Hoe was de start van dit schooljaar voor de leerlingen en andere resultaten uit de bevraging door de scholierenkoepel

De Vlaamse scholierenkoepel bevroeg meer dan 10000 leerlingen uit het secundair onderwijs over het schoolleven in tijden van Corona. Je kan het rapport hier downloaden.

Klasse vat het als volgt samen:

Meer dan de helft van de leerlingen draagt liever een mondmasker tijdens de les dan terug afstandsonderwijs te volgen. Toch hebben 7 op de 10 leerlingen ook wel heimwee naar de vrijheid van het afstandsonderwijs. Bijna evenveel leerlingen vindt de coronamaatregelen op school terecht. 8 op de 10 leerlingen verwacht geen enkele leuke activiteit met de klas te kunnen doen.

Een aanvulling op deze eerste bevinding:

Een opvallende 69% van de leerlingen heeft heimwee naar de vrijheid van het afstandsonderwijs. Dat aandeel neemt toe per graad: van iets minder dan de helft in het eerste jaar tot drie op vier in de derde graad. 57% van de leerlingen vindt één dag afstandsonderwijs per week dan ook een heel goed idee. 5% van de respondenten krijgt dit jaar al een mix van contactonderwijs en afstandsonderwijs.

Ook opvallend:

13% van de bevraagde leerlingen heeft sinds 1 september lessen gemist doordat ze in quarantaine moesten. Bijna de helft daarvan werkte vanuit quarantaine nog samen met andere leerlingen aan een taak.

7 werven voor het onderwijs Nederlands

DUURZAAM ONDERWIJS

Tijdens de “Week van het Nederlands” is het geen overbodige luxe om de onderzoeksrapporten over de taalcompetenties Nederlands van onze schoolgaande jongeren en recente visiestukken over een effectiever onderwijs Nederlands boven te spitten. De grond ruikt plots naar herfst, de aanbevelingen hieronder naar een ontluikende lente.

1. Maak van begrijpend lezen een absolute topprioriteit! Hier gaat geen weg meer naast. Zowel in het basis- als het secundair onderwijs dalen de leesprestaties van onze jongeren en stijgt het aantal leerlingen dat onder de minimumdrempel zit. Begrijpend lezen moet met absolute urgentie op de hoogste stek van de uurroosters, vakgroepvergaderingen en pedagogische studiedagen prijken. Schoolteams moeten zich informeren over onderzoeksgebaseerde sleutelprincipes voor krachtig leesonderwijs (en gelukkig zijn die voorhanden) en vervolgens samen (maar dan ook écht samen) aan de slag gaan.

2. Breng literatuur tot leven: De manier waarop de school met literatuur omgaat, heeft een sterke impact op het leesgedrag…

View original post 850 woorden meer

Nieuwe webreeks “Donkere gedachten” moet helpen om mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar maken

Zeer mooi initiatief:

Met Donkere gedachten wil WAT WAT het taboe rond mentaal welzijn doorbreken en jongeren tonen dat ze niet alleen zijn met hun donkere gedachten. 8 jongeren nemen hierin het voortouw en delen in 4 YouTube-afleveringen openhartig hun eigen moeilijke momenten.

Zit je met vragen? Op https://www.watwat.be/donkeregedachte… vind je tips om om te gaan met donkere gedachten. Je vindt er ook het kaartspel met gespreksstarters dat Mira en Talia gebruiken. Nood aan een babbel? Bel, mail of chat gratis en anoniem met Awel: https://www.awel.be/ Donkere gedachten is een campagne van WAT WAT in samenwerking met Awel, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en Vlaams Instituut Gezond Leven

Telefoongesprekken zijn beter dan berichtjes om een band te scheppen

Het ene doen we steeds minder, het andere steeds meer. Terwijl we onze smartphone nog steeds een telefoon noemen, lijkt het wel alsof we het voor vanalles en nog wat gebruiken, maar steeds minder voor bellen. Maar een berichtje sturen via Whatsapp of Whatever, dat doen we graag en veel.

Nieuw onderzoek keek naar het effect van berichtjes versus gesproken conversaties op de band tussen zowel vrienden als nieuwe kennissen. Terwijl de meerderheid telefoneren ‘awkward’ of ongemakkelijk vond, bleek het wel degelijk de aangewezen weg te zijn om een degelijke connectie te maken.

Emile Reynolds vat de eigenlijke experimenten als volgt samen voor BPS Digest:

In their first study, Amit Kumar from the University of Texas at Austin and Nicholas Epley from the University of Chicago looked at the experience of reconnecting with an old friend. Participants were first asked to think of someone they had fallen out of touch with, stating how long it had been since they interacted and rating the current closeness of their relationship.

Participants then imagined reconnecting with their old friend, and were asked whether they would prefer to contact them by phone or email and how they felt the interaction would go. They were then randomly assigned to actually connect with the friend either via email or by phone over the next week.

Even though the majority of participants believed they would form a stronger bond over the phone than via email, 67% stated they would prefer to get in touch by email (a number that rose to 72% among participants who successfully completed the full experiment). This may be because of perceived awkwardness: the majority also felt that a phone call would be more awkward. Of the participants who managed to get in touch with an old friend, those assigned to the phone condition reported feeling a significantly stronger bond than those assigned to the email condition — and in the end felt no more awkward.

The next study looked at new friends. Participants were put into pairs and assigned to one of three groups — text chat, audio chat, or video chat. To get close to their new friend, participants interacted via a “sharing game”, in which both parties ask and answer intimate questions (e.g. “can you describe a time you cried in front of another person?”). Before completing the tasks, participants predicted how well they would get to know their partner, how much they would enjoy the conversation, how strong a bond it would foster, and how awkward it would be to chat.

Although participants did not expect different outcomes across the different forms of communication, they again felt more connected with their partner via voice-based media than when simply using text. Participants anticipated awkwardness across all three categories (which may be more to do with the very intimate and unusual task than with specific communication methods themselves), though those expectations were unfounded.

In a final study, participants were again asked to imagine reconnecting with an old friend, rating how connected or awkward they expected to feel over email or phone and indicating their preferred method on a seven-point scale. The results suggested that expectations are a key driver of our choices — the more participants expected to feel connected via phone or email, the more they preferred to communicate in that form, and the more awkward they anticipated feeling the more likely they were to avoid that method.

Waarom ‘echte’ telefoongesprekken beter werken is voer voor verder onderzoek, maar het lijkt wel alsof het een goed idee zou zijn om het gesproken woord te herontdekken, hoe ongemakkelijk sommigen het ook vinden…

Abstract van het onderzoek:

Positive social connections improve wellbeing. Technology increasingly affords a wide variety of media that people can use to connect with others, but not all media strengthen social connection equally. Optimizing wellbeing, therefore, requires choosing how to connect with others wisely. We predicted that people’s preferences for communication media would be at least partly guided by the expected costs and benefits of the interaction—specifically, how awkward or uncomfortable the interaction would be and how connected they would feel to their partner—but that people’s expectations would consistently undervalue the overall benefit of more intimate voice-based interactions. We tested this hypothesis by asking participants in a field experiment to reconnect with an old friend either over the phone or e-mail, and by asking laboratory participants to “chat” with a stranger over video, voice, or text-based media. Results indicated that interactions including voice (phone, video chat, and voice chat) created stronger social bonds and no increase in awkwardness, compared with interactions including text (e-mail, text chat), but miscalibrated expectations about awkwardness or connection could lead to suboptimal preferences for text-based media. Misunderstanding the consequences of using different communication media could create preferences for media that do not maximize either one’s own or others’ wellbeing. 

Lectuur op zaterdag: een goed stuk over repliceerbaarheid, Russische desinformatie in gratis krant en beren met jobs (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

Bijna tot slot: wat als er een natuurramp gebeurt tijdens de euh, Corona-ramp?

Nu echt tot slot om niet helemaal depressief te eindigen: Nasa maakte muziek van de geluiden in de melkweg.

Na een eerste schoolweek voor TeacherTapp Vlaanderen: een kleine terugblik en enkele prangende vragen beantwoord!

De eerste schoolweek met Teacher Tapp in Vlaanderen is achter de rug en de lancering heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Op dag twee deed al 1 procent van alle leraren in Vlaanderen mee met de dagelijkse bevraging. Ter vergelijking: momenteel zit de Britse versie na drie jaar zowat aan twee procent. De komende dagen gaan we dieper analyseren welke profielen er allemaal meedoen.

Met de lancering komen er ook vragen en graag behandelen we deze hier.

De meest gestelde vraag was: waarom mogen wij, docenten van volwassenonderwijs, DKO, Basiseducatie, hoger onderwijs niet meedoen?

Dit is een terechte vraag, en eentje waar we zelf lang over hebben moeten nadenken voor de lancering. Voor zowel de vragen als de software was het aangewezen om bij de release ons te focussen en dus bepaalde groepen nog niet mee te nemen in de dagelijkse bevraging. Het is expliciet de bedoeling dit binnenkort wel te doen. Nog heel eventjes geduld dus…

De vragen die gesteld worden lijken meer op maat van het lager onderwijs dan het kleuteronderwijs?

Deze eerste week hebben we getracht zo algemeen mogelijke vragen te stellen. Het platform laat toe om vragen af te stemmen op verschillende soorten  respondenten  en ook de dagelijkse tips kunnen we specifiek afstemmen op bijvoorbeeld leraren in het kleuteronderwijs, lager onderwijs,… Lees verder.

Een gratis praktijkgids voor beter schrijfonderwijs van de UA

Kreeg deze tip binnen:

Verschillende onderzoeken naar de geletterdheid in Vlaanderen leggen een alarmerende evolutie bloot. Maar liefst één op vijf vijftienjarigen haalt het basisniveau voor lezen niet. Goed kunnen lezen is nochtans essentieel, maar ook goed kunnen schrijven is een onmisbare vaardigheid voor succes op school, op het werk en in de samenleving. Voor anderstalige nieuwkomers is dit extra moeilijk, aangezien zij moeten leren lezen en schrijven in een taal die ze nog volop aan het verwerven zijn.

Dankzij de Raad Dienstverlening van de Universiteit Antwerpen hebben we daarom een praktijkgids ontwikkeld over leren schrijven in het Nederlands. Je kan deze praktijkgids vanaf vandaag gratis downloaden via
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/schrijfonderwijs/

Deze gids formuleert vier onderzoeksgeïnformeerde aanbevelingen voor
effectief schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren. Elke
aanbeveling legt in heldere richtlijnen uit hoe de leerkracht deze
theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk. Verder voorziet de gids ook concrete werkvormen en lesideeën voor in de klas en kaders met achtergrondinformatie voor wie meer over een bepaald thema wil weten.
Uiteraard is elke klascontext uniek en hebben laaggeletterde leerlingen elk
hun eigen profiel. Een bepaalde opdracht kan in de ene groep perfect werken, maar in een andere groep veel minder succes oogsten.

Graag benadrukken we ook dat  deze gids over effectief schrijfonderwijs niet losgekoppeld kan worden van onze eerdere praktijkgids over leren lezen in het Nederlands. Dat de richtlijnen voor lezen en schrijven in twee afzonderlijke publicaties opgenomen zijn, is dus geen pleidooi voor het in isolatie aanleren en oefenen van beide vaardigheden. De praktijkgids over leesonderwijs kan trouwens nog steeds gratis gedownload worden via
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/leesonderwijs/.