Opinie: Waarom kinderen onder de 13 jaar toch niet van Musical.Ly en Instagram zullen blijven

Deze opinie verscheen eerder op VRTNWS:

De kogel is door de kerk: in ons land zullen vanaf 25 mei geen tieners onder de 13 op sociale media mogen. Mooi, zou er al een tienjarige vlogger er iets over gepost hebben op YouTube? Of heeft je 11-jarig neefje al een WhatsApp-berichtje gestuurd dat hij het niet tof vindt? Ik wil enkele zaken op een rijtje zetten.

Eén. Ten eerste is die leeftijdsgrens niet nieuw, Amerikaanse platformen hanteren deze al heel lang. Het zorgt er wel voor dat een van de eerste dingen die we kinderen online leren, is dat ze mogen liegen over hun leeftijd.

Twee. Tegelijk kon onze overheid niet onder de leeftijd van dertien jaar gaan. Alle leden van de EU hebben afgesproken een keuze te maken tussen dertien en zestien jaar, wat onder meer in Nederland al tot behoorlijk wat debat leidde. Persoonlijk ben ik blij dat men niet voor zestien gekozen heeft.

Drie. Maar vooral en ten derde: er zal wellicht minder veranderen dan je denkt. Vanaf 25 mei zullen alle toekomstige gebruikers op sociale media een geboortedatum moeten ingeven die aantoont dat ze ouder zijn dan 13 jaar. Misschien merkte je het nog niet maar dat doen de meeste platformen vandaag al… En alle kinderen vullen dit echt heel eerlijk in. Juist, ja.

De gemiddelde leeftijd waarop de meeste kinderen in Vlaanderen een eerste gsm krijgen, is ergens tussen 10 en 11 jaar en het is vandaag zowat regel dat het een smartphone is. De meeste app’s die op dit toestel staan, zijn verweven met social media. Ik vermoed dus niet dat vanaf 25 mei lagere schoolkinderen en masse Musical.ly vaarwel zullen zeggen of dat er nog nauwelijks kinderen gaan liegen over hun leeftijd op Facebook, Snapchat, Instagram of WhatEver.

Toch ben ik blij met deze maatregel en de gekozen leeftijd omdat het vooral een middel is om ouders en kinderen nog meer bewuster te leren omgaan met de hedendaagse technologie. Ik schrijf bewust eenmiddel en niet het middel. De nodige aandacht van ouders en de bij uitbreiding de hele samenleving voor de media-opvoeding vervalt helemaal niet door deze nieuwe maatregel.

Tot slot valt op dat de communicatie rond de nieuwe maatregel vandaag niet geheel onverwacht in het teken staat van zorgen rond onder andere privacy en veiligheid. Deze zijn inderdaad belangrijk, maar we mogen tegelijk ook niet vergeten dat naast online pesten, grooming en andere phishing-debacles, er voor jongeren ook heel mooie dingen online gebeuren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoe ze elkaar kunnen steunen en hoe jongeren via sociale media lief (via de tijdlijn) en leed (via privé-berichtjes) delen.

En voor de lezers die nu zeggen: kunnen ze dat ook niet gewoon op school doen? Tja, misschien zei jouw ouder dit ook toen je na school met je vrienden wou bellen…

Apple lanceert een nieuwe portaal voor ouders

Er was een tijdje geleden een oproep van enkele aandeelhouders van Apple naar het bedrijf om bewuster om te gaan met mogelijke negatieve invloeden van technologie op kinderen. En dit heeft gevolgen. Nadat Google het al eerder deed, heeft Apple nu ook een portaal gemaakt voor ouders: www.apple.com/families/.

Het is niet zo dat er nu opeens een pak nieuwe features zijn. Het portaal leert je vooral wat er vandaag allemaal al mogelijk is voor ouders om de privacy, schermtijd enz. van de kroost te beschermen. Ook bijvoorbeeld slaaphygiëne komt aan bod op de site.

Zeer lovenswaardig – al is het af en toe ook behoorlijk op het randje van reclame – maar deze optie is misschien het meest vergaande en perfect geschikt voor helicopterouders (maar ook niet nieuw):

Hoe jongeren reageren op psychische nood van peers op sociale netwerken (Linda Duits)

Deze blogpost verscheen eerst op dieponderzoek.nl

De algemene gedachte is dat jongeren vooral positieve berichten op sociale netwerken zetten. Toch worden die sites ook gebruikt om aan te geven dat je het moeilijk hebt. Leeftijdsgenoten en vrienden zijn de eersten die zulke berichten over psychische nood zien, en voor interventiemethoden is het daarom zinnig om te weten hoe zij reageren op zulke berichten. Een recente studie [open access] stelt die vraag centraal.

De onderzoekers hielden diepte-interviews met 27 bachelorstudenten over berichten met psychische nood die ze zich herinnerden gezien te hebben. De interviewers werden vervolgens door twee onderzoekers thematisch geanalyseerd.

Het belangrijkste inzicht: mensen die een sterke band hebben met degene die zo’n bericht plaatst, reageren. Hoe goed je iemand kent was de belangrijkste overweging voor de respondenten. Die reactie stuurden ze via een privébericht of door te bellen.

Bij een minder sterke band, speelden verschillende voorwaarden een rol:

Waargenomen ernst
Als de nood zeer acuut lijkt, wordt er sneller hulp geboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een medisch noodgeval, zelfmoordoverwegingen, zelfverwonding en verkrachting. Een overweging daarbij is of ze spijt zouden hebben als ze dat niet zouden doen.

Consistentie in postingspatronen
De respondenten namen ook in overweging wat voor posts iemand verder plaatst. Als iemand vaak emotionele berichten online zet, wisten de respondenten niet hoe ze daarmee om moesten gaan. Dat werd vaker gezien als niet-serieus. Als iemand echter vaak negatieve berichten plaatst waarna er een stilte volgt, werd dat wel weer gezien als een teken van echte nood.

Doeltreffendheid 
Onzekerheid over het nut van reageren speelde ook een rol als de respondenten de persoon niet goed kenden. Als ze dachten dat reageren geen verschil zou maken, werd er minder snel actie ondernomen.

Wederkerigheid in het verleden
Als de persoon in nood de respondent vaak aandacht had gegeven op een sociaal netwerk, in de vorm van likes of comments, zou de respondent eerder reageren. Dit lijkt mij een afgeleide van nabijheid, maar de onderzoekers benoemen dit niet als zodanig.

Inleving in de poster of de geposte ervaring
Als de respondenten zich konden identificeren met het bericht, omdat ze zelf vergelijkbare dingen hadden meegemaakt of ze zich dat goed konden voorstellen, werd er sneller gereageerd.

Afkeer van aandachtszoekers
Als iemand gedacht wordt psychische nood te posten om aandacht te krijgen, was de kans kleiner dat er gereageerd werd.

Ideeën over andere omstanders
Als de respondenten het gevoel hadden dat er al andere mensen mee bezig waren, zouden ze minder snel reageren. Daarbij speelde ook een rol wat anderen van hen zouden denken. Ze wilden niet ongevoelig overkomen en dat weerhield hen soms van reageren.

Implicaties
Helaas bespreken de onderzoekers niet wat dit nu precies betekent voor hulpdiensten of andere instanties die werken aan interventiemethoden – ik denk daarbij ook aan scholen waarbij aan monitoring van sociale media wordt gedaan. Het artikel wordt besloten met een generieke conclusie (“[t]he results of this study can also serve as an important building block for future research into support seeking and providing on SNSs” – SNS staat voor Social Network Site). De vier aanbevelingen die worden gedaan zijn uitermate vaag:

“First, this research could help inform SNS policies and practices surrounding identifying, flagging, and moderating distressed posts, which are particularly difficult because certain posts calling for help may fall into the category of self-harm or other banned content. Second, research about the relevant factors motivating response could improve SNS algorithms for people’s personal feeds and ensure that people are seeing the posts in the proper context. Third, further parsing out response motivations could help SNSs design posting features that could facilitate help, as well as build in response features that could increase the likelihood of helping (e.g., separating distressed posts from the newsfeed, reminding responders of prior interactions and reciprocity, etc.). Lastly, while this study attempts to understand how people within the social media environment perceive their friends’ posts, identifying gaps in response and perception could prove helpful for others who are trying to successfully intervene, such as guidance counselors, teachers, and parents” (p. 9).

De opvallende afwezigen in dit lijstje zijn de peers waar het onderzoek om draaide. De taak voor praktijkprofessionals lijkt me het vertalen van deze inzichten naar een toolkit voor jongeren. Hoe bepaal je of iemand aandacht wil of echte nood heeft? Waarom ben je zo bang voor wat anderen van je reactie denken? Wat zou je zelf willen als je je rot voelde en je dat op sociale media zou aangeven? En niet te vergeten: wie kan een leerling of student inschakelen als hij/zij zelf niet durft of wil reageren, maar wel denkt dat er iets aan de hand is?

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.beIn Nederland is er ook een zelfmoordhulplijn 0900-0113 en bijbehorende website waar je ook terecht kan als je je zorgen maakt om iemand anders. 

OESO-working paper: hoe evolueert de gezondheid van onze jeugd? Minder drank en roken, maar…

Deze nieuwe working paper van de OESO over hoe onze jongeren evolueren qua gezondheid. En er is goed én slecht nieuws dat samengevat wordt in onderstaande tabel:

Het rapport biedt een zeer mooi overzicht van de huidige toestand (ook wijzend op hiaten in onderzoek), maar geeft ook een overzicht van mogelijke aanpakken en hun effectiviteit:

Abstract van de working paper:

This paper provides an overview of trends in physical health outcomes of young people over the last several decades. It makes the argument for the importance of physical health and well-being for the individual and society, including its role in education outcomes. The paper then examines interventions, identifying common factors of effective intervention design to improve physical health among young people. It ends with a discussion of remaining gaps in our knowledge and the implications of this body of research on education, communities and families.

Nieuwe inzichten over risico-gedrag bij tieners en impulscontrole: cool versus hot

Dat tieners risico’s nemen omdat ze bepaalde impulsen niet kunnen onderdrukken is geen nieuws. YouTube staat vol met filmpjes waarin dit aangetoond wordt. Maar terwijl het lijkt alsof kinderen vaak beter impulsen kunnen onderdrukken dan (sommige) tieners, lijkt de waarheid veel genuanceerder. Franse onderzoekers onder leiding van Ania Aïte hebben een interessante verklaring gevonden hoe het komt dat tieners bepaalde impulsen beter kunnen onderdrukken dan kinderen en andere net slechter.

De onderzoekers maken een onderscheid tussen hot en cool control. Het essentiële verschil is dat bij cool er geen emotie betrokken is, en bij hot wel emoties in het spel zijn. Tieners kunnen makkelijker de impulsen onderdrukken die bij cool control aan bod komen dan jongere kinderen, maar als er emoties betrokken zijn, gaat het onder hot control mis.

Voor het onderzoek werden 2 versies gebruikt van de bekende Stroop-test:

Een versie was emotie-neutraal, bij de andere werd de test vervangen door een gezichtsherkenning test waarbij ze emoties moesten benoemen terwijl er andere emoties onder de gezichten stonden (beetje parallel aan de Stroop test waarbij ze dus de woorden moesten negeren).

De onderzoekers bekeken dit bij een groep van 56 kinderen van 10 jaar, 48 13-jarigen en 56 21-jarigen, en waar de coole controle lineair toenam over tijd, bleek er dus bij hot controle een duidelijke achteruitgang bij de 13-jarigen.

Abstract van het onderzoek:

Inhibitory control (i.e., the ability to resist automatisms, temptations, distractions, or interference and to adapt to conflicting situations) is a determinant of cognitive and socio-emotional development. In light of the discrepancies of previous findings on the development of inhibitory control in affectively charged contexts, two important issues need to be addressed. We need to determine (a) whether cool inhibitory control (in affectively neutral contexts) and hot inhibitory control (in affectively charged contexts) follow the same developmental pattern and (b) the degree of specificity of these two types of inhibitory control at different ages. Thus, in the present study, we investigated the developmental patterns of cool and hot inhibitory control and the degree of specificity of these abilities in children, adolescents and adults. Typically developing children, adolescents, and adults performed two Stroop-like tasks: an affectively neutral one (Cool Stroop task) and an affectively charged one (Hot Stroop task). In the Cool Stroop task, the participants were asked to identify the ink color of the words independent of color that the words named; in the Hot Stroop task, the participants were asked to identify the emotional expression of a face independent of the emotion named by a simultaneously displayed written word. We found that cool inhibitory control abilities develop linearly with age, whereas hot inhibitory control abilities follow a quadratic developmental pattern, with adolescents displaying worse hot inhibitory control abilities than children and adults. In addition, cool and hot inhibitory control abilities were correlated in children but not in adolescents and adults. The present study suggests (a) that cool and hot inhibitory control abilities develop differently from childhood to adulthood – i.e., that cool inhibition follows a linear developmental pattern and hot inhibition follows an adolescent-specific pattern – and (b) that they become progressively more domain-specific with age.

Teken wat je later wil worden (een onderzoek over werkverwachtingen van kinderen en tieners)

Dit is een apart onderzoek waarbij de titel – ‘Draw your future’ – perfect de lading dekt. Meer dan 20000 kinderen en tieners van over de hele wereld tekenden hun later beroep en al deze tekeningen werden geanalyseerd. Nu, opgelet, de hoofdbrok van de onderzoeksdata komt met 13000 tekeningen uit de UK.

Dit is een samenvattende video:

Wat zijn enkele opvallende conclusies:

  • De verschillen tussen hoe 7- en 17-jarigen over hun latere carrière denken, zijn kleiner dan je denkt.
  • De verwachtingen over latere beroepen zijn vaak gebaseerd op gender-stereotypen, sociale achtergrond én vaak mee bepaald door tv, film en radio.
  • Sommige sectoren kunnen het in de toekomst behoorlijk moeilijk krijgen om personeel te vinden.

Het volledige rapport lees je hier: Drawing The Future Report (PDF).

Nieuw onderzoek naar hoe onze persoonlijkheid verandert doorheen de tijd

Liggen onze persoonlijkheidstrekken vast of niet? Of beter: kan je je partner ooit veranderen of niet? Het is het onderwerp van een nieuwe studie waarbij data gebruikt werd van meer dan 50000 Amerikaanse en Europese respondenten die men kreeg door data van 14 onderzoeken te combineren. Hierbij keek men na hoe de typische big five-persoonlijkheidstrekken evolueerden. Wat bleek? Meestal zie je vergelijkbare patronen.

BPS Digest vat het als volgt samen:

Combining data from all the studies showed that four of the five main personality traits showed statistically significant change, on average, through life, thus contradicting William James’ famous assertion that personality is set like plaster after age 30. The exception was trait Agreeableness (related to warmth and empathy), but actually this trait was found to change in each individual study, but in different directions for different studies (sometimes increasing through life, sometimes diminishing), such that it appeared stable when considered in aggregate.

Putting Agreeableness aside, the overall pattern was for the other traits to decline across the lifespan by about 1-2 per cent per decade, such that participants became, on average, more emotionally stable (save for an uptick in Neuroticism at the very end of life), but generally less outgoing, less open-minded, and less orderly and self-disciplined. This is somewhat consistent with the previously described Dolce Vita (literally “sweet life”) effect, which describes how we change in late life in response to having fewer responsibilities.

Maar er vallen nog een paar dingen op:

  • Er zijn de nodige individuele verschillen.
  • Er zouden regionale verschillen bestaan.

Dit is een zeer interessante nieuwe analyse, maar er zijn de nodige beperkingen én de studie levert nieuwe vragen op (bijvoorbeeld hoe het komt dat een individu van de algemene tendensen afwijkt).

Abstract van het onderzoek (nog in preprint):

This study assessed change in the Big Five personality traits. We conducted a coordinated integrative data analysis (IDA) using data from 14 studies including 47,190 respondents to examine trajectories of change in the traits of neuroticism, extraversion, openness, conscientiousness, and agreeableness. Coordinating models across multiple study sites, we fit nearly identical multi-level linear growth curve models to assess and compare the extent of trait change over time. Quadratic change was assessed in 8 studies with four or more measurement occasions. Across studies, the linear trajectory models revealed stability for agreeableness and decreases for the other four five traits. The non-linear trajectories suggest a U-shaped curve for neuroticism, and an inverted-U for extraversion. Meta-analytic summaries indicate that the fixed effects are heterogeneous, and that the variability in traits is partially explained by baseline age and country of origin. We conclude from our study that neuroticism, extraversion, conscientiousness, and openness go down over time, while agreeableness remains relatively stable.

 

Correlatie en causaal verband en smartphones

Vandaag in onder andere Humo en De Morgen staan artikels over smartphones en kinderen met de nodige waarschuwingen. De aanleiding voor deze artikels is het werk van onder andere Jean Twenge dat ik enkele maanden geleden ook al hier bracht. De Morgen brengt gelukkig ook Peter Nikken die de nodige duiding en relativering geeft, maar laten we kijken naar wat Twenge zelf stelt.

Het onderzoek waaruit blijkt dat jongeren later volwassen worden omdat ze vanalles uitstellen is interessant. Maar wat hier beschreven wordt in Humo is een correlatie, 2 of meerdere dingen die samen voorkomen:

Wat hier staat is een sterk vermoeden van Twenge eerder dan dat haar data dit bewijst als zekerheid. In haar boek en de opinie in The Atlantic haalt ze ook feller uit dan in wetenschappelijk werk. Wil dit nu zeggen dat we niet moeten nadenken over smartphone gebruik? Zeker wel, onder andere rond slaap is er echt wel de nodige evidentie dat we met problemen zitten. Maar er is ook iets anders: het is belangrijk dat we nadenken over deze evoluties die Twenge wel degelijk ziet en kijken wat deze kunnen betekenen voor onze samenleving. Als kinderen en jongeren bijvoorbeeld later volwassen worden, lees ook later verantwoordelijkheid leren nemen, wat betekent dat voor onderwijs bijvoorbeeld? Of ook: wat zin andere mogelijke oorzaken, angst van ouders bijvoorbeeld? Of nog: moeten we sommige van deze evoluties goed of slecht vinden en indien het laatste: er iets aan doen?

Vrij vertaald: het is dus een pak complexer dan enkel te kijken naar de smartphone…