Enkele interessante bronnen en updates: 35 dollar tablet, een manifest voor slimmer online, …

Er komt zoveel voorbij dat ik steeds moet kiezen wat ik al dan niet op deze blog post.  Dit zijn enkele berichten die ik relevant vindt of die te maken hebben met vroegere posts, maar die net geen apart bericht oplevereden.

Eerst enkele updates:

Interessante artikels: