Mythes en feiten over de pedagogische tik en andere lijfstraffen

Kleutergewijs

Volwassenen slaan wordt mishandeling genoemd. Dieren slaan wordt wreedheid genoemd. Is kinderen slaan dan voor hun eigen bestwil?

Dit was het motto van een campagne van de Raad van Europa uit 2008 om mensen bewust te maken van de afschaffing van lijfstraffen tegen kinderen. In ons land laait de discussie op naar aanleiding van een nieuw wetsvoorstel.In dit bericht delen we enkele mythen en feiten over lijfstraffen. We vertalen een blogbericht van de Portugese psychologe Nadine Correia (ISCTE), dat eerder verscheen op EarlyYearsBlog.eu, en passen het aan naar onze context.

Mythe 1

MYTHE: Een pedagogische tik of een klap, van tijd tot tijd, doet niemand kwaad. Mijn ouders sloegen me ook toen ik een kind was, en ik heb daar geen schade van ondervonden. Eerlijk gezegd was ik zonder die klappen een verwend en onbeschoft kind geworden.

FEITEN: Lijfstraffen worden beschouwd als een van de meest voorkomende…

View original post 909 woorden meer

10 eisen voor de digitale samenleving van morgen (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

Weet je nog, dat mensen een verschil zagen tussen cyberspace en ‘de echte wereld’? Tegenwoordig zijn on- en offline zo met elkaar verweven dat het nauwelijks meer mogelijk is aan te geven hoeveel tijd je online doorbrengt. Dat overlopen van die twee werelden wordt ook bespoedigd door technologieën als augmented en virtual reality (VR), en door de toenemende inzet van spraakcomputers. Het Rathenau Instituut, dat onderzoek doet naar de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving, stelde daarom een manifest op met tien “ontwerpeisen aan de digitale samenleving van morgen”.

AR, VR en spraak zijn zogeheten ‘immersieve technologieën’: ze dompelen ons onder in de digitale wereld. Het Rathenau in het manifest:

“Zo transporteert virtual reality ons naar een volledig kunstmatige wereld, waarin alle geluiden en beelden gecreëerd worden door computers. We kunnen nu soldaten trainen op een virtueel slagveld. Augmented reality voegt juist digitale lagen aan onze ervaring toe. Met een slimme bril ziet een automonteur handige informatie terwijl hij naar de motor kijkt. En via spraaktechnologie kunnen we met computers praten, en luisteren vele apparaten, zoals onze smartphones en slimme speakers, op steeds meer plekken met ons mee.”

Door het vervagen van die grenzen zijn volgens het Rathenau publieke waarden in het geding, zoals privacy, autonomie, waarachtigheid en gezondheid. Dat vraagt om waakzaamheid en een agenda. De ontwerpeisen zijn opgesteld op basis van diverse onderzoeken.

1. We willen de baas blijven over ons digitale lijf
Onze stem, onze gebaren en ons gezicht leveren data op, die intiem en gevoelig zijn. De bescherming daarvan dient juridisch beter geregeld te zijn.

2. We willen anoniem kunnen blijven
Onze identiteiten kunnen van afstand achterhaald worden door gezichts-, loopgedrag- of stemherkenning. Hierdoor kun je je niet meer anoniem door de publieke ruimte begeven. Toepassingen waarbij burgers in de publieke ruimte zijn te identificeren, moeten daarom worden verboden.

3. We willen controle over onze virtuele identiteit
Zoals je met kleding kunt laten zien wie je bent, kun je met avatars een digitale identiteit opbouwen. Dat kan ook misbruikt worden: het naakte lichaam van anderen kan digitaal getoond worden (DeepNudes) of veranderd. Burgers moeten beschermd worden tegen ongewenste digitale ingrepen op hun lichaam.

4. We willen duidelijkheid over nieuwe digitale eigendomskwesties
Van wie zijn data? En profielen? “Is ons eigendom geschonden als iemand in AR een scheldwoord op onze muur schildert?” Juridische kaders moeten verhelderd en geüpdatet worden, zodat offline regels ook online gelden.

5. We willen leven in een inclusieve digitale wereld
Stereotypes en uitsluiting worden uit de offline-wereld mee online genomen. Bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen moeten bedrijven inclusie centraal stellen.

6. We willen kunnen weten dat iets nep is
Immersieve technologieën kunnen verwarrend zijn. Ontwikkelaars moeten gebruikers vooraf informeren dat iets nep is.

7. We willen bescherming tegen manipulatie en beïnvloeding
Deze technologieën maken manipulatie en beïnvloeding makkelijker, omdat bedrijven zoals Google en Facebook allerlei informatie hebben over persoonlijkheid, gedrag en voorkeuren van hun gebruikers. Dat vraagt om “een samenlevingsbrede inzet nodig, met bijdragen van onafhankelijke journalistiek, investeringen in de mediavaardigheid van burgers en heldere afspraken over hoever beïnvloeding mag gaan”.

8. We willen dat onze gezondheid niet geschaad wordt
We moeten inzicht krijgen in mogelijk negatieve effecten van immersieve technologieën, bijvoorbeeld op ons gedrag (verslaving) en onze gezondheid (denk aan verkeersongelukken bij het spelen van Pokémon GO).

9. We willen een digitale markt met eerlijke machtsverhoudingen
Een klein aantal technologiebedrijven domineert de interneteconomie. Het is voor consumenten lastig om hen tot de orde te roepen. Hun marktmacht vertaalt zich in politieke macht. De overheid moet meer tegenwicht bieden en consumenten beter beschermen.

10. We willen dat publieke ruimtes publiek blijven
Met AR kan je de publieke ruimte anders bekijken (er bestaan apps die daklozen uit het straatbeeld halen). Bovendien kunnen apps de publieke ruimte kapen doordat gebruikers massaal naar één plek samenstromen. Dat vraagt om “een nieuwe sociale etiquette”.

Implicaties
Deze nieuwe technologieën vragen om discussie en dialoog, en uiteindelijk om duidelijke actie. Daarvoor is betrokkenheid van burgers nodig: kennis over en reflectie op deze ontwikkelingen. Het Rathenau doet daarom een oproep aan de burger: “laat je horen en spreek uit wat jij nodig hebt in de digitale wereld van morgen”. Ik zou daaraan toe willen voegen dat dit niet kan zonder hulp van journalisten en andere mediamakers om deze thematiek onder de aandacht te brengen. Ook het onderwijs en andere opvoeders zijn hierbij nodig. De tien eisen zijn uitstekende input voor discussie.

Nieuwe OESO-rapport: hoe werken aan geletterdheid in een digitale wereld (en hoe weinig lezen kinderen in België)

Er is een nieuw rapport over lezen in digital tijden van de OESO met bijhorende presentatie. Dit is een uitgebreidere analyse van PISA-data uit PISA2018.

Er vallen verschillende zaken op:

  • Deze heranalyse van de PISA-data uit 2018 is positiever over het online inschatten van feit versus fictie (47% kan het gemiddeld wel).
  • Terug blijkt uit de data de grote invloed van sociale-economische achtergrond op dit inschatten en de resultaten doen ook vermoeden dat je hier iets kan aan doen:
  • An average of 54% of students in OECD countries reported being trained at school on how to recognise whether information is biased or not. Among OECD countries, more than 70% of students reported receiving this training in Australia, Canada, Denmark, and the United States. However, less than 45% of students reported received this training in Israel, Latvia, the Slovak Republic, Slovenia, and Switzerland.
  • Students from advantaged socio-economic backgrounds in all participating countries and economies in PISA 2018 scored higher in the index of knowledge of reading strategies for assessing the credibility of sources than students from disadvantaged socio-economic backgrounds.
  • Education systems with a higher proportion of students who were taught whether information is subjective or biased were more likely to distinguish fact from opinion in the PISA reading assessment even after accounting for country per capita GDP or reading performance.
  • Opvallend voor ons land: hoe relatief weinig de kinderen in België lezen:

Bekijk hier het rapport of hieronder de samenvattende presentatie:

De kracht van tutoring: een interview met Pedro De Bruyckere

DUURZAAM ONDERWIJS

Onderzoek toont systematisch aan dat “tutoring” positieve effecten op leren heeft. Om er meer over te weten te komen, stellen we een aantal prangende vragen over tutoring aan een expert: Pedro De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker aan Arteveldehogeschool en de Universiteit van Leiden. Veel van het onderzoek dat hij met zijn collega’s uitvoert in Leiden gaat immers over tutoring.

Wat is tutoring precies? Is het een synoniem van “peer tutoring”?

Pedro: We zien dat er veel termen door elkaar gebruikt worden: tutoring, mentoring, bijles,… Als we het hebben over de effectieve vorm van tutoring, gaat het over een persoon die daarvoor opgeleid is en die kinderen doelgericht extra hulp biedt bij het leren. Bij peer tutoring zijn dit andere leerlingen die even oud of ouder zijn. Peer tutoring kan ook wel degelijk helpen, tenminste als het strak geleid wordt door de leraren. Bij mentoring ligt de nadruk op het helpen…

View original post 554 woorden meer

Lectuur op zaterdag: Paddington versus Citizen Kane, hoe maakt Pfizer vaccins en bloederige avocado’s.

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: deze avond speel ik met mijn band voor de eerste keer live in een veel te lange tijd. Nee, niet voor een publiek, toch niet voor een publiek ter plaatse. We stream het concert namelijk vanaf 20u via YouTube:

1

Wat leerlingen denken over reacties van leerkrachten op pesten: er was eens…

Opgroeien

Pesten blijft een veelvoorkomend probleem op Vlaamse scholen en is gerelateerd aan diverse negatieve uitkomsten, vooral voor leerlingen die gepest worden. Leerkrachten kunnen een cruciale rol spelen in het terugdringen van pesten, maar wetenschappelijke evidentie is beperkt. Binnen het Teachers4Victims onderzoeksprogramma werden twee experimentele studies uitgevoerd omtrent reacties van leerkrachten op pestincidenten. Deze blog beschrijft drie belangrijke bevindingen uit deze studies en wat ze kunnen betekenen voor de praktijk.

Veelvuldig onderzoek toont aan dat kinderen en jongeren die op school gepest worden een verhoogd risico lopen op verscheidene problemen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld lijden onder onmiddellijke of later opduikende psychische of lichamelijke klachten. Daarnaast kunnen ze ook tegenslagen ervaren op sociaal of zelfs economisch vlak vele jaren later. Het spreekt dan ook voor zich dat pesten zoveel als mogelijk vermeden en verminderd moet worden. Maar wat is “pesten” nu weer en hoeveel Vlaamse leerlingen worden erdoor getroffen?

De…

View original post 1.017 woorden meer