Over nature versus nurture: de vier wetten van behavioral genetics

Ik postte deze gisteren ook al op mijn Engelstalige site, maar vond deze te mooi om ook niet hier te delen. Check ook de bronnen in de onderstaande tweet:

Nieuwe meta-analyse toont het positieve effect van self-explanation als studiemethode

Leerlingen die tijdens het studeren zelf naar causale of conceptuele verbanden op zoek moeten gaan, blijken die leerstof beter te onthouden. De studiemethode heet self-explanation maar nee, dit is niet een bewijs van die leerpiramide omdat het niet per se nodig is het aan anderen uit te leggen. Wel toont deze studiemethode weer hoe belangrijk denken is voor leren. Willingham schreef daarover ‘memory is the residu of thought’.  Er is  een nieuwe meta-analyse over deze manier van leren van in totaal 64 onderzoeken met meer dan 6000 leerlingen. We wisten al uit eerder onderzoek dat sterke leerlingen dit spontaan doen, maar het is ook aanleerbaar met positief effect. De onderzoekers komen op een effectgrootte van .55.

Er blijven nog veel vragen over, maar de onderzoekers hebben enkele aanwijzingen dat dit doen via meerkeuzevragen wat minder effectief is, dat hieraan werken zowel mondeling als schriftelijk kan en dat er een directe link zou zijn met hoe goed de leerlingen het leergebied al kennen. Niet onlogisch: hoe meer de leerling al weet, hoe makkelijker en effectiever deze techniek kan zijn. Dit laatste is niet onbelangrijk voor wie denkt dat dit een bewijs zou zijn voor zelfontdekkend leren. Zoals ik in Klaskit al uitleg, kan dit wel degelijk werken, maar niet als bijvoorbeeld de basiskennis en de basis-vaardigheden ontbreken.

Abstract van de meta-analyse:

Self-explanation is a process by which learners generate inferences about causal connections or conceptual relationships. A meta-analysis was conducted on research that investigated learning outcomes for participants who received self-explanation prompts while studying or solving problems. Our systematic search of relevant bibliographic databases identified 69 effect sizes (from 64 research reports) which met certain inclusion criteria. The overall weighted mean effect size using a random effects model was g = .55. We coded and analyzed 20 moderator variables including type of learning task (e.g., solving problems, studying worked problems, and studying text), subject area, level of education, type of inducement, and treatment duration. We found that self-explanation prompts are a potentially powerful intervention across a range of instructional conditions. Due to the limitations of relying on instructor-scripted prompts, we recommend that future research explore computer-generation of self-explanation prompts.

Lectuur op zaterdag: SCRUM, schaduwonderwijs, Fins onderwijs en Hazel Scott (Hazel wie?)

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: ik heb een nieuwe twitter-account die ik met plezier volg. Voor fans van Yes, Minister:

Voor wie de man niet herkent:

 

De eindtermen zijn gestemd, en nu?

Gisteren heeft het Vlaamse parlement de eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs goedgekeurd. Ik heb nog niet kunnen nakijken of er inhoudelijk nog iets veranderd is, maar nu kunnen de voorlopige leerplannen omgezet worden naar definitieve leerplannen.

Die leerplannen zullen er vanaf nu ook anders moeten gaan uitzien, omdat de nieuwe eindtermen samen met de concretisering letterlijk moeten opgenomen worden in de leerplannen zodat leerkrachten duidelijk kunnen zien wat de overheid verwacht en wat van bijvoorbeeld het net of de koepel komt.

Maar er is meer. Vanaf nu zijn er ook eindtermen die niet enkel als kwaliteitsinstrument gebruikt zullen worden, de grote meerderheid van de populatie deze mimimumdoelen moeten bereiken, maar ook eindtermen basisgeletterdheid die elk leerling op individueel niveau moet bereiken op het einde van de eerste graad. Wat zal er gebeuren als een leerling die niet haalt? Of beter: wat zal er gebeuren als een heleboel leerlingen die niet allemaal halen? Ook komen er uitbreidingsdoelen, die door het Vlaams parlement enkel vastgelegd zijn voor Nederlands.

Nu hebben alle scholen, koepels, netten, handboekmakers,… de tijd tot 1 september 2019 om alles klaar te krijgen samen met duaal leren en natuurlijk de modernisering van het secundair onderwijs die in maart van dit jaar werd goedgekeurd. Ondertussen is men ook begonnen met de voorbereiding van de eindtermen van de tweede en derde graad.

Als je je afvraagt hoe lang deze eindtermen zullen meegaan? Het antwoord is minstens drie jaar, daarna komt er een evaluatie.

Toch kan er nog een kink in de kabel komen. Het is nog steeds mogelijk om alle eindtermen aan te vechten in 1 blok als een school of koepel het idee heeft dat hun vrijheid van onderwijs in het gedrang wordt gebracht. Eerder deed het Steiner-onderwijs dit succesvol, waardoor er aparte eindtermen basisonderwijs zijn voor het Steineronderwijs. Een van de argumenten toen was dat de eindtermen geen minimumdoelen zijn, maar dat je alle onderwijstijd al opsoupeert met het bereiken van deze doelen. En miskijk je niet: het aantal eindtermen halveerde wel, maar dat geldt niet voor het aantal pagina’s, net door de opgenomen concretisering. Ik heb geen zicht op de plannen van gelijk wie in verband met de nieuwe eindtermen. Als ik moet gokken, zal dit wellicht eerder gebeuren bij toekomstige nieuwe eindtermen basisonderwijs dan nu, maar je weet natuurlijk nooit.

De link tussen schoolprestaties en ouderbetrokkenheid

Er is in veel landen een duidelijke link tussen lage SES en mindere schoolprestaties. In een meta-analyse uit 2017 waar we in Leiden op verder werken, kwamen al de didactische oplossingen aan bod, maar er is wel degelijk meer mogelijk, suggereert deze nieuwe Russische studie van Mikhail Goshin en Tatyana Mertsalova, al is er wel een belangrijke nuance bij te maken.

De onderzoekers stelden namelijk vast dat hoe groter de ouderbetrokkenheid is, hoe beter het kind presteert op school. Ze ontwikkelden verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid, waarbij op het laagste niveau – een gezin dat helemaal niets heeft met onderwijs – het kind ook meestal de laagste scores behaalt.

Wat is de belangrijke nuance? Het is een onderzoek op bestaande data waarbij de onderzoekers voor alle duidelijkheid een correlatie hebben vastgesteld. De vraag of ouderbetrokkenheid stimuleren de prestaties doet verbeteren, beantwoordt deze studie niet, al suggereert de evidentie dat het misschien wel het geval kan zijn. Het past ook in het denken van de brede school en oa de theorie van Bronfenbrenner.

Abstract van het onderzoek:

The article gives an overview of the theoretical models of parental involvement in education. The peculiarities of parent involvement in Russian education are correlated with the typologies proposed by J. L. Epstein. Comparison typologies of parent involvement for different parents’ socio-economic categories was carried out. Low-income families were especially identified. It is shown that despite the fact that children from the poorest families have lower than average educational outcomes, parent involvement promotes their increase in attainment. By increasing the level of involvement that parents have, the more leveled the difference in educational results becomes. Children from the poorest families are significantly less likely to plan go to university after school. At the same time the percentage of children planning to get into higher education considerably increases when parents are involved in their education. The higher the level of parent involvement, the greater the percentage of children oriented towards getting higher education. And the higher the level of parent involvement in education, the less the gap between the low income families and average values for the sample is.

Waarom het lerarentekort in Vlaanderen voorlopig enkel zal toenemen

Vandaag staat in Het Nieuwsblad het bericht dat 16 directeurs een klacht hebben neergelegd bij de kinderrechtencommissaris over het nijpende lerarentekort.

Enkele droge redenen waarom het lerarentekort de komende jaren enkel zal toenemen:

En ik vrees dat ik nog wel een paar redenen vergeet… Misschien moeten we die vele afhakers overtuigen terug te komen, maar ik vrees dat er dan eerst veel zal moeten veranderen.