Nieuw rapport met praktische tips voor afstandsonderwijs met extra aandacht voor kinderen met leerstoornissen

Afstandsonderwijs is vaak niet zo eenvoudig, al merk ik dat er al veel scholen beter aan de slag zijn dan tijdens vorig voorjaar. De voorbije maanden zijn er veel verschillende rapporten verschenen over hoe je best afstandsonderwijs organiseert, en deze week bracht een nieuw Brits rapport.
Toch is dit rapport anders, omdat er expliciet uitgebreide aandacht is voor hoe je afstandsonderwijs organiseert voor kinderen met dyslexie, ADHD, gehoorproblemen, visuele problemen, enz.

Je kan het hele rapport hier downloaden, dit zijn de belangrijkste inzichten:

  • Pedagogical strategies that have been found to be effective with all students during distance learning are also likely to benefit students with SEND. These include effective feedback, metacognitive strategies and collaborative learning.
  •  Likewise, strategies that support students with SEND during distance learning and that make content and pedagogical approaches more accessible are likely to support all students
  • The importance of considering students’ needs first, their diagnoses second. While students may have the same diagnoses, their individual needs may differ and need to be considered when planning distance learning
  • Focusing on making learning and pedagogy, not just a particular resource or digital platform accessible – although this is crucial too
  • Creating a supportive learning environment with familiar teachers and spending time on re-establishing routines for those students who have been particularly negatively affected by a disruption to their routines

Werkt werkplekleren in het Vlaams onderwijs?

DUURZAAM ONDERWIJS

De Vlaamse jongerenwerkloosheidsgraad bedroeg in 2019 9,5% tegenover 3,2% van de gehele beroepsbevolking. Om jongeren die niet naar het hoger onderwijs doorstromen te helpen toegang te vinden tot de arbeidsmarkt, werden in tal van landen systemen van werkplekleren en duaal leren in het secundair onderwijs ingevoerd. Maar helpen ze? Meer bepaald, werken ze het in Vlaanderen om jongeren aan (a) werk en (b) een diploma of kwalificatie te helpen? Op basis van onderzoek van het Steunpunt SONO (Verhaest, Neyt, Tobback, Baert & De Witte, 2020) is het antwoord niet ondubbelzinnig ‘ja’. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het aantal leerlingen die eraan deelnemen momenteel nog vrij bescheiden is.

Op het vlak van tewerkstelling leiden de SONO-onderzoekers uit hun datasets af dat leerlingen uit een opleiding met een werkleercomponent beter een job vinden dan schoolverlaters uit andere opleidingen in het secundair onderwijs. Maar het aanvankelijke voordeel blijft niet gehandhaafd: op lange…

View original post 566 woorden meer

Dit duistere verhaal uit de pedagogiek houdt me al jaren bezig

Het moet ergens tijdens de begindagen van mijn doctoraatswerk geweest zijn, toen ik Rousseau en ik las van Maarten Doorman. Terwijl de invloed van deze Franse filosoof en pedagoog moeilijk kan onderschat worden – zie onder andere dit artikel dat ik over die invloed schreef – komt hij uit het werk van Doorman over als een man van 12 stielen en 13 ongelukken en wellicht niet de meest aangename man ter wereld. En dan is er nog dat ene detail…

Lees verder

De eerste Teacher Tapp podcast van Buiten de Krijtlijnen. Deze keer over participatie op school

De gebruikers van Teacher Tapp Vlaanderen kregen de primeur gisteravond, maar nu mag iedereen dit kindje van Buiten de Krijtlijnen en TTVL ontdekken:

We introduceren vandaag met Buiten De Krijtlijnen een nieuw format. Vanaf heden krijgt u maandelijks een Teacher Tapp-aflevering. Teacher Tapp is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meerkeuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Want elke dag staan vele van jullie voor de klas, werken aan onderwijsbeleid of doen onderzoek naar onderwijs.

En hoewel je veel met je collega’s spreekt, vraag je je soms ook wel af of dat elders ook zo is. Wat denken al die andere leraars hierover? Wat zouden anderen hebben gedaan? Om een zicht te krijgen op wat al die andere onderwijsprofessionals denken, is er Teacher Tapp Vlaanderen.

In deze podcast duiken we in de resultaten van enkele vragen die aan de gebruikers Teacher Tapp werden voorgeschoteld en gaan we daar dieper op in samen met een expert. Vandaag hebben we het over leerlingenparticipatie in de school. De voorbije weken werden daarover enkele vragen gesteld in de app. Zo werd er gevraagd naar hoe vaak jij als leerkracht luister naar de mening van de leerling en de mate waarmee je daar rekening mee houdt. Maar ook op schoolniveau werd de mate van inspraak van leerlingen bevraagd.

Wij bespreken de resultaten met Burhan Karanfil, Burhan is docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool en doet onderzoek naar participatie in de klas. We leggen hen de resultaten van de bevraging voor en gaan op zoek naar hoe je de participatie in de klas kan verbeteren en welke voordelen dat oplevert.

Een Nederlandse econoom over schoolsluitingen in tijden van Corona: eenmaal dicht krijg je ze moeilijk weer open

De Nederlandse econoom Coen Teulings schreef een paper voor CEPR over schoolsluitingen tijdens Corona. Terwijl ik zelf echt wel wat moeite heb met verschillende van de stellingen, kan ik ook wel veel volgen. Een van de stellingen waar ik bijvoorbeeld behoorlijke twijfels bij heb is de suggestie dat schoolsluitingen gepaard gaan met eerst een daling van de besmettingen, maar uiteindelijk toch tot meer doden leiden. Ik betwijfel niet dat dit de situatie momenteel is in Nederland, maar vermoed dat hier eerder sprake is van een correlatie dan dat het enkel door schoolsluitingen zou veroorzaakt worden. Verder vermoed ik dat ook velen ook zullen vallen over het idee van groepsimmuniteit nastreven via kinderen.

Ik ben het wel eens met de mogelijke economische gevolgen van langdurige schoolsluitingen, maar vooral ook met een belangrijk inzicht dat ik de eerste keer in een tv-studio te horen kreeg van een niet nader genoemd lid van de toenmalige versie van de GEMS in het voorjaar: de expert stelde dat de scholen nog zeker voor de zomer open moesten, anders was de kans klein dat we ze zouden kunnen openen in september. We zien nu hoe moeilijk het is om scholen te heropenen in de UK, de VS, maar ook Nederland. Hiervoor zijn voor alle duidelijkheid vaak én pandemische redenen, maar ook en vooral psychologische redenen die Teulings trouwens ook tracht te verklaren in zijn artikel aan de hand van behavioral economics.

Het is bij veel maatregelen zo dat ze nemen niet moeilijk is – ook al valt het politici zeker zwaar -, maar dat maatregelen weer afbouwen zeer pittig kunnen zijn. Ondertussen krijg ik in gesprekken met buitenlandse collega’s steeds vaker vragen naar de Belgische aanpak waarbij én de cijfers relatief gunstig zijn én de (basis)scholen al sinds september grotendeels open zijn.

Lectuur op zaterdag: houden we echt van muziek uit onze jeugd? Virtuele schandpalen, en mNRA voor Star Warsliefhebbers (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: xkcd legt het mNRA-vaccin uit voor Star Wars liefhebbers

De mooiste site van Google kreeg net een leraarskamer

Google Arts & Culture is wellicht de mooiste site van de internetreus. Denk aan de vele online tentoonstellingen waarin je je kan verliezen, zoals deze over Breughel. Maar hoe kan je al die interactieve schoonheid gebruiken in de klas?

Veel leraren hebben hier zelf al de nodige ideeën over, natuurlijk, maar nu wil Google nog iets meer ondersteunen door een heuse plek binnen Arts & Culture met tips en uitgewerkte lessen. Zo is er bijvoorbeeld deze les over wetenschappelijke superkrachtenof deze les over klank zien met Kadinsky.

Daarnaast zijn er leuke toepassingen met de eigen telefoon mogelijk, waarmee het resultaat wel eerder kunstig dan kunst wordt:

Alles is wel in het Engels voor alle duidelijkheid, maar ik denk dat het wel een prima inspiratiebron kan zijn voor het onderwijs.

Vandaag geven we met De Ambrassade en Arteveldehogeschool de jongeren een stem met WADDIST

Mensen die me een beetje volgen konden het misschien al raden – een persoon had het alvast juist – maar vandaag lanceert De Ambrassade en de Arteveldehogeschool WADDIST!

Wat is WADDIST? Sinds 5 oktober 2020 is er de succesvolle Vlaamse versie van Teacher Tapp, waarbij leraren elke dag drie vragen beantwoorden die ze ook zelf kunnen voorstellen. Diezelfde 5 oktober kregen we al een mailtje van de scholierenkoepel met de vraag of we dit ook niet voor leerlingen konden ontwikkelen. Door een reeks van contacten werd al snel duidelijk dat er meer interesse was vanuit onder andere jeugdwerk en de kinderrechtencommissaris. Ook waren we er als team zelf van overtuigd dat maar weinig jongeren elke dag vragen over school zouden willen beantwoorden. Daarom is het geen leerlingapp geworden, maar een jongerenapp voor de volledige doelgroep van de Ambrassade, van 12 tot 30.

We vroegen de Britse ontwikkelaars van Teacher Tapp of ze hier mee konden aan werken, maar dit bleek op de korte termijn die we nodig hadden, onmogelijk. Daarom is de app helemaal ontwikkeld door Inuits ‘from scratch’, waardoor we behoorlijk ver konden gaan in onze wensen.

Waar we het meeste tijd in gestoken hebben, is privacy. Ja, jongeren moeten een account aanmaken om zo hun badges te kunnen verzamelen als ze dit willen, maar er staat een Berlijnse muur tussen hun persoonsgegevens en de antwoorden op hun vragen waardoor het team van WADDIST nooit kan zien wie wat geantwoord heeft.

Verder is er veel herkenbaar als je Teacher Tapp kent. Elke dag 3 vragen in ruil voor de antwoorden van gisteren én een tip. Jongeren kunnen zelf vragen en tips voorstellen. Maar subtiel zijn er wel verschillen. We zullen vaker gerichte vragen gebruiken omdat er wel veel verschillen kunnen bestaan tussen de verschillende leeftijden.

De Ambrassade wil op deze manier mee te weten komen wat er leeft zodat ze de belangen van jongeren nog beter kan verdedigen en verzorgen. Ik schrijf bewust mee omdat we absoluut niet willen beweren dat dit het enige instrument kan of moet zijn voor jongerenonderzoek of om jongeren een stem te geven. Maar we hopen wel dat het een belangrijk middel kan worden.Sinds een kleine maand hebben we de app getest met eerst 10 en vervolgens steeds meer jongeren en de reacties bleken alvast zeer positief!