Belangrijk onderwijsnieuws vandaag in de krant: lerarentekort en timing hervorming

Twee belangrijke onderwijsberichten vandaag in de krant.

Ten eerste zijn er leerkrachten op overschot én er zijn leraren tekort. En zelfs een pak tekort. Een cruciaal woord om dit te begrijpen is het woord mismatch: leraren Frans, Wiskunde,… zijn zeldzamer aan het worden dan een witte olifant, maar van andere vakken zijn er veel leraren. Maar in het artikel staat slechts 1 zinnetje dat een andere belangrijke reden aanhaalt: de regionale verschillen zijn enorm. Het is de vraag die ik vaak herhaal als ik leerkrachten hoor die geen werk vinden: wil je verhuizen… Alle begrip voor wie dit laatste moeilijk is, ik sprak de laatste jaren verschillende jonge leerkrachten die in Brussel les geven, maar voor wie het pendelen in combinatie met zeer onregelmatige uren (zie ook avondvergaderingen) niet evident zou zijn als er een gezin kwam. Maar het maakt er de uitdaging niet kleiner op voor vooral de grote steden.

Maar het grote onderwijsnieuws zijn wellicht de donkere wolken over de planning van de hervormingen. Eerder De Tijd en vandaag De Morgen geven aan dat het eerst en vooral een cruciale week is voor minister Hilde Crevits. Er is nog steeds geen akkoord over de matrix en de verdere hervormingen van het secundair onderwijs. De koepels en netten gaven al in december aan dat de tijd dringt. Minister Crevits schuift – nog steeds – 1 september 2018 naar voor, maar dat is in onderwijstermen bekeken overmorgen. Persoonlijk denk ik dat de grootste uitdaging niet zozeer het politieke akkoord is, maar wel de broodnodige koppeling van 2 dossiers. Je hebt enerzijds de hervorming zelf, maar je hebt ook de vernieuwing van de eindtermen. Het is onmogelijk of toch zeker niet opportuun om deze twee dossiers los te koppelen. Stel je voor dat je de nieuwe eindtermen pas invoert 2-3 jaar na de hervorming van de structuren, 2 vernieuwingen op korte termijn, maar vooral: welke inhouden en doelen koppel je aan nieuwe vakken, richtingen, enz. Temeer omdat men ook op basis van het masterplan wil focussen op bijvoorbeeld basisgeletterdheid – iets waarover ik trouwens een consensus zie over de partijgrenzen heen – maar dat laatste is per definitie een currriculumdiscussie.

Dat het Vlaamse parlement het eindtermendebat naar zich heeft toegetrokken is op zich een positieve zaak: het belangt de hele samenleving aan, maar dit komt ook met een prijs. De molens van de wetgevende macht (in dit geval decreten) malen soms zeer traag, zeker bij belangrijke dossiers. Zelfs als men vandaag, deze week, deze maand, een beslissing zou krijgen over de uitgangspunten van de eindtermen, dan nog moeten de eindtermen zelf nog opgesteld worden én ik kan me niet inbeelden dat dan de VLOR en het parlement niet nog eens hun zegje zullen willen doen over de concrete basisdoelen, eindtermen én uitbreidingsdoelen eens die er zijn. Wellicht is er al links en rechts voorbereidend werk gebeurd, maar dan nog kan en zal dit belangrijke – en lees lange – discussies opwerpen. En daarna moet de vertaalslag gebeuren naar het concrete onderwijs, leerplannen eventueel, handboeken, methodes,… En oja, de eindtermendiscussie ging over het hele leerplichtonderwijs, ook het primair onderwijs. Dat laatste ziet wel al concrete veranderingen, zoals de mogelijke vervroeging van vreemde talen. Het is een belangrijke vraag trouwens voor bijvoorbeeld de taalvakken in het secundair onderwijs, hoe deze hier zullen bij aansluiten en hoe men in de klas met de diversiteit aan taalniveaus zal omgaan.

Gisteren kreeg ik een mail met de vraag of ik niet meer op tafel wil kloppen over de werkdruk van leerkrachten. Ook dat is gelinkt aan een dossier dat vandaag nog steeds op tafel ligt, namelijk het loopbanenpact. Als je het over werkdruk hebt, beginnen scholen ook al snel over het M-decreet dat een evaluatie moet en zal krijgen. Er is verder nog de administratie schaalvergroting waar vooral Lieven Boeven zijn lot aan lijkt verbonden te hebben en die ook gelinkt wordt aan de lerarenloopbaan, aan het M-decreet, enz. Bij de hervorming van het secundair hoort verder ook een aangepaste lerarenopleiding. Die laatste kent wel al belangrijke verschuivingen, maar zal wellicht ook meer of minder ingrijpend moeten veranderen als het leerplichtonderwijs verandert. En zo zijn we weer bij af. Het zijn enorm veel grote dossiers, veel ‘als’-en. En ondertussen… ondertussen komen de volgende verkiezingen steeds dichterbij.

2 gedachten over “Belangrijk onderwijsnieuws vandaag in de krant: lerarentekort en timing hervorming

  1. Pingback: Misschien is 1 september 2019 toch een beter idee? | X, Y of Einstein?

  2. Pingback: Waarom jobonzekerheid en lerarentekort samen kunnen gaan? | X, Y of Einstein?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.