National Non-Fiction November: ook in Vlaanderen?

Een meer dan prima idee!

DUURZAAM ONDERWIJS

In het Verenigd Koninkrijk organiseert de Federation of Children’s Book Groups ieder jaar National Non-Fiction November. Leerlingen van het leerplichtonderwijs worden dan door scholen en bibliotheken extra gestimuleerd om non-fictie boeken en artikels te lezen en daarmee iets wervends te ondernemen naar andere leerlingen. Scholen worden aangezet om een hele maand lang het lezen van non-fictie intensief te stimuleren. Dat kan tot initiatieven leiden als de onderstaande:

 • Fiche: Leerlingen lezen een non-fictieboek naar keuze en creëren er een samenvattende fiche rond die andere leerlingen kort informeert over het boek en hen motiveert om het zelf ook te lezen (zie de afbeelding hieronder).
 • Podcast: Leerlingen van het secundair onderwijs luisteren naar een podcast over een interessante actuele of wetenschappelijke vraag en schrijven er een artikel over.
 • Thema: Drie weken lang draaien de wereldoriëntatielessen in het basisonderwijs rond één centraal thema (bv. Reis van het middelpunt van de aarde…

View original post 288 woorden meer

We moeten het even hebben over hybride leren en de mogelijke gevolgen

Gisteren kreeg ik de vraag via mail of er al onderzoek was naar alternerend onderwijs. Een van de grootste uitdagingen is dat er veel begrippen door elkaar gebruikt worden, maar in de paar onderzoeken die ik vond was er een mogelijk negatief effect naar verschillen tussen leerlingen, vaak gelinkt aan sociaal-economische status.

Deze ochtend had ik de eer mee een presentatie te geven op de G-Stic conferentie, met oa Dirk Van Damme. in zijn presentatie waarvan je hieronder de slides vindt, zitten de resultaten van een nieuw onderzoek, direct gelinkt aan hybride onderwijs in tijden van corona.

Dit is de slide waarover ik het heb:

De bron van de paper vind je hier.

Wat zie je in deze grafiek?

Figure 15 plots weekly student progress (lessons completed) on Zearn, an online math platform used by many elementary school students as part of their regular school curriculum.

Merk op: de kinderen gebruikten deze tool ook al voor de gedeeltelijke sluiting, het is geen pleidooi tegen online tools. Maar de effecten van het (deels) wegvallen van onderwijs bleek een behoorlijke impact te hebben.

Hierover noteren de onderzoekers:

Although this platform captures only one aspect of education, these findings raise the concern that COVID-19 may reduce social mobility and ultimately further amplify inequality by having particularly negative e↵ects on human capital development for lower-income children.

Voor alle duidelijkheid, vaak hebben we nu geen andere keuzes, maar voor iedereen die pleit voor ook daarna hybride onderwijs in te voeren is dit op zijn minst een waarschuwing dat we hier voorzichtig mee moeten omgaan.

Wie zijn de gebruikers van Teacher Tapp Vlaanderen?

Deze post verscheen eerder op deleraardenkt.be.

We zijn nu bezig in onze vierde week en het aantal deelnemers blijft stijgen en bleek gisteren met de grens van 2000 respondenten te flirten.

Misschien vraag je je wel af wie zoal onze gebruikers zijn en hoe ze verdeeld zijn over kleuter, lager, secundair,… onderwijs. Wij vroegen het alvast zelf ons af.

Als we de cijfers van de vragen voor zondag nemen, dan zien we de volgende resultaten.

 • Van de respondenten werken er:
  • 4% enkel in het kleuteronderwijs
  • 24% enkel in het lager onderwijs
  • 3% enkel in het buitengewoon lager onderwijs
  • 9% werkt enkel in de eerste graad (A- of B-stroom) van het secundair onderwijs
  • 14% werkt in de enkel in de tweede of derde graad ASO
  • 4% enkel in BSO
  • 6% enkel in TSO
  • 1% enkel in KSO
  • 33% werkt in meerdere onderwijsniveaus of -vormen.
 • Verder zien we ook dat
  • 4% van de respondenten zijn enkel directie
  • 1% ondersteunend personeel
  • 3% zijn enkel zorgleraar of leerlingbegeleider
  • 10% van onze respondenten neemt een van deze taken op in combinatie met les geven.
  • 26% van onze respondenten is mannelijk, 74% is vrouwelijk.
  • 17% is tussen 20 en 29
  • 33% is tussen 30 en 39
  • 32% is tussen 40 en 49
  • 17% is tussen 50 en 59
  • en 2% is 60 of ouder.

Opgelet:

 • sommige percentages komen samengeteld uit op 101%, dit komt door afronding.
 • De categorie meerdere komt voort uit onze snelle spreadsheets. Voor weging en diepere analyses gaan we anders te werk en kijken we bijvoorbeeld naar iedereen die in de A-stroom les geeft, of iedereen die in de B-stroom les geeft, enzovoort.

Het voorbije weekend vroegen we onze respondenten ook wat ze leukst vinden aan de app:

Zelf meedoen met Teacher Tapp (zelfde links voor Vlaanderen én Nederland):

Enkele resultaten van Teacher Tapp over de verlenging van de herfstvakantie: steeds grotere nood

Teacher Tapp begint nu aan zijn vierde week en gisteren hadden we de beste cijfers ooit in een weekend met het tweede hoogste cijfer sinds de start. Een vraag hebben we de voorbij 3 weken 3 keer gesteld om een beeld te krijgen van de evolutie van de toestand op onze scholen.

De cijfers maken veel duidelijk:

Afbeelding

We vroegen ook of onze respondenten een verlenging van de herfstvakantie zouden zien zitten, het antwoord 10 dagen geleden was al behoorlijk duidelijk:

Afbeelding

Maar we wilden ook peilen wat hun eerste reactie zou zijn bij een vervroegde herfstvakantie:

Afbeelding

Momenteel heerst er ook nog behoorlijke onduidelijkheid op fora, merk ik. Sommige scholen opteren om die twee extra dagen afstandsonderwijs te geven. Dit lijkt me tegen het idee van de minister in te gaan.

Zelf meedoen met Teacher Tapp (zelfde links voor Vlaanderen én Nederland):

Leraren staan wellicht niet te springen om online les te geven. Wat betekent dit voor een digitale revolutie? #TTVL

Noem het hybride onderwijs als je hip wil zijn, noem het blended learning, maar een is zeker: door de huidige toestand moeten veel onderwijsmensen meer afstandsonderwijs regelen en zowel afstandsonderwijs als regulier onderwijs worden steeds vaker digitaal.

Dit leidde ons tot de volgende vraag bij Teacher Tapp Vlaanderen:

Als we iets dieper in de data gingen kijken, vielen nog een paar zaken op die misschien niet verbazen maar de situatie nog verduidelijken:

Bij welke profielen gaf meer dan de helft van onze respondenten aan dat ze online les geven niet fijn vinden:

 • Kleuteronderwijs (58%)
 • Lager onderwijs (58%)
 • Zorgleraren (51%)
 • Buitengewoon lager onderwijs (55%)
 • Secundair onderwijs BSO (51%)

Het minst ronduit negatieve antwoorden zien we bij leraren ASO (37%), maar dan nog vindt 44% offline nog steeds leuker.

Qua geslacht is er een licht verschil te merken met vrouwen iets minder positief (46%) dan mannen (42%). Als we kijken naar de verschillende leeftijdsgroepen dan zijn de jongste leraren onder onze respondenten, de twintigers vaakst negatief, terwijl de veertigers en zestigplussers minst vaak negatief zijn.

Onze app is voor alle duidelijkheid (nog) niet representatief, al bereiken we meer dan 1% van het Vlaamse onderwijs en matcht onze spreiding op verschillende vlakken mooi de populatie.

Maar een quasi zekere bias is dat onze respondenten interesse hebben dingen online doen. Ze gebruiken onze app, elke dag klikt meer dan 25% de onderwijstip aan,…  Ik kan het niet bewijzen, maar het zou me niet verbazen dat als deze groep al een vertekening kent, deze eerder pro technologie zou kunnen zijn. U merkt het , ik probeer me zeer voorzichig uit te drukken.

Maar dit betekent wel dat de animo voor wat sommigen nu al voorspellen als een digitale omwenteling na de crisis, niet zo groot lijkt en eerder een wensdroom lijkt. Het viel ook op hoeveel positiever directies staan t.a.v. digitaal leren dan hun korps. Dit wil ook zeggen dat als er meer in het digitale zal geïnvesteerd worden, we wellicht ook erg moeten kijken naar hoe het lerarenkorps hier tegenover staat en er moet nagedacht worden over hoe hier best mee wordt omgegaan.

Zelf meedoen met Teacher Tapp (zelfde links voor Vlaanderen én Nederland):

Teacher Tapp werd besproken in de Vlaamse Commissie voor Onderwijs (video)

Donderdag was het initiatief waar ik mag aan meewerken onderwerp van debat in de Commissie voor Onderwijs van het Vlaamse Parlement.

Meer weten over Teacher Tapp Vlaanderen, klik hier.

Teacher Tapp zelf downloaden (zowel voor Vlaanderen als voor onze collega’s in Nederland):

U kan het fragment opnieuw bekijken. De vraag wordt door minister besproken om 1u 11min 40sec.

Lectuur op zaterdag: Finse baby’s in een doos, uitgeput als ouder en James Randi

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: vanavond wordt de klok weer verzet, hoe praten mensen over tijd in andere talen: