Nieuw rapport samengevat in 1 infografiek: Inzet van intelligente technologie

De Nederlandse Onderwijsraad publiceerde gisteren een nieuw verkenning over de inzet van intelligentie technologie met een genuanceerd beeld als resultaat. Je kan het rapport hier lezen, maar in deze post krijg je de samenvattende infografiek:

Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen hebben een cruciale rol bij de opmars van intelligente technologie in het onderwijs. Zodat het gebruik van technologie geen doel op zich wordt en alle leerlingen en studenten ervan kunnen profiteren. De Onderwijsraad constateert in de verkenning Inzet van intelligente technologie dat technologie het onderwijs kan verrijken, maar het onderwijs ook kan verschralen. De verkenning is uitgebracht op verzoek van de ministers van Onderwijs.

 

Waar zet je best als schoolleider op in opdat je leerlingen en studenten zullen leren?

Er is een nieuw rapport, “School Environment and Leadership: Evidence Review” geschreven door Rob Coe et al. De vier delen van het rapport zijn allemaal de moeite waard om te lezen, maar ik weet dat je niet veel tijd hebt. Besef wel: de onderzoekers namen voor hun review door 112 studies door. Maar dit is in het heel kort hun antwoord op de vraag in de titel:

Misschien ben je niet helemaal verrast, wat goed zou zijn. Als je een review doet van bestaande studies, zou het vreemd zijn als het heel erg afwijkt van wat je al hoorde.

Oja, de brooddozendiscussie wordt ook beslecht, weet niet of je het al zag.

“Grej of the Day”, of hoe feitenkennis cool en beklijvend voor leerlingen wordt

DUURZAAM ONDERWIJS

Het idee komt van de Zweedse leraar Micael Hermansson. Het idee is simpel.

1. Op dag 1 (tegen het einde van de schooldag) geef je leerlingen een teaser. Dat kan een vraag zijn (Waarom eten ijsberen geen pinguïns?) of een korte, raadselachtige uitspraak (“He had a wonderful dream”). De bedoeling is dat de leerlingen aan het denken worden gezet en zich thuis afvragen waarover de teaser zou kunnen gaan.

2. Op dag 2 (aan het begin van de volgende schooldag dus) geeft de leraar een “micro-les” van 8 minuten over de teaser. Belangrijk is dat het gaat om feitenkennis met een zeker “WauW”-effect: een opzienbarend feit, of (nog beter) een beklijvend verhaal dat aan de teaser kan worden verbonden.

3. De leerlingen krijgen de opdracht om wat ze onthouden hebben van de micro-les thuis door te vertellen. Ze kunnen er ook over schrijven (aan hun correspondentieklas) of het doorvertellen aan…

View original post 220 woorden meer

4 dingen die je helpen om een expert te worden (video)

Vond dze video via Larry Ferlazzo, en terwijl er gezegd wordt dat de 10000 uren niet genoeg zijn en een soort ‘rule of thumb’ zijn, weten we dat die 10000 uur vooral komen van Malcolm Gladwell die het werk van Anders Ericsson niet goed had begrepen. Op dit detail na, is de video zeker de moeite, al kan je je ook nog afvragen of iemand die 23000 cijfers na de komma van Pi kent een expert is of eerder iemand die gewoon goed kan memoriseren?
Wil je meer leren over de niet bestaande 10000 uren regel, check ons tweede mytheboek of check hier.

Lectuur op zaterdag: cognitieve psychologie in de klas, Deense stad en Google, Tesla en misbruikte vrouwen, koelen zonder elektriciteit en Bob Dylan

De weekendbijlage bij deze blog:

En tot slot: David Bowie door de jaren heen (via Kottke.org):

Bowie Hair

De schadelijkheid van influencers die fungeren als therapeuten (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl, met een pijnlijke conclusie van Linda!

Geestelijke gezondheid is een belangrijk onderwerp voor jongeren. Niet alleen gaat het niet goed met het welzijn van de jeugd, deze generatie is ook actief bezig om het stigma dat kleeft aan depressie, trauma en stoornissen te verwijderen. Sociale media spelen daarbij een grote rol: het is immers een plek waar ze met elkaar praten. Het zorgt voor een situatie waarin influencers (of online creators) fungeren als therapeut. Zonder enige training.

In de Washington Post verscheen een artikel dat deze problematiek belicht. TikTok videos met #mentalhealth hebben meer 43.9 miljard views. Soms zijn die video’s algemeen, soms wordt er stevig advies gegeven of zelfs gediagnosticeerd. De informatie die gegeven wordt is niet altijd feitelijk juist of up-to-date. Bijkomend probleem is dat veel gebruikers en makers slechte ervaringen hebben met mensen die wel formeel deskundig zijn op dit vlak. Zij zijn soms terughoudend om mensen te verwijzen naar professionele hulp.

Niet iedereen slikt alles als zoete koek en gebruikers kunnen goed in staat zijn een onderscheid te maken tussen een influencer en een therapeut. Bovendien hoef je geen AHDH te hebben om baat te hebben bij tips voor ADHD’ers. Maar deze apps worden gedreven door algoritmen die niet het beste voor hebben met het welzijn van gebruikers. Als je interesse toont in een bepaald onderwerp, krijg je meer van zulke content te zien.

“There absolutely is a concerted effort to really capitalize on mental illness and particularly on young women’s mental illness. It’s a very marketable commodity right now” zegt maker Rayne Fisher-Quann, die haar 225.000 regelmatig bijpraat over haar gezondheidsproblemen.

Geestelijke gezondheid is een marketable commodity, een handig handelsgoed voor makers, adverteerders en dus voor platforms. “Young people could see their deepest struggles become fodder for advertisers and self-promoters”, schrijft de krant. Omdat controle of regelgeving ontbreekt, ook voor gediplomeerde hulpverleners, doet iedereen maar wat. Dat kan ook zijn: mensen vertellen wat ze willen horen, of boekjes en cursussen verkopen.

Uiteindelijk ligt het grootste probleem wellicht bij het falen van de reguliere geestelijke gezondheidszorg, waar lange wachtlijsten bestaan en hulp soms moeilijk te krijgen is. Zolang daar gaten zijn, kan je het jonge mensen niet kwalijk nemen dat ze hun heil elders zoeken.