Nieuw OIVO-onderzoek: Internet : Jongeren voelen zich veiliger, maar vertonen meer risicogedrag

Nieuw onderzoek van de gebruikersorganisatie OIVO:

Meer dan 9 jongeren op 10 gebruiken het internet. Dat is 4 % meer dan in 2007. 3 op 4 jongeren zeggen zich veilig te voelen online behalve de 10-en 11-jarigen. Toch stellen veel jongeren gedrag dat risico?s inhoudt. Omdat het OIVO vaststelt dat jongeren door bepaalde marketingstrategieën worden gemanipuleerd tot meer consumptief gedrag, roept het OIVO de overheid op om bepaalde problemen omtrent de bescherming van minderjarigen weg te werken.

Onderzoekers van het OIVO namen in de periode februari-maart 2009 2600 quantitatieve enquêtes bij jongeren tussen 10 en 17 jaar uit het basis-en secundair onderwijs.

Conclusies

 • Cijfers tonen aan dat alle leeftijdsgroepen zeer actief zijn online. Bij de 10-jarigen is dat al 84% . Eenmaal in het secundair onderwijs neemt het surfen een zeer grote sprong. De hoogste cijfers zijn er voor de 15- tot 16-jarigen met 97% en 98 %.
 • Bij alle leeftijden wordt met een grotere groep gesurft dan in 2007. Bij de 12-jarigen daarentegen is er een fikse daling.
 • Jongeren beweren dat ze gemiddeld 7 keren per week op het net surfen. Dat is bijna drie keer minder dan in 2007. De 11-jarigen surfen het meest: gemiddeld 11 keer per week.
 • Vandaag surfen de  jongeren hoofdzakelijk thuis. Maar het internetgebruik bij familie, vrienden en op school neemt toe. En het is in 74 % van de gevallen de moeder die beslist om een internetaansluiting te nemen.
 • De populairste online activiteit is chatten (83 %), gevolgd door surfen (74%), spelen (68%), muziek downloaden (63%), mails sturen (62%), beelden en foto’s sturen (62 %). Vanaf 14 jaar zijn jongeren ook terug te vinden op discussiefora (58%).
 • De meest uitgevoerde activiteiten zijn: surfen 19 maal/week, films en beelden downloaden 10 maal/week, muziek beluisteren of downloaden of beelden en foto’s delen 8 maal/week, chatten en discussiefora bezoeken 7 maal/week.
 • Jongeren surfen gemiddeld 2,5 uur per dag, chatten 3,3 uur per dag en downloaden gemiddeld 2,6 uur.
 • Een op drie jongeren hebben een eigen blog of voegen inhoud toe aan andere.

Ouders kijken niet mee…..

 • Meer dan 6 op 10 jongeren zeggen dat ze geen regels opgelegd krijgen bij het surfen. Slechts 1 op 4 jongeren moet bepaalde regels volgen bij het chatten en amper 1 op 5 bij het downloaden van beltonen of films.
 • Bij de 10-jarigen is de oudercontrole het strengst: de tijd voor het chatten en het surfen is beperkt en er worden beperkingen opgelegd voor het downloaden.

Jongeren voelen zich tamelijk veilig

 • Drie op vier jongeren zegt zich veilig te voelen online. In vergelijking met 2007 is het gevoel van onveiligheid afgenomen behalve bij de 10-tot 12-jarigen.
 • Desondanks stellen heel wat jongeren risicogedrag. Bijna de helft van de jongeren die online speelt heeft ook contacten met onbekenden. Bij de 10-jarigen loopt dat op tot 63%. Chatten doet 1 op 4 ook met onbekenden.

Een nieuwe digitale kloof

 • Dankzij overheidsmaatregelen is de toegang tot het internet veel gemakkelijker en hebben steeds meer jongeren ook toegang gekregen. De digitale kloof situeert zich nu op een ander vlak: er is vandaag een digitale kloof tussen de gebruikers die kunnen werken met ICT en verantwoord kunnen omspringen met de risico’s ervan… en zij die dat niet kunnen.
 • Meer jongeren en opvoeders moeten de risico’s leren beheren die met de populaire vormen van internetgebruik samenhangen (chatten, surfen, downloaden,…). De jongeren lijken die risico’s  te onderschatten en de opvoeders kennen ze te weinig.

Bron + volledige rapport

Commentaar van ons: misschien minder verbazende, maar daarom niet minder belangrijke cijfers. De twee stukken die we zelf cursief zetten, zijn misschien cruciaal. Elke leerkracht moet weten wat jongeren zoal online doen, en het is duidelijk dat de sociale dimensie bij dit gebruik centraal staat. Anderzijds is die nieuwe digitale kloof wegwerken een opdracht voor het onderwijs zonder meer.