Grafiek van de dag: Aandeel personen van buitenlandse herkomst in Antwerpen, Brussel en Gent

Volgende week komt het nieuwe boek van de JOP-monitor uit en ik had het geluk het boek al te lezen. Er zitten veel zeer relevante nieuwe inzichten in, maar ik kan deze nog niet delen met jullie (sorry). Deze grafiek uit het boek kan ik wel delen, omdat het geen inzicht uit de monitor zelf is. Ik kende de cijfers al, maar deze grafiek maakt het zeer duidelijk:

 

Voor alle duidelijkheid:

Herkomst wordt bepaald aan de hand van de eerste nationaliteit van vader, de eerste nationaliteit van moeder, de eerste nationaliteit van het individu en de huidige nationaliteit van het individu. Een persoon is van bui- tenlandse herkomst als de huidige of eerste nationaliteit van de persoon zelf niet-Belgisch is of de eerste nationaliteit van de vader of de moeder niet-Belgisch is.

Hoe jongeren doorheen de tijd veranderden (PEW)

Mensen die me al een tijdje volgen, weten dat ik moeite heb met het concept van generaties (er zijn vaker meer verschillen binnen generaties, dan tussen). Dit wil echter niet zeggen dat er geen evoluties kunnen gebeuren. PEW zet enkele van deze evoluties bij (Amerikaanse) jongeren op een rijtje. En terwijl het om Amerikaanse jongeren gaat, lijken verschillende zaken zeer zeker herkenbaar:

Lees verder

5 miljard mensen zou een smartphone hebben (maar er zijn grote regionale verschillen)

PEW onderzocht hoe het zit met het aantal mensen die een smartphone hebben wereldwijd, en het toestel rukt snel op. Volgens dit ouder rapport zouden 5 miljard mensen vandaag een smartphone hebben, waardoor het aantal Internet-gebruikers op een korte tijd verveelvoudigd zou zijn. Maar… de verschillen tussen ontwikkelde en zich ontwikkelende landen is wel nog duidelijk:

En hoe vertaalt zich dit in gebruik wereldwijd? Ook hier zien we een duidelijke opdeling:

Lees meer hier.

Facebook en Ethiek, deel zoveel: de sociale media gigant betaalt tieners om alles van hun telefoon te controleren

Facebook doet ook onderzoek. Hier is niks mis mee, voor alle duidelijkheid. Maar onderzoek doen, komt met grote ethische verantwoordelijkheden. Of de gigant hier altijd zoveel rekening mee houdt? TechCrunch heeft nu ontdekt dat Facebook tieners betaalde binnen het kader van een onderzoek om een app te installeren die de onderzoekers toeliet alles te monitoren dat ze op hun telefoon deden.

Binnen het kader van “Project Atlas” kregen ze hiervoor in ruil 20 dollar per maand.

De deelnemers aan het onderzoek zijn tussen de 15 en 35 jaar oud en werden via typische beta test-kanalen gezocht. Maar of de deelnemers beseften dat ze Facebook toestemming gaven voor dit allemaal, is onzeker:

  • privé-berichten lezen,
  • chats lezen
  • foto’s en video’s meebekijken
  • emails
  • je web browser geschiedenis
  • alle locatiegegevens

De bedoeling van Facebook is natuurlijk zicht krijgen op hun doelgroep en snel nieuwe concurrenten ontdekken en vooral voor zijn. Deze app gaat wel compleet tegen de regels van bijvoorbeeld Apple in. Los van het feit dat als een wetenschapper een dergelijk onderzoek zou willen doen, je het wellicht terecht nooit voorbij een ethische commissie zou krijgen…

Persbericht en nieuwe rapport van Digimeter: Zes op de tien Vlamingen leggen zichzelf regels op om smartphonegebruik onder controle te houden

Er is een nieuw rapport van Digimeter (check hier), dit persbericht vat samen:

Volgens de nieuwe imec.digimeter is het einde van het digibesitas-fenomeen in Vlaanderen nog niet in zicht. De nieuwste cijfers – gebaseerd op een bevraging bij meer dan 2.300 Vlamingen – tonen dat het gebruik van digitale diensten boomt en dat ook de afhankelijkheid ervan toeneemt. Dat laatste blijkt vooral bij twintigers en dertigers een probleem te zijn. Het goede nieuws is dan weer dat de Vlamingen digibesitas ondertussen lijken te (h)erkennen. Zes op de tien Vlaamse smartphonegebruikers leggen zichzelf zelfs spontaan regels op om dat gebruik onder controle te houden. Ze geven echter ook toe dat hen dat in de praktijk maar moeilijk lukt. Daarom breidden de imec.digimeter-onderzoekers hun studie dit jaar uit met een ‘Mobile DNA’-app waarmee iedereen zijn/haar mediagebruik in detail in kaart kan brengen en op basis van die inzichten gericht aan de slag kan.

Een explosie van digitale (en betalende) diensten; vooral smartphone en computer blijken onmisbaar

“Een eerste opvallende vaststelling van de nieuwe imec.digimeter-studie is dat het – simultane – gebruik van digitale diensten blijft boomen,” zegt Lieven De Marez, de drijvende kracht achter het imec.digimeter-onderzoek en professor bij mict, een imec onderzoeksgroep aan de UGent. “Vooral Netflix (van 15% gebruikers in 2016 naar 21% in 2017), WhatsApp (van 25% naar 31%), YouTube (van 48% naar 54%) en Instagram (van 25% naar 30%) groeiden sterk. Opmerkelijk is ook dat steeds meer mensen gebruik maken van betalende diensten. De stijgende populariteit van Netflix is daar één voorbeeld van, maar bovendien verklaarden 19% van onze respondenten te betalen voor online muziek via een streaming- of downloaddienst (+6% in vergelijking met 2016).”

Ook de manier waarop de Vlaming die diensten gebruikt, evolueert – waarbij de smartphone en laptop/computer het pleit lijken te winnen. Hoewel bijna iedereen thuis toegang heeft tot meerdere schermen (van gameconsoles en computers tot smartphones, tablets en tv’s), gaven de imec.digimeter-respondenten aan dat zij hun smartphone (37%) en computer (24%) het meest onmisbaar vinden. En dat geldt in veel mindere mate voor hun tv-toestel (12%) en tablet (6%). Bij de twintigers zijn die verschillen nog meer uitgesproken: 54% van hen vindt zijn of haar smartphone het meest onmisbaar.

Digitale toepassingen zijn diep doorgedrongen in ons privéleven

“Maar samen met het stijgend gebruik van digitale toepassingen neemt ook de afhankelijkheid ervan toe,” observeert Bart Vanhaelewyn, onderzoeker bij imec en analist van de imec.digimeter-data. “Steeds meer mensen vinden dat ze te veel tijd besteden aan sociale media: in vergelijking met 2016 steeg dat aantal naar 34% van de imec.digimeter-respondenten – met uitschieters zowel bij de tieners (52%), twintigers (56%) als dertigers (42%). Nog bij die twintigers (31%) en dertigers (eveneens 31%) leeft trouwens het gevoel dat ze constant in contact moeten blijven met het werk door het gebruik van nieuwe digitale toepassingen. En maar liefst 41% van de bevraagde Vlamingen vindt dat digitale toepassingen diep in hun persoonlijk leven zijn binnengedrongen – waarbij in eerste instantie opnieuw de twintigers (51%) en dertigers (50%) de alarmbel luiden.”

Zes op de tien Vlamingen leggen zichzelf regels op om smartphonegebruik onder controle te houden

Toch merkt professor De Marez ook dat steeds meer mensen op een bewustere, ‘mediawijzere’ manier met al die digitale diensten proberen om te gaan. Ze leggen zichzelf daarbij spontaan regels op om hun smartphonegebruik onder controle te houden.

“Het gaat om ongeveer zes op de tien bevraagde smartphonegebruikers – een flinke toename (+6%) in vergelijking met vorig jaar. En weer zien we een piek bij de twintigers (69%) en dertigers (68%). De meest voorkomende trucjes die ze toepassen zijn: de smartphone wegstoppen tijdens gesprekken, meetings of lessen (36%), notificaties uitschakelen (26%) en de smartphone wegstoppen tijdens het rijden (22%),” duidt hij. “Maar in de praktijk blijft het erg moeilijk om de controle terug te winnen.”

Aan de slag met de unieke ‘Mobile DNA’-app

“Op basis van alle inzichten die we de voorbije jaren verzamelden, willen we de Vlamingen daarom dit jaar graag een extra tool aanreiken waarmee ze hun persoonlijk mediagebruik op een objectieve, wetenschappelijke manier in kaart kunnen brengen en daar vervolgens een aantal concrete acties aan verbinden. Dat doen we door middel van onze ‘Mobile DNA’-app die gelanceerd wordt in het kader van de bredere ‘Kop Op’ campagne, een initiatief van de provincie Antwerpen. De app – de eerste in zijn soort wereldwijd – is vanaf 25 januari gratis beschikbaar voor Android-gebruikers. Hij zal gedurende twee weken het mediagebruik van de geïnteresseerden monitoren en die gegevens daarna weergeven in een persoonlijk mobiel DNA-profiel. Met die informatie kan elke gebruiker daarna zelf aan de slag,” besluit Lieven De Marez.