Hoe ervaren kinderen wereldwijd de lockdown?

Vandaag gaan mijn eigen kinderen voor de eerste keer naar school na maanden lockdown. Ik denk dat ze zelden zo uitgekeken hebben naar hun leraren en hun vrienden. Deze video laat kinderen van over de hele wereld hun ervaringen met de verschillende lockdowns delen.

Welke landen scoren momenteel het beste voor kinderrechten? Nederland scoort goed, België gaat achteruit

Ik heb getwijfeld over… Ijsland. Er is een nieuw rapport van Kidsrights op basis van VN-data, waarin gekeken wordt hoe landen scoren voor de verschillende kinderrechten. Hierbij werden de volgende 20 indicatoren gebruikt:

children crisis kids infants young Coronavirus china virus health healthcare who world health organization disease deaths pandemic epidemic worries concerns Health virus contagious contagion viruses diseases disease lab laboratory doctor health dr nurse medical medicine drugs vaccines vaccinations inoculations technology testing test medicinal biotechnology biotech biology chemistry physics microscope research influenza flu cold common cold bug risk symptomes respiratory china iran italy europe asia america south america north washing hands wash hands coughs sneezes spread spreading precaution precautions health warning covid 19 cov SARS 2019ncov wuhan sarscow wuhanpneumonia pneumonia outbreak patients unhealthy fatality mortality elderly old elder age serious death deathly deadly

Dit leverde de volgende top 10 op:

Best countries to be children

De score voor België, die op de 23ste plaats staat:

 • Life ranking: 23 (score: 0,962)
 • Education ranking: 1-7 (score: 1,000)
 • Protection ranking: 12 (score: 0,990)
 • Environment ranking: 78-87 (score: 0,583)

We scoren dus vooral slecht door de omgevingsfactoren en gingen hier ook als een van de weinige landen op achteruit:

It reveals the extent to which countries have operationalized the general principles of the CRC (nondiscrimination; best interests of the child; respect for the views of the child/participation) and the extent to which there is a basic ‘infrastructure’ for making and implementing child rights policy (in the form of enabling national legislation; mobilization of the ‘best available’ budget; collection and analysis of disaggregated data; and state-civil society cooperation for child rights).

En ietsje dieper in het rapport wordt nog meer duidelijk:

The indicator enabling legislation assesses the extent to which a country’s legislation is in harmony with the UN Convention on the Rights of the Child. In the 2019 Concluding Observations, the Committee on the Rights of the Child highlighted a few obstacles that are frequently mentioned in relation to enabling legislation: delay in adopting or implementing legislation (for example in Cape Verde), customary law trumping child-friendly legislation (for example in Cote d’Ivoire), and ineffective implementation of legislation (for example in Belgium).

De makers van het rapport waarschuwen ook nog voor de negatieve impact van Corona.

Het nieuwe Apestaartjaren onderzoek is er: hoe gaat het digitaal met onze kinderen en jongeren?

Kreeg een paar dagen geleden het nieuwe Apestaartjarenonderzoek in de bus. Dit tweejaarlijkse onderzoek houdt de digitale vinger aan de pols van onze kinderen en jongeren. Wat vooral opvalt zijn hoe de tendensen over de tijd zich verder zetten. Persoonlijk was ik verbaasd over de mindere populariteit van Tik Tok in de peiling in vergelijking met de aandacht die ik voor de toepassing zie. Dat het vooral iets voor kinderen is, lijkt bevestigd. Oh, en voor sommige tweeps 🙂 .

De eigenlijke rapporten kan je hier vinden.

Dit is de samenvatting met de belangrijkste inzichten:

Het Apestaartjaren-onderzoek is een tweejaarlijkse bevraging door Mediaraven, Mediawijs en imec-mict van de Universiteit Gent. Het onderzoek brengt niet alleen de digitale leefwereld van kinderen en jongeren in kaart, maar toont ook hoe ze daar invulling aan geven en welke uitdagingen dat met zich meebrengt. 

Het onderzoek bestaat uit twee bevragingen: een uitgebreide survey bij kinderen van 6 tot 12 jaar in de lagere school en bij jongeren van 12 tot 18 jaar in de middelbare school. 

KINDEREN, tussen 6 en 12 jaar

Jonger een smartphone

De tablet blijft het populairste toestel bij kinderen, al krijgen ze steeds jonger een smartphone in hun bezit. In 2018 was de 12 jarige leeftijd en de stap naar het middelbaar het schakelpunt, in 2020 krijgen ze die al aan hun 9 jaar. 

Kinderen gebruiken digitale toestellen nog steeds vooral om video’s te kijken en spelletjes te spelen, al luisteren ze nu ook meer naar muziek via zo’n toestel.

YouTube op de tablet, TikTok op de smartphone

Filmpjes kijken, muziek luisteren en spelletjes spelen zijn de favoriete activiteiten van kinderen. YouTube, Spotify en Netflix zijn hun favoriete platformen. Van zodra ze een smartphone krijgen, komen TikTok, Snapchat en Whatsapp in beeld. 

Kinderen kiezen voor elk communicatiedoel een ander kanaal. Praten met vrienden gebeurt via Whatsapp, ouders krijgen nog een telefoontje.

Liegen over leeftijd

Op veel sociale media geldt eigenlijk een leeftijdsgrens van 13 jaar. Toch gebruiken gebruikt 44% TikTok, 27% Snapchat en 22% Instagram. Ouders hebben daar weinig problemen mee, maar houden wel graag een oogje in het zeil.

Praten over cyberpesten

13% van de kinderen had ooit last van cyberpesten. 28% praat daar met niemand over en als ze het wel doen dan is dat voor 39% van de kinderen met de ouders en voor 33% met klasgenoten.

Opvoeden in tijden van digitalisering

Bij 82% van de kinderen zijn er thuis regels over het mediagebruik. Bij 58% zijn er afspraken over schermtijd, bij 45% over wanneer ze media mogen gebruiken. Naarmate kinderen ouder worden, krijgen ze minder regels opgelegd.

Volwassenen die een oogje in het zeil houden zonder daar afspraken over te maken, breken het vertrouwen met hun kind. Een eigen plekje, zowel online als offline, is belangrijk. 

JONGEREN, tussen 12 en 18 jaar

Jonger een smartphone

De smartphone blijft alomtegenwoordig: 94% van de jongeren heeft er een. Ze krijgen bovendien alsmaar jonger hun eerste eigen smartphone. In 2018 was dat aan 12 jaar en de stap naar het middelbaar het schakelpunt, in 2020 krijgen ze die al aan hun 9 jaar. 

Die smartphone geven ze op jongere leeftijd ook een sociaal nut. Jongeren zijn nu voor hun twaalfde al vertrouwd met Whatsapp, Instagram en Snapchat.

YouTube en Instagram meest gebruikt

89% van de jongeren gebruikt YouTube minstens wekelijks, bij Instagram is dat 86%. Daarmee zijn dat populairste platformen. TikTok is voor de meesten geen wekelijkse kost: 28% van de jongeren gebruikt het wekelijks.

Facebook zinkt dieper de vergeetput in. Slechts 39% van de jongeren gebruikt Facebook nog wekelijks. 

Versnipperde communicatie

Hoewel de populairste sociale media ideaal zijn om met elkaar te communiceren, vertellen jongeren niet alles via gelijk welke app. De meeste jongeren sms’en met hun ouders, spreken via Snapchat of Instagram met vrienden af en gebruiken Whatsapp om over schooltaken te overleggen.

Sociale media als nieuwsbron

Sociale media zijn de voornaamste nieuwsbron. 54% van de jongeren lezen dagelijks nieuws via sociale media. De interesse komt bovendien met de jaren: bij jongeren uit de derde graad is de nieuwsconsumptie het grootst. 

Vooral Facebook blijkt in deze context relevant. Pagina’s en groepen zijn ideaal om te weten wat er in de wereld gebeurt en om zelf een statement te maken.

Cyberpesten minder zichtbaar

17% van de jongeren is het afgelopen jaar online lastig gevallen, slecht behandeld of kwam in aanraking met een schokkende gebeurtenis. 21% van de meisjes was ooit slachtoffer, tegenover 13% bij de jongens. 

Omstaanders spelen een grote rol bij cyberpesten. Anno 2020 was 25% van de jongeren getuige, tegenover 54% in 2018. Cyberpesten blijkt zich nu vooral in privégesprekken plaats te vinden.

Privacyvaardig, thuis en op school

61% van de Vlaamse jongeren zegt zelden les te krijgen over online privacy. Daarbovenop ergeren ze zich aan de veronderstelling dat ze onverstandig zouden omspringen met hun privacy. Ook schatten jongeren waar thuis afspraken over mediagebruik gemaakt worden, hun privacyvaardigheden hoger in.

De Corona kinder- en jongerenenquête samengevat voor kinderen en jongeren -> deel deze video met hen #jongerenovercorona

Kreeg deze vraag van de kinderrechtencommissaris “Willen jullie filmpje posten, delen, verspreiden onder kinderen en jongeren met een hele grote dankjewel erbij?” Lees meer over het onderzoek hier.

Vandaag gaan de speeltuinen open… geen dag te vroeg als je naar de resultaten van deze enquête kijkt

De voorbije weken waren voor iedereen moeilijk, maar een belangrijke groep van onze samenleving heeft in stilte echt zwaar afgezien. De cijfers van de bevraging van het kinderrechtencommissiaraat worden vandaag gepubliceerd en ze zijn niet echt hoopgevend. 44000 kinderen en jongeren – 17.000 kinderen (8 tot 11 jaar ) en 27.000 jongeren (12 tot 17 jaar) – vulden de vragenlijst in, dit is zowat één op de 16 Vlaamse 8- tot 17-jarigen.

Op basis van de verschillende krantenberichten over het onderzoek, breng ik alvast deze samenvatting:

Nog meer resultaten:

 • 37% van de kinderen is bang om ziek te worden.
 • 51% zegt dat er thuis meer ruzie is.
 • 67% van de kinderen die soms te maken hebben met geweld thuis (dus enkel die kinderen!) ervaart dat door corona meer.
 • 55% van de jongeren ervaart meer stress door schoolwerk.
 • 85% van de kinderen wil terug naar school.
 • 76% van de kinderen en 50% van de jongeren komt ‘bijna elke dag’ buiten.
 • Kinderen worden wel minder gepest.

Je kan het volledige rapport hier bekijken.

Wat vooral ook opvalt in dit onderzoek is hoe de kwetsbare kinderen nog meer geraakt worden. Ze zijn opvallend ook meer bevreesd voor zelf ziek te worden door Corona, spelen minder buiten, krijgen meer met geweld te maken,… En die groep kwetsbare kinderen kan wellicht groter worden door Corona. Zelf vrees ik – net als Ive Marx – dat de financiële crisis die volgt op Corona wel eens meer gezinnen en dus ook kinderen in de problemen zou kunnen steken.

Vandaag gaan de speeltuinen open, dit is voor veel kinderen goed nieuws, maar geen dag te vroeg. En vooral: bij volgende crisissen mag er bij de groep van experten die nadenken over maatregelen meer aandacht zijn voor kinderen en jongeren.

Luister ook naar het interview met de kinderrechtencommissaris hier op Radio 1.

Kinderen eerst?

Ik schreef al een stuk over de vier-personen regel, en gaf al aan dat ik die virologisch wel kan volgen. Zelf beslisten wij noodgedwongen om maar voor 0 te kiezen, omdat kiezen ik deze verliezen is.

Zeker bij gezinnen met kinderen kan dit pittig worden als je kijkt naar de eigenlijke regels die in het Staatsblad gepubliceerd werden. We wisten al dat volwassenen en kinderen gelijk geteld werden – een van de weinige keren dat kinderen überhaupt vermeld werden -, maar dit betekent ook dat als een kind naar een vriendje gaat spelen dit voor elk ander gezinslid vervalt. Dan kan je hopen op een kopiegezin met hoogstens 2 kinderen.

Of je kan hopen dat ze bij de kinderen zijn die naar school mogen of naar de opvang moeten. Sporten mag, maar is ook niet iedereen gegeven en de sporten zijn beperkt. De rest blijft verstoken van vriendjes voor nog minstens een maand als ik Van Ranst mag geloven.

Er zou nu ook een kinderarts betrokken worden bij de GEES. Geen moment te vroeg, maar die humane wetenschappers die geen econoom zijn, mis ik elke dag meer,

Het kindje dat altijd als laatste gekozen werd in de turnles

Er moest iets gebeuren, zoveel is duidelijk. De mensen snakten naar sociaal contact na weken in isolement. En wat er moest gebeuren, moest veilig zijn, en reacties van virologen als ‘ik hou mijn hart vast’, doen vermoeden dat dit wel erg op de limiet zit. Dus geen kritiek op de maatregel dat we nu per gezin vier mensen mogen kiezen om mee om te gaan thuis.

In een interview in De Morgen met Maarten Van Steenkiste kwam wel een beeld terug dat ik me maar al te goed herinner van toen ik zelf kind was: om beurten mochten 2 medeleerlingen een kind kiezen voor hun team tot er op het einde nog de kneusjes overbleven die dan ook maar met een zucht gekozen werden. Die zucht was blijkbaar echt nodig.

Terwijl de virologen hopen dat de mensen zich aan de regels zullen houden, hoop ik dat er niet te veel krassen zullen bijkomen bij mensen die nu al vol littekens staan.

Al lachend zegt de clown soms een mogelijke waarheid, zie ook De Ideale Wereld toen er nog sprake was van 9 personen: