Voor wie Het verhaal van Rome wil bekijken de komende dagen: The History of Rome With Mary Beard

Je hebt letterlijk heel veel uren nodig om alles te bekijken, maar het is de moeite waard voor liefhebbers van geschiedenis:

En als je direct wil beginnen:

Lectuur op zaterdag: grootte van auto’s, tieners en Andrew Tate, de uitvinder van de broodrooster als mediawijsheid en meer

De weekendbijlage bij deze blog:

En ten slotte: Zuid-Korea maakte nieuwe Earth Rise foto’s!

Een hartekreet van Wouter Deprez en ik kan ze wel begrijpen

Mensen die me kennen, weten dat ik niet tegen technologie op school ben, al kan ik wel kritisch uit de hoek komen. Als vader en als pedagoog kan ik deze hartekreet van Wouter Deprez zeer goed begrijpen. Het vormt een ingrijpen in wat je thuis doet en afspreekt met je kinderen. Lijkt me zinvol om hier een goed debat over op gang te brengen. Niet om technologie te bannen an sich, maar wel om kosten en baten goed in kaart te brengen en tegenover elkaar af te wegen.

Heerlijke en bijtende satire over digitalisering

Ontdekte via een tweet van Walter Pauli gisteren een fragment uit deze satire, en vond vervolgens de hele sketch. Het gaat over digitalisering in de bouw, maar je kan het bekijken als een allegorie voor veel evoluties…

Spaced practice werkt, maar je leerlingen doen het niet. Deze aanpak kan helpen! (gastblog Jeroen Janssen)

Deze post verscheen eerst op de blog van de vakgroep Educatie van de Universiteit Utrecht, check de hele blog om dagelijks bij te leten over onderzoek en onderwijskunde!

De effecten van spaced practice zijn goed gedocumenteerd. Toch lukt het studenten niet altijd om deze strategie te volgen: zij stellen het studeerwerk uit tot vlak voor de toets. In een recent experiment dat onlangs verscheen in Economics of Education Review beschrijven Amann en Rzepka een experiment waarbij studenten in de experimentele groep regelmatig een prompt (zie afbeelding) ontvingen om zichzelf een doel te stellen een aantal oefeningen te maken ter voorbereiding op een quiz die meetelt voor hun eindcijfer. De resultaten laten zien dat het regelmatig aanbieden van prompts ervoor zorgt dat studenten meer oefeningen gaan maken en meer tijd doorbrengen in de elektronische leeromgeving van de cursus. Dit heeft als resultaat dat studenten in de experimentele groep ook hogere tentamencijfers halen.

Het abstract

Previous literature has shown that task-based goal-setting and distributed learning is beneficial to university-level course performance. We investigate the effects of making these insights salient to students by sending out goal-setting prompts in a blended learning environment with bi-weekly quizzes. The randomized field experiment in a large mandatory economics course shows promising results: the treated students outperform the control group. They are 18.8% (0.20 SD) more likely to pass the exam and earn 6.7% (0.19 SD) more points on the exam. While we cannot causally disentangle the effects of goal-setting from the prompt sent, we observe that treated students use the online learning platform earlier in the semester and attempt more online exercises compared to the control group. The heterogeneity analysis suggests that higher treatment effects are associated with low performance at the beginning of the course.

Gaat de KOALA-test over ouders?

DUURZAAM ONDERWIJS

Eerlijk? Ja, ik heb getwijfeld of ik de promotor zou worden van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat moest leiden tot een instrument voor de verplichte taalscreening in de derde kleuterklas. Voor de toets bestond, was er een grote vrees in het onderwijsveld dat de toets zou gebruikt worden om aan het einde van de kleuterklas te beslissen of een kleuter naar het eerste leerjaar mag: een beslissing over een jaar in een kinderleven op basis van een toets afgenomen op één dag. Die vrees is niet uitgekomen. Ook niet de vrees dat de toetsresultaten van individuele scholen publiek zouden worden gemaakt.

KOALA – zo heet de test – wordt afgenomen aan het begin van de derde kleuterklas (dus niet aan het einde). Het is een betrouwbaar, kleutervriendelijk instrument dat schoolteams helpt om kleuters te identificeren die tijdens de rest van het schooljaar extra taalstimulering op school nodig hebben. Extra taalstimulering…

View original post 580 woorden meer

Werkt inclusief onderwijs? Een genuanceerd antwoord in een nieuw rapport.

Voor ik deze blogpost begin, moet ik voor de transparantie even iets over mezelf vertellen. Voor ik begon te bloggen en boeken begon te schrijven, was ik zeer actief betrokken bij verschillende Europese projecten rond inclusief onderwijs. Ik ben in deze historisch bekeken eerder een voorstander te noemen.

Dit weekend deelde Dirk Van Damme een opvallende link over een Campbell rapport over inclusief onderwijs dat in december verscheen. Het rapport is een kwalitatief hoogstaande meta-analyse waarbij gekeken werd naar de effecten van inclusief onderwijs. Dat deze voor leren niet groot zijn, wisten we al langer. Dit is niet de eerste meta-analyse die over het onderwerp verscheen. Dit was ook wat John Hattie ooit antwoordde op de vraag of hij voor- of tegen inclusief onderwijs was. Zelf denk ik in deze: als er niet minder door geleerd wordt, is dit niet noodzakelijk slecht, vooral ook omdat inclusief onderwijs ook vaak met andere doelen ingevoerd wordt dan per se het leren van rekenen en taal.

De verdienste van deze meta-analyse is dat men verder keek dan enkel leereffecten, maar ook keek naar bijvoorbeeld de invloed op het welbevinden van de kinderen en de psycho-sociale gevolgen voor kinderen. En de resultaten zijn allesbehalve eenduidig:

Results of the meta-analyses do not suggest any consistent positive or negative effects of inclusion on children’s academic achievement as measured by language, literacy and math outcomes, or on the overall psychosocial adjustment of children. The studies in the analysis demonstrated a wide range of both large positive and large negative effect sizes; and although the average effect sizes did favour inclusion, they were small and none were statistically significant.

Deze quote uit de samenvatting is zeer correct als je het hele rapport leest. Voor sommige kinderen bleek een inclusieve benadering zeer goed te werken, voor anderen net helemaal niet. Het meest jammere is dat de onderzoekers ook vaststelden dat er aan de ene kant veel onderzoek over het onderwerp gebeurt, maar dat aan de andere kant de kwaliteit van het onderzoek vaak tegenvalt. Men heeft voor deze meta-analyse slechts 15 onderzoeken weerhouden. Dit leverde behoorlijk wat kritiek op het rapport op, maar het is volgens mij iets waar we als samenleving moeten rekening mee houden: er is beter en meer specifiek onderzoek nodig. Ik heb niets tegen kwalitatief onderzoek, case studies, enz. Deze zijn belangrijk en leveren ook cruciale inzichten op. Maar dergelijke onderzoeken zijn vaak oververtegenwoordigd en geven minder antwoord op deze vragen. Dalgaard et al, de auteurs van het rapport, zijn heel transparant in hun selectie en je moet toegeven dat deze selectie logisch is. Dat hierdoor onderzoeken met betere resultaten voor inclusief onderwijs weggelaten werden, is spijtig maar terug ook niet verwonderlijk. Het is een fenomeen dat ik vaker zie als je dieper kijkt bij meta-analyses: de kwaliteit van onderzoek is vaak omgekeerd evenredig met de positieve effecten. Tegelijk geven de onderzoekers aan dat bijvoorbeeld RCT’s in deze heel moeilijk te organiseren zijn omwille van ethische redenen.

En nu? Goede vraag. Het is mijns inziens goed dat dergelijk onderzoek gebeurt. We weten vooral te weinig wanneer inclusief onderwijs ‘werkt’ en wanneer niet? Voor wie meer, voor wie minder? Welke bepalen dit qua leerling, maar ook qua aanpak? We zagen ook vorige maand een positieve meta-analyse over universal design for learning, die ons een beetje richting geeft, al keek men hier enkel naar leereffecten. Een andere vraag die ook vaak onderbelicht wordt, is wat het effect is op de andere kinderen positief en negatief.

Je hebt aan de ene kant inclusief onderwijs als een duidelijk doel en wereldwijde beleidskeuze, zie de Verenigde Naties. Tegelijk is het niet onbelangrijk dat deze vragen beantwoord worden. Misschien is het voor sommige kinderen beter om inclusie als doel en als middel van elkaar te scheiden. Inclusie als doel is helder, maar misschien is voor sommige kinderen inclusief onderwijs niet de beste weg en voor andere kinderen wel.