Heerlijke en bijtende satire over digitalisering

Ontdekte via een tweet van Walter Pauli gisteren een fragment uit deze satire, en vond vervolgens de hele sketch. Het gaat over digitalisering in de bouw, maar je kan het bekijken als een allegorie voor veel evoluties…

Hoe fake, online goeroes geld uit je zakken kunnen halen

Tijdens de vakantie zag ik een reclame op televisie over hoe iemand je rijk kon maken terwijl je minder hard moet werken. Je zag wellicht ook op sociale media dergelijke filmpjes waarbij gratis webinars of online cursussen aangeboden worden omdat ze de kennis willen delen die hen zelf rijk maakte. Internationaal bestaat die trend al veel langer. Een mens met een beetje verstand, weet dat het wellicht fake is, al zag ik ook al behoorlijk slimme mensen vallen voor dergelijke verhalen. Vond deze video die het mechanisme achter dergelijke video’s behoorlijk goed uitlegt. Het is een degelijke waarschuwing en tegelijk ook wel een soort van handleiding om zelf oplichter te worden.

Nog meer nieuws: spin-off Askforce.One

Eerder deze week had ik al nogal groot nieuws, maar ik kondigde al aan dat dit niet het enige nieuws zou zijn. Gisteravond kwam het al op Kanaal Z, vandaag staat het ook in De Morgen: Arteveldehogeschool heeft een eerste spin-off Askforce.one, en ik stond hier mee aan de wieg. Ik ga ik me wel niet dagelijks bezig houden met het bedrijf, heb namelijk recent een nogal grote en belangrijke taak op mij genomen. Maar het bedrijf is in goede handen met Sofie en Geert en als lid van de raad van bestuur ga ik natuurlijk wel blijven meedenken.

Omdat Teacher Tapp en Waddist er zijn, maar niet voor bedrijven en organisaties, daarom is er nu askforce.one! De vinger aan de pols houden binnen een organisatie is belangrijker dan ooit. Met dat idee startten Geert, Pedro en Sofie een begeleidingstraject om een bestaand idee uit te werken tot een op zichzelf staande onderneming: een tool en dienstverlening om organisaties te helpen om longitudinaal aan participatie en community building te werken. 

Hoe begon het dan allemaal? 

Op 5 oktober 2020 rolde Arteveldehogeschool Teacher Tapp uit in Vlaanderen, een app waarmee dagelijks vinger aan de pols wordt gehouden rond wat leeft binnen het onderwijslandschap. Dit gebeurde in samenwerking met Education Intelligence, een Britse onderneming die Teacher Tapp als eerste uitrolde in het Verenigd Koninkrijk. De toepassing bleek al snel ook bij ons een enorm succes te zijn. 

En toen kwam, in het najaar van 2020, de zoveelste coronalockdown. Veel middelbare scholieren kregen in die periode opnieuw thuisonderwijs en hun sociale leven werd nog maar eens op een laag pitje gezet. In die context bleek nogmaals hoe weinig geweten was over wat jongeren dachten en hoe het met hen ging. Naar aanleiding van die gedeelde vaststelling gingen we in gesprek met De Ambrassade, de koepelorganisatie van het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel wat al snel resulteerde in het ‘zotte idee’ om samen een tool te ontwikkelen, verder bouwend op het succes en de inzichten van Teacher Tapp. Dat bleek perfect aan te sluiten met de plannen van De Ambrassade om een jeugdbarometer te ontwikkelen. Vanuit een gedeelde zorg en ambitie om de stem van jongeren te laten horen vlogen we er meteen in en ontwikkelden we in slechts enkele maanden tijd een volledig nieuwe tool (inclusief app, dashboard, vragen en tips, communicatiestrategie) die zich specifiek toespitst op jongeren: Waddist! 

Al vanaf de start bereikten we duizenden jongeren met Waddist en tot vandaag slagen er we er in om een betekenisvolle groep jongeren aan boord te houden en nieuwe jongeren te bereiken. De conclusie dat het concept an sich zeer goed werkte voor twee heel uiteenlopende doelgroepen, deed inzien dat er nog heel wat mogelijkheden zijn om het concept verder te ontwikkelen. En zo kwam het idee van de allereerste Arteveldehogeschool spin-off: askforce.one.  Met de ondersteuning van externe consultants en een kritische klankbordgroep werd een business plan opgesteld dat goedgekeurd werd door het bestuursorgaan. Door de askforce.one crew werd daarbij maandenlang geschaafd aan een  totaalpakket van software en dienstverlening op maat van HR-toepassingen binnen bedrijven. Zo kan de applicatie  bijvoorbeeld worden gebrand naar de huisstijl van de klant, kunnen vragen in meerdere talen worden gesteld, en nog veel meer. 

De missie van askforce.one 

Askforce.one staat voor in-house longitudinaal en laagdrempelig onderzoek, met aandacht voor participatie en community. De tool en de aanpak van askforce.one willen deelname aan werkplaatsbevragingen  zo eenvoudig maken dat participeren weinig moeite vergt, en meerwaarde creëert voor zowel werknemer als werkgever. Zo kunnen beleidsbeslissingen, groot of klein, gevoed worden door wat leeft bij de werknemers en kunnen ideeën afgetoetst worden op draagvlak, randvoorwaarden, haalbaarheid, … 

Askforce.one is veel meer dan een tool. Askforce.one is ook expertise in vragen stellen, vragen opstellen, vragen timen. Het team van askforce.one heeft ervaring om moeilijke issues bevattelijk aan te brengen. Dus vergeet lange stellingen met veel antwoordopties, askforce.one gaat voor heldere en ogenschijnlijk eenvoudige vragen en stellingen. Of samengevat: “No fuss, just easy to relate to, and easy to answer”. 

Het askforce.one team 

Aan de wieg van askorce.one staan drie collega’s uit ENW onderwijs: Pedro De Bruyckere, Geert De Meyer en Sofie Vanassche.  Pedro hielp de missie van askforce.one op de voorgrond te houden met zijn jarenlange expertise als onderzoeker en communicator: wat zijn de vragen die gesteld moeten worden, hoe stellen we die en wat kan een organisatie met de resultaten? Geert combineert zijn vaardigheden als leraar met zijn analytische aanleg om vragen te finetunen en moeilijke vragen gemakkelijk te proberen maken (althans aan de oppervlakte). Sofie stelt op het juiste moment de juiste vragen op de juiste manier. Ze vindt het leuk om in data te graven en uit te zoeken waar de uitdagingen liggen met betrekking tot kwesties voor organisaties. 

De drie collega’s hebben mee geïnvesteerd in het bedrijf, en zijn daarmee ook mede-aandeelhouder, samen met een externe partner uit de IT-sector. Geert en Sofie nemen op heden ook het bestuur op van de spin-off, gaande van de uitrol en het bijsturen van het businessplan, het uitdenken van een communicatie- promotiestrategie, het product verfijnen, salesgesprekken organiseren, …  En binnenkort hopen ze de askforce.one crew uit te breiden met het eerste personeelslid!