Rapport van Itinera over mogelijke besparingen in het onderwijs (oa minder zittenblijven)

Zonet werd een rapport gepubliceerd van de denktank Itinera over mogelijke besparingen in het onderwijs. Je kan het hier downloaden.

De auteur, Carl Van Keirsbilck, ziet 3 grote pijlers:

  • Zittenblijven ontmoedigen
  • Versnellen waar nodig (jaren overslaan)
  • Minder lesmomenten (in de tekst instructiemomenten genoemd) in het secundair onderwijs

De eerste twee punten moet ik zeker bijtreden. Het effect van zittenblijven is bewezen negatief en is dus zelden de beste keuze. Een shift waarbij we sterke leerlingen eerder de kans geven om voorop te lopen is inderdaad effectiever blijkt uit verschillende onderzoeken.

Het is wel zo dat er inderdaad dan genoeg middelen moeten aangewend worden om leerlingen met moeilijkheden bij te staan. Dit lijkt me dan net te conflicteren met de derde pijler die in het rapport wordt voorgesteld. Het rapport brengt enkele goede argumenten aan dat in Vlaanderen de instructietijd in vergelijking met buurlanden te hoog zou zijn en dat dit niet noodzakelijk zich vertaald in betere prestaties. Het argument dat zo het lerarentekort een stuk kan verminderen is volgens mij  echter niet geïnspireerd door een drang naar kwaliteit.

De link die gelegd wordt met een te hoge druk op jongeren en zelfmoord is relevant, maar aan de andere kant gaat men hier wel een stuk te kort door de bocht omdat de cijfers van zelfmoord in de andere toplanden van de PISA-resultaten met minder lesuren ook zeer hoog zijn. Bij dit laatste argument wordt de vergelijking met de andere landen naar mijn mening te versmald en worden te veel contextgegevens ongemoeid gelaten, zoals bijvoorbeeld het aandeel lesbegeleiding buiten de officiële lesmomenten.

Als je de broodnodige extra begeleiding wil invoeren die bij zittenblijven en versnellen horen, zal hier voor ook ruimte in het lessenrooster moeten worden ingepast of zal dit moeten gebeuren na de uren zodat het aantal contactmomenten voor bepaalde leerlingen in de praktijk mogelijks zelfs nog stijgt.

Sommige onderwijsdenkers, niet in dit rapport weliswaar, verwijzen graag naar de goede score van Singapore in de PISA-vergelijking, maar eerlijk gezegd dit is voor mij absoluut niet het onderwijs waar we naar toe moeten. Hier is een hele business ontstaan van buitenschoolse (dure) privé-begeleiding om jongeren te helpen toch maar te slagen in een onderwijs dat qua aanpak vaker lijkt op wat wij in de jaren vijftig deden.

Ik denk dat we de komende maanden en jaren nog veel dergelijke discussies zullen moeten voeren, elke input hierin is welkom!