Mediawijsheid: Zo check je waar die foto vandaan komt: foto’s controleren met een paar muisklikken.

Deel deze tweet hier ook even, omdat veel van mijn lezers niet op Twitter zitten:

De NY Times maakte deze verjaardagsvideo voor 15 jaar Facebook en Mark Zuckerberg

Valse tegenstellingen

In discussies kom je vaak valse tegenstellingen tegen. De voorbije weken viel me dit weer op. Neem de bosbrossers of klimaatspijbelaars. Je kan perfect voor het milieu zijn en toch vragen stellen bij spijbelen. Of gisteren: je kan perfect vinden dat minister Schauvliege een kapitale fout gemaakt heeft met haar leugen over de staatsveiligheid, maar ook evenzeer fout vinden dat ministers op hun persoonlijke telefoon bestookt worden met duizenden sms-jes.

Het gaat in beide gevallen over twee verschillende discussies die echter zo verweven lijken dat al snel de sms-actie veroordelen gelijkgesteld wordt aan de minister goedpraten. Dit werd natuurlijk een stuk door de ondertussen ex-minister veroorzaakt omdat ze er expliciet naar verwees in haar persconferentie. Gisteren kregen daarom journalisten die hun afkeur over de sms-actie kenbaar maakten al snel het verwijt dat ze meegingen in het frame van de partij.

Met dat laatste ben ik het dus niet eens. In de discussie gisteren in de Afspraak bleek een van de bedenkers achter de sms-actie aan te geven dat voor hem het doel de middelen heiligt want hij was verontwaardigd over het beleid. In een adem liet hij doorschemeren dat alles op café bij een pint bedacht was, wat verklaarde waarom hij niet wist dat ministers in ons land vaak geen twee gsm’s hebben zoals hij dacht. In welke mate politici in hun privéwereld schietschijven mogen worden van dergelijke acties van in se een kleine groep mensen die ergens niet mee eens zijn, is wel degelijk een debat waard.

De ironie kan nu zijn dat de valse tegenstelling ook in de andere richting werkt, iets wat ook al in de donkere uithoeken van sociale media merkbaar was: klimaatverdedigers werden door de actie ook al her en der weggezet als radicaliserend of erger. Ondertussen werden ook door verschillende gebruikers het mailadres en telefoonnummer gedeeld van de jonge man die mee achter de actie zat. Evenzeer meer dan behoorlijk fout, imho.

Oja, gisteren was het ook nog de international Safer Internet Day…

Microsoft introduceert inclusief gamen met nieuwe controller

Toen ik enkele jaren geleden bij Microsoft langs mocht gaan bij de voorstelling van hun onderwijsproducten, stond hun (strafste) toepassingen ergens verstop in een hoekje. Ze verbluften me toen met onder andere PowerPoint voor blinden en andere aanpassingen voor leerlingen met een handicap.

Vandaag steken ze het minder weg, en werd een nieuwe game controller zelfs het onderwerp van een Superbowl video. Een game controller voor wie fysiek niet over twee gewoon werkende handen beschikt. Een mooie video en duidelijk statement:

Facebook en Ethiek, deel zoveel: de sociale media gigant betaalt tieners om alles van hun telefoon te controleren

Facebook doet ook onderzoek. Hier is niks mis mee, voor alle duidelijkheid. Maar onderzoek doen, komt met grote ethische verantwoordelijkheden. Of de gigant hier altijd zoveel rekening mee houdt? TechCrunch heeft nu ontdekt dat Facebook tieners betaalde binnen het kader van een onderzoek om een app te installeren die de onderzoekers toeliet alles te monitoren dat ze op hun telefoon deden.

Binnen het kader van “Project Atlas” kregen ze hiervoor in ruil 20 dollar per maand.

De deelnemers aan het onderzoek zijn tussen de 15 en 35 jaar oud en werden via typische beta test-kanalen gezocht. Maar of de deelnemers beseften dat ze Facebook toestemming gaven voor dit allemaal, is onzeker:

  • privé-berichten lezen,
  • chats lezen
  • foto’s en video’s meebekijken
  • emails
  • je web browser geschiedenis
  • alle locatiegegevens

De bedoeling van Facebook is natuurlijk zicht krijgen op hun doelgroep en snel nieuwe concurrenten ontdekken en vooral voor zijn. Deze app gaat wel compleet tegen de regels van bijvoorbeeld Apple in. Los van het feit dat als een wetenschapper een dergelijk onderzoek zou willen doen, je het wellicht terecht nooit voorbij een ethische commissie zou krijgen…

Nieuw schermtijd onderzoek bij peuters ziet toch mogelijk negatief effect op ontwikkeling

Het debat over schermtijd is al een hele tijd aan de gang. Vaak wordt verwezen naar de oude of nieuwe aanbevelingen van de vereniging van Amerikaanse pediaters, die vooral uitblinken in voorzichtigheid maar tegelijk weinig onderbouwing kennen.

Een nieuwe Canadese studie volgde meer dan 2000 moeders en kinderen en liet de moeders gedurende een langere tijd een schermtijd-dagboek bijhouden en bekeek het effect op het kind op 3 en 5 jaar. Wat zijn de resultaten samengevat:

Question  Is increased screen time associated with poor performance on children’s developmental screening tests?

Findings  In this cohort study of early childhood development in 2441 mothers and children, higher levels of screen time in children aged 24 and 36 months were associated with poor performance on a screening measure assessing children’s achievement of development milestones at 36 and 60 months, respectively. The obverse association (ie, poor developmental performance to increased screen time) was not observed.

Meaning  Excessive screen time can impinge on children’s ability to develop optimally; it is recommended that pediatricians and health care practitioners guide parents on appropriate amounts of screen exposure and discuss potential consequences of excessive screen use.

Het omgekeerde effect werd ook onderzocht, namelijk of minder goed ontwikkelende kinderen ook meer naar schermpje kijken. Dit bleek niet het geval. Dit suggereert dat de causaliteit dus van scherm naar ontwikkeling zou gaan. Toch kan het onderzoek niet uitsluiten dat andere factoren een rol spelen.

Abstract van het onderzoek:

Importance  Excessive screen time is associated with delays in development; however, it is unclear if greater screen time predicts lower performance scores on developmental screening tests or if children with poor developmental performance receive added screen time as a way to modulate challenging behavior.

Objective  To assess the directional association between screen time and child development in a population of mothers and children.

Design, Setting, and Participants  This longitudinal cohort study used a 3-wave, cross-lagged panel model in 2441 mothers and children in Calgary, Alberta, Canada, drawn from the All Our Families study. Data were available when children were aged 24, 36, and 60 months. Data were collected between October 20, 2011, and October 6, 2016. Statistical analyses were conducted from July 31 to November 15, 2018.

Exposures  Media.

Main Outcomes and Measures  At age 24, 36, and 60 months, children’s screen-time behavior (total hours per week) and developmental outcomes (Ages and Stages Questionnaire, Third Edition) were assessed via maternal report.

Results  Of the 2441 children included in the analysis, 1169 (47.9%) were boys. A random-intercepts, cross-lagged panel model revealed that higher levels of screen time at 24 and 36 months were significantly associated with poorer performance on developmental screening tests at 36 months (β, −0.08; 95% CI, −0.13 to −0.02) and 60 months (β, −0.06; 95% CI, −0.13 to −0.02), respectively. These within-person (time-varying) associations statistically controlled for between-person (stable) differences.

Conclusions and Relevance  The results of this study support the directional association between screen time and child development. Recommendations include encouraging family media plans, as well as managing screen time, to offset the potential consequences of excess use.

Persbericht en nieuwe rapport van Digimeter: Zes op de tien Vlamingen leggen zichzelf regels op om smartphonegebruik onder controle te houden

Er is een nieuw rapport van Digimeter (check hier), dit persbericht vat samen:

Volgens de nieuwe imec.digimeter is het einde van het digibesitas-fenomeen in Vlaanderen nog niet in zicht. De nieuwste cijfers – gebaseerd op een bevraging bij meer dan 2.300 Vlamingen – tonen dat het gebruik van digitale diensten boomt en dat ook de afhankelijkheid ervan toeneemt. Dat laatste blijkt vooral bij twintigers en dertigers een probleem te zijn. Het goede nieuws is dan weer dat de Vlamingen digibesitas ondertussen lijken te (h)erkennen. Zes op de tien Vlaamse smartphonegebruikers leggen zichzelf zelfs spontaan regels op om dat gebruik onder controle te houden. Ze geven echter ook toe dat hen dat in de praktijk maar moeilijk lukt. Daarom breidden de imec.digimeter-onderzoekers hun studie dit jaar uit met een ‘Mobile DNA’-app waarmee iedereen zijn/haar mediagebruik in detail in kaart kan brengen en op basis van die inzichten gericht aan de slag kan.

Een explosie van digitale (en betalende) diensten; vooral smartphone en computer blijken onmisbaar

“Een eerste opvallende vaststelling van de nieuwe imec.digimeter-studie is dat het – simultane – gebruik van digitale diensten blijft boomen,” zegt Lieven De Marez, de drijvende kracht achter het imec.digimeter-onderzoek en professor bij mict, een imec onderzoeksgroep aan de UGent. “Vooral Netflix (van 15% gebruikers in 2016 naar 21% in 2017), WhatsApp (van 25% naar 31%), YouTube (van 48% naar 54%) en Instagram (van 25% naar 30%) groeiden sterk. Opmerkelijk is ook dat steeds meer mensen gebruik maken van betalende diensten. De stijgende populariteit van Netflix is daar één voorbeeld van, maar bovendien verklaarden 19% van onze respondenten te betalen voor online muziek via een streaming- of downloaddienst (+6% in vergelijking met 2016).”

Ook de manier waarop de Vlaming die diensten gebruikt, evolueert – waarbij de smartphone en laptop/computer het pleit lijken te winnen. Hoewel bijna iedereen thuis toegang heeft tot meerdere schermen (van gameconsoles en computers tot smartphones, tablets en tv’s), gaven de imec.digimeter-respondenten aan dat zij hun smartphone (37%) en computer (24%) het meest onmisbaar vinden. En dat geldt in veel mindere mate voor hun tv-toestel (12%) en tablet (6%). Bij de twintigers zijn die verschillen nog meer uitgesproken: 54% van hen vindt zijn of haar smartphone het meest onmisbaar.

Digitale toepassingen zijn diep doorgedrongen in ons privéleven

“Maar samen met het stijgend gebruik van digitale toepassingen neemt ook de afhankelijkheid ervan toe,” observeert Bart Vanhaelewyn, onderzoeker bij imec en analist van de imec.digimeter-data. “Steeds meer mensen vinden dat ze te veel tijd besteden aan sociale media: in vergelijking met 2016 steeg dat aantal naar 34% van de imec.digimeter-respondenten – met uitschieters zowel bij de tieners (52%), twintigers (56%) als dertigers (42%). Nog bij die twintigers (31%) en dertigers (eveneens 31%) leeft trouwens het gevoel dat ze constant in contact moeten blijven met het werk door het gebruik van nieuwe digitale toepassingen. En maar liefst 41% van de bevraagde Vlamingen vindt dat digitale toepassingen diep in hun persoonlijk leven zijn binnengedrongen – waarbij in eerste instantie opnieuw de twintigers (51%) en dertigers (50%) de alarmbel luiden.”

Zes op de tien Vlamingen leggen zichzelf regels op om smartphonegebruik onder controle te houden

Toch merkt professor De Marez ook dat steeds meer mensen op een bewustere, ‘mediawijzere’ manier met al die digitale diensten proberen om te gaan. Ze leggen zichzelf daarbij spontaan regels op om hun smartphonegebruik onder controle te houden.

“Het gaat om ongeveer zes op de tien bevraagde smartphonegebruikers – een flinke toename (+6%) in vergelijking met vorig jaar. En weer zien we een piek bij de twintigers (69%) en dertigers (68%). De meest voorkomende trucjes die ze toepassen zijn: de smartphone wegstoppen tijdens gesprekken, meetings of lessen (36%), notificaties uitschakelen (26%) en de smartphone wegstoppen tijdens het rijden (22%),” duidt hij. “Maar in de praktijk blijft het erg moeilijk om de controle terug te winnen.”

Aan de slag met de unieke ‘Mobile DNA’-app

“Op basis van alle inzichten die we de voorbije jaren verzamelden, willen we de Vlamingen daarom dit jaar graag een extra tool aanreiken waarmee ze hun persoonlijk mediagebruik op een objectieve, wetenschappelijke manier in kaart kunnen brengen en daar vervolgens een aantal concrete acties aan verbinden. Dat doen we door middel van onze ‘Mobile DNA’-app die gelanceerd wordt in het kader van de bredere ‘Kop Op’ campagne, een initiatief van de provincie Antwerpen. De app – de eerste in zijn soort wereldwijd – is vanaf 25 januari gratis beschikbaar voor Android-gebruikers. Hij zal gedurende twee weken het mediagebruik van de geïnteresseerden monitoren en die gegevens daarna weergeven in een persoonlijk mobiel DNA-profiel. Met die informatie kan elke gebruiker daarna zelf aan de slag,” besluit Lieven De Marez.