er leuke toepassingen met de eigen telefoon mogelijk, waarmee het resultaat wel eerder kunstig dan kunst wordt:

Alles is wel in het Engels voor alle duidelijkheid, maar ik denk dat het wel een prima inspiratiebron kan zijn voor het onderwijs.

Het voordeel van weten dat je iets niet weet voor leren

Dit onderzoek uit 2019 van Tenaha O’Reilly, John Sabatini en Zuowei Wang vond ik via Larry Ferlazzo en toont een apart effect, dat me tegelijk niet helemaal verbaast. Het is wel zeker relevant.

Het is niet ongewoon om de voorkennis te peilen bij leerlingen. Wie Klaskit of andere Wijze Lessen las, weet dat voorkennis ontzettend belangrijk is voor leren. Bij de verschillende meerkeuzevragen stond echter ook steeds de optie ‘I don’t know’, waarbij de leerlingen dus konden aangeven dat ze de voorkennis niet hadden.

Wat blijkt? Leerlingen die dit aanvinkten, hadden vervolgens na de les gemiddeld betere resultaten dan die leerlingen die wel een antwoord hadden aangevinkt, maar fout bleken.

Waarom verbaast me dit niet echt: uit eerder onderzoek weten we dat wegwerken van misconcepties veel moeilijker is dan het aanleren van nieuwe inzichten. Bij de groep die aangaf dat ze het niet weten moet je geen foute ideeën wegwerken. Misschien is het dus handig om leerlingen aan te geven als ze niet zeker zijn van hun stuk dat ze er beter van uitgaan dat ze het niet weten?

Abstract van het onderzoek:

The purpose of this investigation was to determine the impact of students’ background knowledge and how they utilized “don’t know” affordances to comprehend and learn from text. In two studies, over 8,000 middle and high school students interacted with a content-area learning environment in which they answered a series of background knowledge questions before they completed a unit on the same topic. Students were given the opportunity to indicate they “did not know” the answers to the knowledge questions. Higher knowledge was related to higher understanding, and the use of the “don’t know” option further explained variability in students’ understanding of the sources beyond background knowledge. When responding to knowledge questions, students who selected incorrect options before the task understood less and were less likely to learn content when given the opportunity compared to students who indicated they did not know. Thus, low knowledge students were still able to comprehend and learn as long as they acknowledged they lacked background knowledge. One’s comprehension and learning can be facilitated or impaired, depending upon the veracity of their knowledge, and whether students choose to acknowledge their lack of background knowledge. Implications of this work are discussed in terms of learning and instruction