Lectuur op zaterdag: verlamd een tekst tikken door je gedachten, een wandeling door Parijs en een heuse jeans-oorlog en opgroeien zonder liefde

De weekendbijlage bij deze blog:

Als je niet weet wat gedaan en zin hebt om naar Parijs te gaan, wat natuurlijk nog niet mag, volg dan deze rondleiding op YouTube:

Als je kind altijd alles lijkt te kunnen: cognitieve begaafdheid, perfectionisme en opvoeding

Opgroeien

Deze week is het de Week van de Hoogbegaafdheid, een themaweek waarin organisaties in Vlaanderen en Nederland hun aanbod voor hoogbegaafde kinderen en jongeren voorstellen en vooroordelen over hoogbegaafdheid proberen weg te nemen. Een populaire opvatting over hoogbegaafdheid is dat hoogbegaafden inherent perfectionistisch zouden zijn: voor wie alles altijd vanzelf lijkt te gaan, zou enkel absolute perfectie volstaan. Klasse, het onderwijsmagazine van de Vlaamse overheid, noemde perfectionisme dan ook één van de kenmerken waaraan je een hoogbegaafd kind kan herkennen. Maar klopt dit wel? Zijn begaafde kinderen onvermijdelijk perfectionisten?

Met het TALENT-onderzoek, een grootschalig Vlaams onderzoeksproject rond cognitieve begaafdheid (KU Leuven, UGent, UAntwerpen), probeerden we deze vraag wetenschappelijk te beantwoorden. We focussen ons in deze blog op wat ‘zelfkritisch perfectionisme’ wordt genoemd, waarmee een overdreven zorg om het maken van fouten wordt bedoeld. Wanneer een jongere het gevoel krijgt dat enkel perfectie genoeg is om gewaardeerd en…

View original post 730 woorden meer

Waarom de Centra Basiseducatie voortaan “Ligo” heten

DUURZAAM ONDERWIJS

In Esperanto betekent “Ligo” verbinden. De 13 Centra Basiseducatie in Vlaanderen, die zich richten tot laaggeletterde volwassenen, zijn verbonden door een gemeenschappelijke visie op leren en onderwijs.

Centraal staat de idee dat ze volwassenen willen helpen om sterker te staan in het leven. Daartoe worden onderwijsactiviteiten bewust verbonden met het echte leven. Lesgevers trekken met hun cursisten naar buiten en trekken de echte wereld binnen in de klas. Lesgevers zoeken bewust verbindingen met levensechte partners in de levensechte buitenwereld. In de basiseducatie wordt “taak” niet op een krijtbord geschreven, maar in het zand van een strand, dichtbij de zeerand, waar het kan aangetast worden door wind en regen en overspoeld door het opkomende tij.

Een cursist die zich inschrijft voor een cursus NT2, leert niet alleen NT2. Idem voor een cursus rekenen of starten met computers. In alle LIGO-cursussen worden bewust verbindingen gelegd met de sleutelcompetenties van de 21ste

View original post 157 woorden meer

Helft Nederlandse Facebookgebruikers laat zich in met junknieuws (Linda Duits)

Deze post verscheen eerder op dieponderzoek.nl.

Wetenschappers houden niet zo van de term nepnieuws. Het is onduidelijk wat er allemaal onder valt en – dankzij bijvoorbeeld Trump – is de term sterk gepolitiseerd. Een alternatief is junk news, dat ik het liefst vertaald zou zien als troepnieuws. Dit junknieuws is vaak commercieel gemotiveerd en wordt verspreid via sociale media. Peter Burger, Soeradj Kanhai, Alexander Pleijter en Suzan Verberne deden onderzoek [open access] naar het bereik van dit soort nieuwsberichten op Facebook.

De auteurs richten zich op commercieel junknieuws (en dus niet op ideologisch gedreven websites) en onderscheiden de volgende kenmerken:

  • Het heeft een lage journalistieke kwaliteit;
  • Het wordt gemaakt door niet-mainstream makers;
  • Het verdienmodel is gebaseerd op websites met advertenties, en Facebookpagina’s die de posts van de sites;
  • Het doel is viraal succes;
  • Het bevat vaak verzonnen of verstoorde berichten;
  • Het heeft vaak een clickbait kop.

Op basis van eerder werk (Burger en Pleijter doen veel aan factchecking) stelden ze een lijst op van 63 Nederlandstalige junknieuwssites. Het materiaal was vaak rechtstreeks gekopieerd van buitenlandse bronnen (“Oprah Winfrey (63) zwanger van eerste kind”) en soms verzonnen. Vervolgens vroegen ze de data op uit de periode januari 2013 tot december 2017. Deze werden vergeleken met 20 mainstream nieuwssites. Dit kwam neer op zo’n 17.000 posts in totaal.

De resultaten – zie onderstaande grafiek – laten zien dat junknieuws veel engagement trekt: 5,3 miljoen individuele Facebookgebruikers hadden minimaal één reactie (like of andere emoji), comment of share. Dat engagement is bovendien groter dan het engagement dat mainstreamnieuws trekt en het is gestegen tijdens de onderzochte periode. Om het in perspectief te plaatsen: er zijn tien miljoen Facebookgebruikers in Nederland.

De onderzochte periode loopt tot 2017 en sindsdien is de kritiek op Facebook toegenomen: ze zouden meer moeten doen tegen dit soort berichten. Het blijft echter hoe onduidelijk in hoeverre ze daarin slagen.

Dat is zorgelijk om meerdere redenen. De auteurs geven aan dat sommige nieuwsberichten misleidende of valse informatie bevat, bijvoorbeeld over gezondheid of asielzoekers. Zo werd een onzinverhaal over dierenmishandeling door een asielzoeker 55.292 keer gedeeld. Dit soort ‘nieuws’ overstemt kwaliteitsnieuws. Het is daarbij belangrijk om te onthouden dat het hier gaat om commercieel gedreven onzinsites. Complotsites en alternatieve geneeskundesites zijn niet opgenomen in het onderzoek. Er wordt dus valse informatie verspreid omdat het een goed verdienmodel is.

 

Doorloopjes, een gratis platform om je te helpen je lessen nog beter te maken

De voorbije zes maanden werkte ik mee aan het maken van 58 video’s met onder andere Tim Surma voor de camera, elk bij een doorloopje of een walkthru. The Teaching WalkThrus  is een visuele gids die Tom Sherrington en Oliver Caviglioli ontwikkelden waarin de didactische inzichten van Rosenshine, de formatieve evaluatie van oa Dylan Wiliam,… beschreven worden in korte stappenplannen om je zo nog beter evidence-informed te laten werken.

René Kneyber vertaalde deze naar het Nederlands en Stichting Leerkracht, samen met oa ResearchED maakten het gratis, bijhorende platform waar je de video’s kan terugvinden. Check dus Doorloopjes.nl voor de video’s die gaan over een enorme variëteit aan onderwerpen en waarbij we aan het boek praktische voorbeelden en aandachtspunten toevoegen. We stellen de Doorloopjes niet voor als recepten, maar als extra middelen voor je toolbox.

Er zijn onder andere video’s over positieve relaties, visuele signalen, routines, bevestigend taalgebruik, een kennisrijk curriculum, samenhang in het curriculum, eisen stellen, getrapte vragen stellen, het kern-achterland-concept, doelgerichte woordenschatontwikkeling, abstracte modellen, gepaste ondersteuning, het grote plaatje en het kleine plaatje, meta-cognitie, overhoringen, een kennisoverzicht als hulpmiddel, repeteren en presenteren, effectief groepswerk, opdrachten met een open einde, enzovoort.

In Engeland gaan de maskers in de klas af

Vaccinatie lijkt wel degelijk te werken als we naar Engeland kijken. Boris Johnson kondigde aan dat vanaf 17 mei de maskers niet meer hoeven in het secundair onderwijs. Ook de campussen van de universiteiten mogen vanaf dan weer gewoon open.

Opgelet, de aankondiging zorgt voor de nodige discussie zowel in het onderwijs als bij epidemiologen, ook omdat mondmaskers op andere plaatsen wel nog verplicht zouden blijven. Scholen hopen wel dat het nog toegelaten kan blijven.

De argumentatie van het Britse ministerie van onderwijs is dat mondmaskers de communicatie in de klas te veel hinderen en dat de snel dalende cijfers het nu toelaten. (bron BBC)

Wil je effectief iets doen aan leervertraging? Wat Nederland doet kan ons onderwijs ook heel concreet helpen!

Vandaag werd de menu-kaart voorgesteld waarmee Nederlandse scholen de leervertraging door Corona aan kunnen pakken. Hierbij hebben ze expliciet de kaart van evidence-informed gekozen. Vlaamse scholen kunnen geen aanspraak maken op de 8,5 miljard, maar de menu-kaart die ze ontwikkelden kan ook ons onderwijs helpen en hoe!

Ze hebben namelijk de EEF Toolkit in het Nederlands vertaald. Deze Britse tool van de Education Endowment Foundation is een zeer fijn middel om bewuste en effectieve keuzes te maken in het onderwijs.

Je ziet niet enkel het mogelijke effect zoals bij John Hattie, maar ook hoe goed de evidentie is voor de aanpak en hoe veel moeite en energie de aanpak kost.

Een voorbeeld:

Voor- en vroegschoolse interventies

Gemiddeld effect, sterk bewijs, zeer hoge kosten.

Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer hoge kosten. Toelichting

Je kan alles hier raadplegen. Ik weet uit goede bronnen dat de Britten binnenkort met een grote update komen en dat in Nederland er ook nog andere grote plannen zijn rond een ander aspect van de toolkit.