John Sweller – Cognitive Load Theory

Sacha van Looveren

Vandaag was ik in het Eye filmmuseum in Amsterdam om het congres ‘Making Shift Happen’ bij te wonen met als thema Overload. Enerzijds een bevestiging van wat ik in allerlei bronnen al gelezen heb, anderzijds kwartjes die vielen. Maar het was sowieso bijzonder om een lezing van John Sweller bij te wonen. De uiteenzetting die hij gaf van zijn theorie was heel duidelijk opgebouwd, ik deel het graag met jullie.

Biologische primaire en secundaire kennis.

Voordat het gaat over het (over)belasten van het werkgeheugen is er eerst kennis nodig over het verschil tussen Biologisch primaire en secundaire kennis. Over de generaties heen zijn we geëvolueerd en is onze biologische primaire kennis mee geëvolueerd. Dit is alles wat we automatisch leren, waar we weinig moeite voor hoeven te doen. Een aantal voorbeelden; het leren van je moedertaal, het herkennen van gezichten, het aangaan van sociale contacten, maar ook algemeen probleemoplossende…

View original post 910 woorden meer

Zou een vergelijkende methode-site zoals deze een goed idee zijn voor ons onderwijs of niet?

Deze week ontdekte ik via een blogpost van Robert Slavin deze site Evidence for Essa.

Wat doet de organisatie en site?

To maximize the impact on practice, educational leaders must have a simple, straightforward way to identify programs and practices that meet the ESSA evidence standards. This website was created to help identify these programs. It provides a free, authoritative, user-centered database to help anyone – school, district, or state leaders, teachers, parents, or concerned citizens – easily find programs and practices that align to the ESSA evidence standards and meet their local needs.

Whether you want to view all programs with evidence in a given category, such as elementary math or secondary reading, or you want to narrow your search to programs that have been evaluated and proven in schools like yours, or you want to know about the evidence for a particular program you have heard about, this website can help you. It identifies for you the level of evidence under ESSA that is associated with a given program, provides you with a snapshot of what the program looks like and costs, identifies the grades, communities, and children included in the program’s evaluations, and points you in the direction of more information about the program, its evaluations, and implementation.

Vrij vertaald: het controleert lees- en rekenmethodes op hun wetenschappelijke merites en meerwaarde, om problemen met methodes in onderwijs te voorkomen.

De voorbije maanden hebben we in Vlaanderen ook in het kader van leesonderwijs blikken gezien richting methodes en uitgevers. Na het onderzoek van Jan Van Damme kreeg ik zelf ook twee vragen uit de uitgeverswereld of hun methode toevallig ‘de slechte’ was. Voor alle duidelijkheid, ik wist en weet het nog steeds niet.

Is een dergelijke site nu een goed idee of niet? Ik weet het niet. Ik zie voor- en nadelen. Voor evidence-informed kiezen: mooi. Ik hoorde de verzuchting van scholen ook al te vaak: we weten niet goed wat kiezen en hebben vaak het gevoel blind te moeten kiezen.

Tegelijk is er de vraag wie het zou kunnen/mogen maken. Ik kan me inbeelden dat een overheid, zeker met onze grondwet voorzichtig zou zijn. Een onafhankelijke organisatie en/of een interuniversitaire samenwerking lijkt meer voor de hand te liggen, maar de macht van zo een onderneming zou al snel groot kunnen worden.

Eerlijk: ik ben er zelf nog niet uit. Wat denken jullie?

Lectuur op zaterdag: grappige mobiscore, summer loss, het effect van ongelezen boeken en meer

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot. Soms leer je iets bij van een tekenfilm die je kinderen zitten te bekijken. Zo ontdekte ik vorige week beelden van het vrijheidsbeeld in New York… in Parijs terwijl Eiffel en zijn team druk bezig waren het af te werken voor het naar de VS vertrok:

Een nieuwe functie in Powerpoint leert je beter presenteren (en maakt je presentatie minder seksistisch)

Je kent misschien al de suggesties om je slides anders vorm te geven in Powerpoint? Het is een subtiele toepassing van artificiële intelligentie die we ondertussen gebruiken zonder te beseffen wat er allemaal achter schuil gaat. Microsoft gaat nu een stukje verder, door een coach te introduceren die je wil helpen met presenteren. Zeg je niet te vaak ‘euh’? Spreek je te snel of te traag? Maar zelfs ook of je presentatie niet te seksistisch zou zijn. De tool zou ook herkennen als er moeilijke cijfers op een slide staan en bijvoorbeeld dan dit suggereren:

The size of Afghanistan, which is 652,232 km², is hard to interpret, but adding that it’s “about equal to the size of Texas” makes it easily understandable.

De tool vind je (voorlopig) enkel in de web-versie van Powerpoint vanaf later deze zomer.

Nog een TALIS-post: samenvattende presentatie algemeen rapport: wat vinden leraren belangrijk?

Ziezo, tot maart volgend jaar zit de TALIS-berichtgeving er met deze post wellicht op.

Vandaag bracht ik al:

En dan is er nog deze samenvattende presentatie over het algemene rapport:

Wat ik leer uit TALIS: Vlaamse leraren voelen geen grote noodzaak aan bijscholing, maar we zijn trieste winnaar op intimidatie van diezelfde leraren

10% van de Vlaamse schooldirecteurs wordt minstens 1 keer per week geconfronteerd met een leraar die door leerlingen geïntimeerd of bedreigd werd. Het is wellicht de meest opvallend grafiek voor Vlaanderen in het nieuwste TALIS-rapport (dat nu niet meer onder embargo staat):

De grafiek geeft ook aan dat het pesten onderling bij ons terug zou toegenomen zijn terwijl het al hoog was, maar de OESO geeft zelf in een voetnoot hierbij aan dat de stijging ook deels kan verklaard worden door de beleidsaandacht voor pesten op veel scholen.

Maar ik leer nog iets anders uit het rapport waarvoor je echter verschillende grafieken moet samen nemen. Ik illustreer het graag met deze tabel over les geven aan diverse klassen:

Lees even mee: 39% van de Vlaamse leraren geeft les in een klas waar meer dan 10% van de klas thuis geen Nederlands praat. Slechts 34% kreeg daar les over, 17% voelt zich goed voorbereid, slechts 18% volgde bijscholing. Slechts 8% vind dat er dringend bijscholing nodig is, maar… de leraren die er ervaring mee hebben zeggen: wij slagen er wel in.

Een zelfde redenering vinden we voor omgaan met ICT, leerlingen met speciale noden en klasmanagement. In feite geven leraren sowieso aan in Vlaanderen niet echt een hoge nood tot bijscholing te ervaren. Ik tweette daarom deze ochtend:

Verder nog enkele opvallende inzichten:

  • Leerkrachten in het basisonderwijs werken 11% meer per week dan hun collega’s in het secundair onderwijs, zowat 4,6 uur per week.
  • De tijd dat effectief naar les geven gaat per lesuur gaat achteruit, en vooral bij net die leerlingen die het meest onderwijs nodig hebben.
  • Nog steeds komen de leraren met minder ervaring vaker in klassen terecht met een grotere hoeveelheid kinderen uit gezinnen met lage SES.

In een andere post komen de algemene informatie over TALIS.