Lectuur op zaterdag: de toekomst van het internet, brede eerste graad, instagram voor drugs en dopamine-vasten

De weekendbijlage bij deze blog:

Ten slotte:

Aan taalstimulering werken? Laten we leentje-buur spelen!

Kleutergewijs

Waarom zouden we naast het onderzoek hier, niet ook meer
profiteren van al het onderzoekswerk dat elders gebeurde om een succesvolle
aanpak voor taalstimulering in de kleuterklas uit te werken? Het geheim blijkt
dan niet alleen in de inhoud van de aanpak, maar ook in de manier van
professionaliseren te zitten. Internationaal onderzoek heeft op beide vlakken al
een hele weg afgelegd, vaak met vallen en opstaan,en kan daarom inspirerend zijn voor het Vlaamse kleuteronderwijs. Zo
kunnen we, vanuit effectieve onderzoeksresultaten, versterken wat hier al goed
gebeurt.

In dit blogbericht bespreek ik twee verschillende, succesvolle benaderingen uit onze naaste buurlanden. Een groot voordeel: om leentje-buur bij hen te spelen heb je alvast geen duur vliegticket nodig.

Taaleilandjes in Duitsland (Heidelberger InteraktionsTraining)

Gedurende zes workshops en evenzoveel tussentijdse
opdrachten verbeteren leerkrachten de taalstimulering tijdens de dagelijkse
gesprekken met hun kleuters. Ze vertrekken daarbij van een bijzondere vorm van interactief
vertellen, dialogisch…

View original post 793 woorden meer

Franse studentenprotesten na zelfmoordpoging student, #laprécaritétue

Zag dit nog niet in onze media, maar via de BBC ontdekte ik dat het behoorlijk rommelt onder Franse studenten. Vrijdag probeerde een student in Lyon zelfmoord te plegen door zichzelf in brand te steken. De jongeman overleefde het, maar ligt nu in het ziekenhuis met 90% brandwonden. Hij gaf aan niet meer te kunnen leven met 450 euro per maand.

De aanleiding van de zelfmoordpoging waren zware financiële problemen die hij de Franse en Europese wetgeving verwijt. Ondertussen ging de hashtag #laprécaritétue, onzekerheid doodt, viraal op sociale media en waren er protesten in Lyon, Parijs en Rijsel.

Grafiek/Tabel van de dag: Waar zit de vroegtijdige uitstroom in onderwijs?

In De Standaard gaat het vandaag over het feit dat de kans klein wordt dat Vlaanderen er in slaagt de schooluitval de halveren. In een begeleidend artikel vond ik dit overzicht van waar precies in ons onderwijs de vroegtijdige schoolverlaters zich bevinden.

Hoe verloopt de evolutie van leerlingenaantallen de komende jaren in het Vlaamse onderwijs?

Gisteren heb ik op twitter een behoorlijk uitgebreide analyse van de beleidsnota gebracht, maar deze passage is zeer relevant voor iedereen die met onderwijs te maken heeft. Het gaat concreet over de evolutie van de Vlaamse schoolbevolking en uitdagingen op het vlak van capaciteit.

Lees even mee:

In absolute aantallen is er een toename van de schoolbevolking, met verschillende, elkaar opvolgende golfbewegingen.

  • Pre-schoolse leeftijd (0-2 jaar): na een lichte afname tot 2020 (198.569 jonge kinderen) volgt een langdurige toename. Volgens de prognoses zijn er 217.102 jonge kinderen in 2030 en 232.008 in 2040.
  • Kleuters (3-5 jaar): de tendens die we opmerken bij de pre-schoolse leeftijd manifesteert zich drie jaar later bij de kleuters, met een toename vanaf 2023 (205.610 kleuters). Volgens de prognoses zijn er 217.983 kleuters in 2030 en 234.609 kleuters in 2040 .
  • Lagere schoolleeftijd (6-11 jaar): na een daling tussen 2021 (448.200) en 2027 (429.940) volgt een langdurige stijging. Volgens de prognoses zijn er in 2030 435.802 6-11 jarigen, in 2040 470.745 en in 2050 493.408.
  • Secundaire schoolleeftijd (12-17 jaar): na een duidelijke stijging tussen 2016 (406.895) en 2026 (466.159), volgt een daling tot 2033 (433.619) en daarna opnieuw een stijging. Volgens de prognoses zijn er 462.961 12-17 jarigen in 2040 en 496.913 in 2050.
  • Jongvolwassenen (18-24 jaar): er is een daling tussen 2013 (531.025) en 2022 (508.516), gevolgd door een stijging tot 2032 (564.629). Daarna volgt een daling tot 2040 (541.613). Daarna beginnen de aantallen opnieuw te stijgen.

    Volgens de resultaten van de capaciteitsmonitor 2018 worden de grootste tekorten op het vlak van capaciteit verwacht in Brussel, Antwerpen en Gent en in de centrumsteden. Concreet verwachten 29 gemeenten een tekort van minstens 250 plaatsen in het basisonderwijs, waarbij in 10 gemeenten het tekort oploopt tot meer dan 500 plaatsen en in 4 gemeenten zelfs tot meer dan 1.000 plaatsen. In het secundair onderwijs zijn de verwachte tekorten nog groter. Hier verwachten 60 gemeenten een tekort van meer dan 250 plaatsen, waarvan 26 meer dan 500 plaatsen en waarbij het in 12 gemeenten gaat over meer dan 1.000 plaatsen tekort.62