Reclamewijsheid bij kinderen, het volledige rapport met conclusies en adviezen

Gisteren haalde het onderzoek al de pers, jongeren en kinderen worstelen met reclame 2.0.

Via deze link kan je nu het hele rapport downloaden.

Ik noteer even de concrete conclusies en adviezen:

 • Voor kinderen jonger dan 6 jaar zijn beschermende maatregelen belangrijk om te garanderen dat er geen geïntegreerde reclamevormen naar hen gericht worden. We achten deze doelgroep echter te jong voor reclame-educatie. De ouders van deze kinderen moeten gesensibiliseerd worden m.b.t. hun taak binnen reclame-educatie voor hun kinderen.
 • Voor kinderen tussen 6-12 jaar is reclame-educatie via het onderwijs en via de media belangrijk, in combinatie met regelgevende maatregelen betreffende het duidelijker herkenbaar maken van alle reclamevormen.
 • Voor jongeren tussen 13-16 jaar is voornamelijk reclame-educatie en sensibilisering via media en onderwijs belangrijk. Regelgevende maatregelen achten we niet nodig voor deze doelgroep.
 • Voor jongeren ouder dan 16 jaar kunnen sensibiliseringscampagnes via de media gebruikt worden om het bewustzijn rond reclamewijsheid te verhogen. Noch reclame-educatie, noch regelgevende maatregelen achten we nodig voor deze doelgroep

De 7 adviezen:

 1. Advies 1: Integreer reclame-educatie in het onderwijscurriculum
  Een aanpassing van de eindtermen waarbinnen mediawijsheid reeds aanwezig is, kan een zekere garantie bieden dat reclame-educatie opgenomen wordt in de leerplannen van de diverse onderwijskoepels.
 2. Advies 2: Ontwikkel een pakket voor reclame-educatie
  Een belangrijk advies hierbij is dat dit reclame-educatie pakket een breed draagvlak moet hebben. Een dergelijk pakket moet ontwikkeld worden in samenwerking met o.a. het Ministerie van Onderwijs en de reclame-sector.
 3. Advies 3: Stimuleer reclame-educatie via sensibiliseringscampagnes
  Naast het onderwijs, kunnen media ook een voorname rol spelen ter bevordering van de reclamewijsheid bij kinderen en jongeren. Deze sensibilisering zou vanuit een lange termijn visie opgebouwd moeten worden.
 4. Advies 4: Bereik ouders via gerichte voorlichtings-/sensibiliseringscampagnes
  Ouders hebben een voorname rol met betrekking tot het opvoeden van hun kinderen tot kritische consumenten. Gerichte voorlichtings- en sensibiliseringscampagnes naar ouders zijn belangrijk om hen aandachtig te maken voor deze verantwoordelijkheid. Anderzijds moeten ouders zelf ook op hoogte gebracht worden van nieuwe reclamevormen en de gebruikte strategieën en tactieken
 5. Advies 5: Sensibiliseer en verstrek informatie aan de reclamesector
  De reclamesector bepaalt in grote mate aan welke reclamevormen kinderen en jongeren blootgesteld worden. Aan de hand van sensibiliseringscampagnes en informatieverstrekking trachten we de betrokkenheid van de reclamesector met de problematiek te verhogen enerzijds, en anderzijds de kennis met betrekking tot de bestaande wetgeving en codes te verhogen.
 6. Advies 6: (Zelf)regulering en controle: geen geïntegreerde reclamevormen gericht aan kinderen jongeren dan 6 jaar
  Uit de onderzoeksresultaten komt naar voor dat kinderen jonger dan 6 jaar een lage reclamewijsheid hebben ten aanzien van geïntegreerde reclamevormen (vb. advertiser funded programming, advergames, product placement). Vanuit ethische overweging raden wij aan om geen reclamevormen te gebruiken gericht naar deze leeftijdscategorie die geïntegreerd zijn in de media-inhoud. Dit kan vastgelegd worden via officiële instanties en/of via zelfregulering.
 7. Advies 7: (Zelf)regulering en controle: duidelijkere herkenbaarheid van alle reclamevormen gericht naar kinderen jonger dan 12 jaar
  Gezien de reclamewijsheid voor de nieuwe reclamevormen slechts laag tot matig is voor kinderen jonger dan 12 jaar, raden wij aan dat de herkenbaarheid van de reclamevormen toegepast moet worden voor ALLE reclamevormen (niet enkel de audiovisuele reclamevormen, cf. Vlaamse Mediadecreet). Daarnaast raden we aan dat de herkenbaarheid van reclame gericht naar kinderen jonger dan 12 jaar duidelijker wordt. Hierbij stellen we drie bijkomende adviezen: 1) de herkenningscue moet zowel auditief als visueel aanwezig zijn, 2) de herkenningscue moet gedurende voldoende lange tijd visibel zijn, 3) het woord “reclame” moet expliciet gebruikt worden. Dit kan vastgelegd worden via officiële instanties en/of via zelfregulering.

3 gedachten over “Reclamewijsheid bij kinderen, het volledige rapport met conclusies en adviezen

 1. Hoorde het rapport voorstellen op Radio 1(be). Maar heb het ‘laten schieten’ omdat ik er weinig nieuws in vond. Altijd leuk dat ik het in jouw compilatie snel kan terugvinden.

 2. Pingback: Reclamewijsheid bij kinderen, het volledige rapport met conclusies en adviezen http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/xyofeinstein.wordpress.com/13069/ « JEUGDZORG 2.0

 3. Pingback: Reclamewijsheid bij kinderen, het volledige rapport met conclusies en adviezen | Media Literacy | Scoop.it

Reacties zijn gesloten.