workshop communicatie met jongeren via sociale media op 25 maart

Samen met Marjolein Ools van Stichting Lodewijk De Raet verzorgt Bert een workshop over hoe je met jongeren best kan communiceren. Bedoeling is om hiervoor zelf op online onderzoek te gaan en deze bevindingen te gebruiken om aan de slag te gaan met eigen vragen. Goesting om mee te doen? Schrijf je dan vlug in want het aantal plaatsen is beperkt!

Meer lezen kan op http://www.de-raet.be/vorming/index.php/cursuskalender

5 franstalige journalisten in een twitter/facebook experiment

Op dit moment zijn er 5 franstalige journalisten die zich nog tot vrijdag hebben opgesloten in een huis. Ze mogen geen contact hebben met de buitenwereld behalve via twitter of facebook. Bedoeling van het experiment is om na te gaan in hoeverre deze social media voldoende zijn om snel en juist geïnformeerd te zijn wat er in de wereld gebeurt. In een interview op de radio (Peeters en Pichal) met één van deze journalisten is alvast de voorlopige conclusie dat het vrij makkelijk is om op de hoogte te zijn, maar dat het toch belangrijk om blijft om via andere bronnen nieuws te double checken. Zo zou er sprake geweest zijn het feit dat Michaël Jackson weer leeft, hoewel dat natuurlijk een manier zou kunnen zijn van de twittercommunity om aan te geven dat ze niet graag getest worden… Meer op de website van de RTBF.

Internationale conferentie over e-inclusie 13 en 14 september

Incluso heeft als doel om sociale inclusie van kansarme jongeren te bevorderen. Ze organiseren in september in Leuven een interessante studiedag over de mogelijkheden van social software om inclusie te bevorderen. Meer info op http://www.incluso.org/conference

Geslaagde workshop in FCE Leergang opleidingskunde

Bert in gesprek met deelnemersOp 19 januari begeleidde ik een workshop in de leergang opleidingskunde van de Foundation for Corporate Education. Het vraagstuk dat we behandelde was: hoe leren jongeren uit de generatie Einstein? Om daarop een antwoord te vinden, nodigde ik de deelnemers uit om in verschillende ‘onderzoeksgroepjes’ aan de slag te gaan.

Ze konden hiervoor verschillende bronnen raadplegen zowel online (interessante sites), als interessante literatuur maar ook in gesprek gaan met jongeren zelf via diverse chatprogramma’s. De deelnemers hadden zelf een 6-tal jongeren uit verschillende leeftijdsgroepen gezocht en gevonden. Er volgde leuke interviews maar interessante opdrachten. Zo kreeg één jongere de opdracht om gedurende een kwartier op zoek te gaan naar informatie over spinazieteelt. Bedoeling was dat hij de verschillende stappen die hij zette zou registreren en daarvan verslag uitbrengen. Het leverde in elk geval boeiende inzichten op over hoe jongeren keuzes maken over relevante bronnen, welke zoekstrategieën ze hanteren en welke keuzes ze maken. Het was in elk geval een leerrijke middag! De deelnemers kregen alvast de uitnodiging om hun belangrijkste inzicht te verwerken in een korte blog die we graag de komende tijd presenteren.

Studiedag e-opvoeding

Davy Nijs orthopedagoog en docent aan de KHLIM liet ons weten dat hij op 25 januari 2010 een studiedag rond e-opvoeding organiseert. Tijdens de studiedag wordt volgende vraag verkend: op welke manier kan er ook effectief aan opvoeden en hulpverlening gedaan worden, gebruikmakend van het internet?

De studiedag geldt als een eerste realisatie van het Speerpunt in wording eOpvoeding dat vanuit een orthopedagogische blik wil kijken naar (bestaande) internettoepassingen, bruikbare toepassingen wil inventariseren en verspreiden naar het werkveld. De ontwikkelingen van dit speerpunt kan je volgen via http://eopvoeding.classy.be.

Meer info over het programma via http://www.khlimquadri.be/eCache/1806/2009-2010_TOTAAL-OVERZICHT_-_Vormingsaanbod_SAW.html.

Vraag: kennen jullie al basisscholen die twitter gebruiken?

We kregen van Marco Frijlink de vraag of we basisscholen kennen die al met twitter werken?

Beste Marco,

Er zijn heel wat basisscholen waar meester of juf een klasblog bijhoudt. Daar zijn dan verslagjes en foto’s te vinden van de activiteiten van afgelopen week. Een soort modern heen en weer schriftje dus. Hier is een voorbeeld van de school van Berts dochter Flore :http://reuzeschool.skynetblogs.be/ Ze kwam vandaag thuis als een koning (driekoningen) en daar zijn nu al foto’s van te zien.

Gebruik van twitter is echter minder evident vooral ook omdat de meeste meesters en juffen zelf geen actieve twitteraars zijn. Via een blog van Karin Winters http://karinwinters.wordpress.com/2009/04/19/twitter-in-het-basisonderwijs-meesklas/ vonden we een interessante post over een twitterende meester van 6e klas van Basisschool De Halte uit Martenslinde (Bilzen). Het gaat om een gesloten twitteraccount. Het leuke is dat de meester van de via twitter ook echt stimuleert om vragen te beantwoorden door zelf online op zoek te gaan naar antwoorden.

In elk geval bedankt voor je vraag. Hopelijk helpt het je verder. Wij vonden het boeiend om op zoek te gaan naar een mogelijk antwoord!

Hyven zonder grenzen

Eind september werd ik geïnterviewd door Lianne Brunken van de Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg. Zij wilde een artikel schrijven naar aanleiding van het ontslag van een lerares uit de basisschool die via netlog met haar leerlingen contact had. We schreven er toen een opiniestuk over dat ook in De Standaard verscheen en aldus kwam ze bij ons uit. Het is een goedgeschreven artikel geworden waarin ze zichzelf de vraag stelt hoe ver je kan gaan in het betrekken van internet als medium in een school/werkcontext. Je kan het hier lezen :
20091118JP_BrunkenLianne_2108905_JP5

Facebook-gebruikster in de cel voor por

In de DS stond gisteren een berichtje over een Amerikaanse die een andere gebruiker op facebook heeft ‘gepord’, een virtuele duw zeg maar. Zij schond daar volgens de politie echter haar contactverbod mee en moet zich nu verantwoorden voor de rechtbank. Dit voorbeeld toont duidelijk aan hoe beide werelden echt een wederzijds effect hebben. Tegelijk is het ook wel jammer dat hiermee een deel van een fantasiewereld die ruimte biedt aan jongeren om te experimenteren verloren gaat. Ben benieuwd hoe dat verder zal evolueren

Augmented reality

Ik hoorde in De Ochtend op Radio 1, Pieter Baert, online trendwatcher een interessant concept toelichten nl Augmented reality of toevoegde realiteit (zie ook http://www.radio1.be/programmas/ochtend/trendwatcher). Het komt erop neer dat je virtueel iets toevoegt aan de realiteit zodat je meer of andere informatie krijgt te zien. Zo kan je bijvoorbeeld via je webcam zonnebrillen passen. Je zit voor de webcam, kop verschijnt op het scherm en je kiest een bril die jezelf kan opzetten…. Een mooi voorbeeld van hoe beide werelden meer en meer verstrengeld geraken en samen een nieuwe ‘opgewaardeerde(?)’ realiteit kunnen vormen. Het is in elk geval een toepassing die interessant kan zijn om leerprocessen te verrijken. Frankwatching schreef hierover ook een interessante blog die in grote mate aansluit bij de analyse die we ook in ons boek maakten: http://www.frankwatching.com/archive/2009/08/12/augmented-reality-een-nieuwe-manier-van-leren/

Bedrijfswereld geen vat op generatie Y

Las deze morgen in de Metro dat bedrijven moeite hebben om vat te krijgen op consumenten van de generatie Y zo blijkt uit een onderzoek van de Economist Intelligence Unit. 75% van de ondervraagde bedrijven zoeken wel naar een nieuwe strategie om deze generatie te bereiken. We houden ons in elk geval aanbevolen om hierover eens met hen van gedachten te wisselen