Mooi: Britse speelgoedmaker maakt niet-perfecte poppen

Een pop met een kruk, een pop met een vlek, binnenkort een pop in een rolstoel, het zijn enkele van de voorbeelden van nieuwe poppen die Makies, een Britse speelgoedfabrikant, maakt naar aanleiding van een campagne op sociale media, Toy Like Me, waarin gepleit wordt voor meer diverse poppen.

Dit was een deel van de campagne:

Dit worden de poppen:

Bron Mashable.

Dossier Straffe school. De grenzen van sanctioneren verkend

Gisteren publiceerde het Kinderrechtencommissariaat een nieuw dossier rond sanctioneren op school:

Hoe ga je om met situaties die uit de hand lopen? De vraag leeft bij leerkrachten en directies van basis- en secundaire scholen, en bij leerlingen en ouders. Het liefst van al willen ze die situaties voorkomen. Dit dossier schetst het wettelijke kader van sanctioneren op school: wat mag en wat mag niet? We reiken inspirerende praktijkvoorbeelden aan. Vertrekkend van de klachten die binnenkomen bij onze Klachtenlijn, verkennen we de grenzen van sanctioneren. Soms blijven kansen onderbenut en is uitsluiting een te snelle weg. We moeten er alles aan doen om iedereen aan boord te houden. Aandacht voor sancties moet samengaan met aandacht voor zorg op school. Dit dossier vraagt daarom ook aandacht voor de integriteit van de leerling, voor participatie en voor de schoolinfrastructuur.

Download het dossier hier.

In De Standaard kan je ook wat meer lezen:

Sommige maatregelen zijn gewoon niet wettelijk. Zo nemen scholen persoonlijke spullen als gsm’s of mp3-spelers voor dagen of weken in beslag. ‘Kan niet’, zegt Vanobbergen. ‘Alleen de politie mag dat doen. De regel is: op het einde van de dag – soms al na een lesuur – geef je die dingen terug. Als we scholen daarop attent maken, blijken ze soms niet op de hoogte van de regelgeving.’

Vanobbergen kan niet concluderen dat de Vlaamse scholen te streng optreden. ‘Maar ze hebben nog te weinig oog voor wat ze met de straf willen bereiken. Ze zijn nog te weinig gericht op herstel. Het uitgangspunt zou moeten zijn zo veel mogelijk leerlingen aan boord te houden.’

Australische leerlingen vinden offline pesten erger dan cyberpesten

Pesten is sowieso fout, maar terwijl ik zelf zou verwachten dat cyberpesten erger kan zijn omdat het letterlijk je slaapkamer kan binnenkomt, blijkt uit interviews met 156 Australische leerlingen dat ze net offline pesten erger vinden.

De reden? Bij cyberpesten kan je de afzender blocken of het bericht negeren, maar dit is niet het geval (of veel moeilijker) als de pester voor je staat.

Abstract van het onderzoek:

This article investigates the perceptions of 156 students who were victims of both traditional and cyberbullying (117 female, 45 male), ages 10 to 17 years, as to which form of bullying was more hurtful. Overall, students perceived traditional victimization to be more hurtful than cyber victimization. Reasons identified in the data to explain the different perceptions of victims were categorized and found to relate to: the bully, the bystanders, the bullying incidents, the emotional impact on the victim, and the victim’s ability to respond. The perceptions of these students challenge a number of suppositions presented in the literature that attempt to explain why cyberbullying is associated with more negative outcomes than traditional bullying. The implications for antibullying programs to address these issues are discussed.

Werkloosheid kan je persoonlijkheid veranderen

Doorheen de tijd zijn er verschillende visies geweest op persoonlijkheid. Je hebt theorieën van bijvoorbeeld Freud of Erikson die persoonlijkheid als iets dynamisch zien, of een Big Five benadering die je eerder als statisch zou kunnen klasseren. Een nieuw onderzoek bij 6769 Duitse volwassenen toont dat persoonlijkheid minder statisch is dan we mogelijks denken.

De deelnemers aan het onderzoek kregen 2 maal een persoonlijkheidstest gebaseerd op de Big Five (handig trucje:Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness en Neuroticism vormt samen Ocean) voorgeschoteld over een periode van 4 jaar. Van de steekproef waren er 210 deelnemers meer dan een jaar werkloos en waren er 251 werkloos voor minder dan een jaar voor ze werk vonden. Opmerking: ik kon deze keer het eigenlijke onderzoek niet bemachtigen, dit is gebaseerd op de perstekst.

Wat stelden de onderzoekers vast:

  • Bij mannen die werkloos waren, nam de mildheid (Agreeableness) toe tijdens de eerste 2 jaar van hun werkloosheid in vergelijking met mannen die nooit hun job verloren. Na 2 jaar nam de mildheid af en werd ze zelfs minder sterk dan bij mannen met werk.
  • Bij vrouwen daalde mildheid met elk jaar van werkloosheid.
  • Hoe langer mannen werkloos zijn, hoe minder nauwgezet (conscientiousness) ze werden. Bij vrouwen bleef dit bij het begin van werkloosheid en naar het einde van de werkloosheid intact, met een dip in het midden.
  • Openstaan voor indrukken en anderen bleek bij werkloze mannen behoorlijk stabiel het eerste jaar van werkloosheid, maar begint dan wat af te nemen. Bij vrouwen neemt het erg af in het tweede en derde jaar, om dan in het vierde jaar weer toe te nemen.

De verschillen die ontstaan kunnen verklaard worden door de onzekerheid van de situatie, de stress van zoeken, de frustraties,… en tegelijkertijd kunnen net die veranderingen ook je parten spelen bij het zoeken van werk.

Abstract van het onderzoek:

Unemployment has a strongly negative influence on well-being, but it is unclear whether it also alters basic personality traits. Whether personality changes arise through natural maturation processes or contextual/environmental factors is still a matter of debate. Unemployment, a relatively unexpected and commonly occurring life event, may shed light on the relevance of context for personality change. We examined, using a latent change model, the influence of unemployment on the five-factor model of personality in a sample of 6,769 German adults, who completed personality measures at 2 time points 4 years apart. All participants were employed at the first time point, and a subset became unemployed over the course of the study. By the second time point, participants had either remained in employment, been unemployed from 1 to 4 years, or had experienced some unemployment but become reemployed. Compared with those who had remained in employment, unemployed men and women experienced significant patterns of change in their mean levels of agreeableness, conscientiousness, and openness, whereas reemployed individuals experienced limited change. The results indicate that unemployment has wider psychological implications than previously thought. In addition, the results are consistent with the view that personality changes as a function of contextual and environmental factors.