Waarom er op 20 maart geen blogpost verschijnt.

Op 20 maart staken er zeer veel leerkrachten in Vlaanderen van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Om mijn collega’s te steunen verschijnt er daarom uit solidariteit die dag geen blogpost op deze site.

Meer lezen waarom onderwijs duur is en duurder zal worden, check hier.

Tech bedrijven overdrijven de positieve leereffecten van hun producten

Vond dit onderzoek via Larry Ferlazzo, en zoals Larry het stelt, zal het niet veel mensen verbazen: technologiebedrijven overdrijven nogal sterk de positieve leereffecten van hun producten. Let wel het onderzoek “Do Developer-Commissioned Evaluations Inflate Effect Sizes?” van Rebecca Wolf en collega’s heeft momenteel de status van working paper. Het werk werd wel al voorgesteld op een conferentie.

Samengevat wat de onderzoekers vaststelden:

On average, the developer research showed benefits — usually improvements in test scores — that were 70 percent greater than what independent studies found for math and reading interventions.

When independent and the developer studies are compared side by side, the developer studies tended to post 80 percent higher gains for students for the same educational product.

Goed onderwijs ga je altijd betalen

Er wordt deze week gestaakt in het onderwijs en zondag gaf minister Crevits ook al aan dat ze de staker begrijpt. Zeker in het basisonderwijs is meer financiering nodig. Nu kunnen mensen zich afvragen of onderwijs al niet genoeg geld opslorpt van de begroting, maar met miljarden te kort voor gebouwen die historisch lang verwaarloosd werden en met een babyboom die nu aan het secundair onderwijs komt, heb je sowieso meer geld nodig.

In dit stuk wil ik eerst ingaan waarom ons onderwijs behoorlijk duur is, om vervolgens uit te leggen waarom je altijd zal betalen voor goed onderwijs.

Waarom is (ons) onderwijs duur?

Er zijn verschillende redenen te bedenken, maar mag ik er drie opnoemen die vrij kenmerkend zijn voor het Vlaamse onderwijs?

  • Vrijheid van onderwijs. Deze zag je misschien niet aankomen, maar onze vrijheid van onderwijs is een dure optie. Het zorgt er voor dat bijvoorbeeld in een zelfde stad gelijke studierichtingen op dezelfde plaats aangeboden worden met telkens misschien weinig leerlingen. Het zorgt ook voor verschillende middenkaders, die allemaal geld kosten. Maar wacht, vooraleer je het afschaft: volgens onder andere de OESO zou deze vrijheid van onderwijs waarbij iedereen zonder prijsverschil de school van zijn of haar voorkeur kan kiezen wel eens mee de verklaring kunnen zijn voor onze prima resultaten. En de pedagogische ondersteuning die nu door koepels en netten georganiseerd worden, is in de meeste landen marktwerking die wellicht niet noodzakelijk goedkoper is.
  • Duur secundair onderwijs. In de meeste landen heb je comprehensief onderwijs waarbij iedereen lang in een gelijke richting zit, noem het hier een brede eerste graad die soms tot 16 jaar gaat. Dit is goedkoper dan een zeer divers aanbod zoals we in Vlaanderen kennen. Is dit een pleidooi om ons systeem af te schaffen? Nee, die discussie zal blijven duren, maar ook deze keuze kost geld.
  • Buitengewoon onderwijs. Een leerling in het buitengewoon onderwijs kost tot drie keer meer dan een leerling in het reguliere onderwijs. Tegelijk bleek het idee dat kinderen in het gewoon onderwijs met gelijke middelen te ondersteunen op vele manieren problematisch. Wim Van den Broeck omschreef het als een versnippering van middelen waardoor alle scholen te weinig krijgen. Je zou buitengewoon onderwijs bij wijze van spreken een besparing kunnen noemen tav goed inclusief onderwijs, terwijl het vaak omgekeerd gesteld wordt. Maar dit is een ideologische keuze. In feite moet je vooral onthouden: extra zorg kost meestal extra geld als je het goed wil doen.

Er zijn zeker nog redenen te bedenken, maar deze drie maken al duidelijk dat bepaalde keuzes geld kosten, maar het principe blijft vaak gelijk: bepaalde keuzes die we maken kosten meer geld. Maar dan komt er een andere vraag: wie betaalt het?

In ons land hebben we relatief goedkoop onderwijs voor de ouders. Nee, begrijp me niet verkeerd, het kosteloze is in de praktijk niet de realiteit, maar privé-onderwijs waarbij je tienduizenden euro’s betaalt per jaar voor school, bestaat wel, maar is een marginaal verschijnsel (pun intended). Maar ik vrees dat onder andere een stijgend lerarentekort dit wel eens onder druk zou kunnen zetten. Als we afglijden naar een situatie zoals in Nederland nu al bestaat dat leerlingen geen vijf dagen les kunnen krijgen bij gebrek aan leerkrachten, of scholen bepaalde jaren niet meer zullen aanbieden, terug door gebrek aan leerkrachten, dan zal al snel het geloof in ons onderwijs onder druk komen te staan. Als er dan slimme spelers komen die uit het systeem stappen, maar beloven kleinschalig, goed begeleid onderwijs aan te bieden waarbij je niet onderhevig bent aan – ik zeg maar iets – loting, dan kan daar een markt voor ontstaan. Als deze dan andere lonen betaald worden, is het hek helemaal van de dam (zie bijvoorbeeld de evolutie van de voorbije 10 jaar in Zweden). Op dat moment zullen een paar ouders voor (hopelijk) goed onderwijs betalen, maar komt het hele stelsel nog meer onder druk te staan.

Zomaar meer geld vragen, lijkt me fout. Ik merk ook in de gesprekken dat het bijvoorbeeld zelden over meer persoonlijk loon gaat, in tegenstelling met bijvoorbeeld Nederland. Wel gaat het over werkdruk, gebrekkige ondersteuning en wegwerken van het gevoel of de indruk dat lesgevers vandaag niet meer aan hun kerntaak kunnen voldoen. En men vermoedt – wellicht terecht – dat daar geld voor nodig is.

Zoals ik al schreef in de inleiding zijn er historisch verschillende redenen waarom er extra geld nodig is. De huidige situatie geeft er nog een extra: als een job waar er veel vacatures open blijven staan terwijl het idee leeft bij sommige mensen dat het toch vooral vakantie is, dan is er iets ernstigs mis. Dan kan je proberen symptomen aan te pakken met bijvoorbeeld mindfulness trainingen of een of andere campagne, maar het zal enkel werken aan de oorzaken zijn die verschil kunnen maken. En anders krijg je steeds minder goed onderwijs.  En dat gaat over (politieke, pedagogische, didactische,…) keuzes maken, anders worden de keuzes door anderen in jouw plaats gemaakt…

Leraren reageren op kritiek op staking (video en meer)

Vorige week was er een grote onderwijsstaking in Nederland. De NOS maakte deze video waarin leerkrachten op de soms hatelijke berichten op sociale media reageren. Zelf merkte ik dat de stakingsbereidheid in Vlaanderen voor komende woensdag ook zeer groot is. Meest gehoorde formuleringen zijn variaties op ‘ik ben normaalgezien echt niet zo voor staken, maar nu is het echt nodig’. Maar ik vermoed dat ook hier er mensen zullen zijn die het niet eens zijn met de staking en de klachten van leerkrachten naast de kwestie zullen vinden. Misschien is deze video ook een ideetje voor de VRT?

Hebben handboeken weinig of veel invloed op onderwijs?

De voorbije maanden ben ik opvallend aangesproken over de macht die uitgevers al dan niet zouden hebben op onderwijs. De redenering is dan: ‘Ja, er zijn de eindtermen en de leerplannen, maar omdat veel leerkrachten vooral het handboek zouden volgen, zijn de echte bepalers van wat leerlingen al dan niet leren de handboekmakers.’

De voorbije jaren zagen we rond handboeken al verschillende discussies. In de UK was er een pleidooi voor meer gericht gebruik van methodes en handboeken, vanuit de redenering dat leraren nooit de know-how van een goed handboekteam kunnen bezitten, terwijl bijvoorbeeld in Nederland er eerder een pleidooi volgde tegen handboeken omdat elke klas anders is en de leerkracht moet actualiseren en aanpassen aan de noden van zijn of haar klas.

Maar na alle discussies, is het ook interessant om naar onderzoek te kijken. Er is een nieuwe, weliswaar Amerikaanse studie die verschillende bevriende onderzoekers heeft verrast. Onderzoekers van de universiteit van Harvard vergeleken voor twee leerjaren in het basisonderwijs het effect van de schoolboeken op het leren van de leerlingen, en wat bleek in dit specifieke geval: geen enkele invloed. De reden?

The vast majority of teachers used their school’s official curriculum in more than half their lessons, but few used it exclusively. Ninety-three percent of teachers reported using the official curriculum in more than half of their lessons for some purpose, such as creating tasks or activities for class, selecting examples to present, or assigning problems for independent practice or homework. Just 25% of teachers use the textbook in nearly all their lessons for all essential activities, including in-class exercises, practice problems, and homework problems. Only 7% of teachers reported that they used their textbook exclusively.

Dus leerkrachten bleken vooral geen slaven te zijn van het handboek, terwijl er wel een duidelijk curriculum was dat de dans bepaalde.

De onderzoekers geven wel aan dat er relatief weinig onderzoek rond dit thema bestaat, en dat deze studie wel eerder onderzoek tegenspreekt die wel een effect toonde. Het zou daarom zeer interessant zijn om verder te kijken welke elementen bepalen of handboeken al dan niet een grote rol spelen.

Oja, de onderzoekers stelden ook nog iets anders vast:

Of the 38 textbooks observed in the study sample, only five have been evaluated in a manner meeting the highest evidence standards of the federal What Works Clearinghouse, while only three of these are among the top fifteen most commonly used textbooks in our sample.

Kwaliteitscontrole voor handboeken dus, misschien geen slecht idee? De paar onderzoeken die ik zelf ken rond handboeken in bijvoorbeeld lerarenopleidingen of psychologie-opleidingen geven alvast weinig hoop.

Lectuur op zaterdag: 10 inzichten over het placebo-effect, ethiek en learning analytics en de belangrijkste app voor tieners (nee, niet die)

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: