Even puntjes op de i: wat is preteaching?

Deze tweet van Mitte legt een belangrijk punt op tafel:

De term wordt momenteel veel gebruikt in de media om de aanpak te benoemen die men wil invoeren na de paasvakantie als de scholen niet open kunnen gaan, maar dat is niet echt preteaching in de ware betekenis van het woord.

De definitie is in feite deze:

Preteaching (Nederlands: vóór het lesgeven) is het voor de les apart nemen van een groep zwakke leerlingen en aan hen alvast de instructie te geven die gaat volgen in de les. Hierdoor horen deze leerlingen de uitleg tweemaal, hetgeen een positief effect heeft op de leeropbrengsten. Preteaching gebeurt altijd in een kleine groep, maar soms ook individueel. (Bron Wikipedia)

Ik snap de verwarring wel, want wat men wil zeggen, is dat we de eigenlijke lessen gaan voorbereiden die later in de klas wel nog zullen gegeven worden.

Ik heb zelf voor en achter de schermen al gepleit voor preteaching net als de scholen weer open gaan, dit in de betekenis dat we dan vooral kijken naar de nieuwe inhouden en doelen die aan bod moeten komen en gericht via preteaching die leerlingen voorbereiden op die nieuwe inhouden.

Het voordeel van preteaching is dat we eerder preventief dan werken in plaats van remediërend en we leerlingen zo samen de nieuwe leerstof kunnen laten verwerken en collectief succeservaringen kunnen laten opdoen.

 

Hoe we nog steeds ons sociale zelf kunnen zijn in tijden van Corona (een hartverwamende Vox-video)

Het nieuws kan hard zijn. Gisteren na de uitzending van De Afspraak toen ik mijn telefoon nam, zag ik dat de vader van een goede en dierbare vriendin gestorven was aan COVID19 in een recordtijd. Het deed me extra goed beseffen hoe voorzichtig we moeten zijn met wat we doen. Maar tegelijk wil je nog altijd mens zijn met sociale contacten.

Deze video toont de inventiviteit van de mens in uitzonderlijke tijd. Gevonden via Larry Ferlazzo:

De 5 vragen en de antwoorden van jongeren

Bij het begin van de Coronacrisis – het lijkt een eeuwigheid geleden – herblogde ik hier de schrijfopdracht van Kris Van den Branden en collega’s. De resultaten worden momenteel verwerkt en gedeeld op de nieuwe blog de5vragen.com.

Je vindt daar dus bijdragen zoals deze van Rune Vanhoe:

Deze moeilijke tijden hebben wij geleerd dat onderwijs niet alleen bestaat uit naar school gaan. Het dagelijks sociaal contact met je vrienden en leerkrachten speelt hier ook een enorm grote rol. Op dit moment zitten we al 2 weken zonder school en je begint te merken wat voor een groot deel onderwijs is in je leven.

Of deze van Jona:

Lees veel meer op de5vragen.com.

We denken het maar we weten het meestal niet….

Een trend die me opvalt de voorbije dagen is hoe iedereen de toekomst weer lijkt te kunnen voorspellen. Zelfs Marc Van Ranst valt in interviews vaak uit zijn rol met voorspellingen over de postcorona-crisis, maar als topviroloog ben je niet noodzakelijk expert op alle gebied. Er zijn mensen die op bepaalde gebieden beter zijn dan anderen in wat we educated guesses noemen omdat ze bijvoorbeeld een welbepaald effect van eerdere crisissen hebben onderzocht. Maar net zoals weinigen konden voorspellen wat er nu gebeurt, is het vaak toch nog behoorlijk onzeker wat dit alles voor effect zal hebben op langere termijn.

De vele voorspellingen zijn volgens mij vooral leerrijk om een heel andere reden: ze leggen vaak de hoop of de vrees bloot van diegene die de voorspelling uitspreekt over milieu, de samenleving, democratie, onderwijs,… Ik lees ze zelf vooral zo. Het kan handig zijn in de toekomst. 😉

Lectuur op zaterdag: veel muziek met oa zoomphonies, zoombombing en Pi was ooit bijna 3,20

De weekendbijlage bij deze blog, nog steeds coronavrij:

Ten slotte, ken je deze familie nog?

De eerste vijf video’s van Beter thuis in afstandsonderwijs zijn er!

Lerarencollectief, researchED en PO-Raad lanceerden net ‘Beter thuis in afstandsonderwijs‘, met onder andere een Vlaming die heus niet 15 minuten voor een kast staan twijfelen heeft wat de meest opbeurende t-shirt was die hij kon dragen. Echt niet…

Check vooral de website voor de andere video’s mét achtergrondinformatie, bronnen, extra praktische tips en relevant onderzoek.

Later vandaag verschijnen de eerste 5 tutorials en start Begeleiders zonder Grenzen

Gisteren heb ik mogen meewerken aan 5 tutorials die de PO-raad, het Lerarencollectief en ResearchED Nederland opgenomen hebben en die vandaag verschijnen. Dit is allemaal gebeurd in een record tijd. De videos verschijnen op het Youtube kanaal van deze video en op de site van het lerarencollectief.

Maar dat is niet het enige dat vandaag start. Er wordt ook een Vlaams initiatief gelanceerd, namelijk begeleiders zonder grenzen waar ik trouwens ook aan meewerk.

In Begeleiders zonder Grenzen bundelen heel wat onderwijsbegeleiders en experten de krachten. Hun doel is om leraren en directeurs met concrete onderwijsvragen zo snel mogelijk een kwaliteitsvol antwoord te bieden.

Via de website http://www.begeleiderszondergrenzen.be kunnen leraren hun vragen stellen. De vraag wordt toegekend aan een begeleider die in samenspraak met andere experten een kwaliteitsvol antwoord formuleert.

Op enkele dagen tijd slaagde dit initiatief erin 55 experts en begeleiders te verzamelen rond 6 thema’s die veel vragen oproepen: afstandsleren, gelijke kansen en zorg, motivatie en betrokkenheid, communicatie, een school leiden en organiseren vanop afstand, en heropstarten na corona.

Naast academici en andere onderwijsprofessionals verlenen Onderwijscentrum Brussel, Schoolmakers, de pedagogische begeleidingsdiensten van het Provinciaal Onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven) structureel hun diensten.