Spaced retrieval practice is krachtiger dan spaced reading

Leren.Hoe?Zo!

Hoewel studenten er vaak spontaan voor kiezen om meer te studeren kort voor het het examen, weten we dat gespreid oefenen (spaced practice of distributed practice) krachtiger is dan alles 1 keer lang door te nemen (massed practice). Maar de leerwinst wordt ook beïnvloed door de strategie die je toepast tijdens die gespreide leermomenten. Dylan Wiliam deelde via Twitter een recent onderzoek waaruit blijkt dat studenten betere resultaten behaalden wanneer ze niet alleen spontaan de leerstof gespreid herhaalden maar ook wanneer ze tijdens die momenten ook meer gebruik maakten van een online tool om zichzelf te toetsen in tegenstelling tot studenten die zich vooral beperkten tot het (her)lezen van het online studiemateriaal. Uit de studie bleek ook dat studenten meer tijd spendeerden naarmate de deadline van het examen dichterbij kwam, dat ze uit zichzelf ook meer gebruik maakten van het tekstmateriaal dan de online toetsen en…

View original post 363 woorden meer

Nieuw EEF-rapport: hoe geletterdheid verbeteren in het basisonderwijs

De Education Endowment Foundation publiceerde het voorbije weekend een nieuw rapport over hoe je geletterdheid kan verbeteren bij 7- tot 11-jarigen. Je kan het rapport en de aanbevelingen hier downloaden. Dit is de samenvattende poster:

Lectuur op zaterdag: de onzin van lichaamstaalvideo’s, #RIPStephenSondheim, en wellicht een van de vreemdste verhalen ooit in dit overzicht,… (Oh, en Tetris)

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot: deze artificiële intelligentie brak Tetris:

We moeten beginnen nadenken over hoe we het puin kunnen ruimen

Het lijkt alsof het einde van de pandemie een bordje is dat steeds weer verplaatst wordt, maar tegelijk weten we dat het ooit voorbij zal zijn. Daarom lijkt het me belangrijk om na te denken hoe we werk kunnen maken van het ruimen van het puin. Niet straks, maar zo snel mogelijk.

De voorbije maanden is er al veel nagedacht, en gehandeld, over hoe je met het leed kan omgaan van ziekte en verlies. Ook rond leervertraging is er al intensief gewerkt en wordt er nog steeds – vaak in onmogelijke situaties – hard gelabeurd.

Maar ik vrees dat er ander puin is dat nu ook aandacht vergt. Het is namelijk een open deur intrappen als ik schrijf dat de samenleving (nog) meer gepolariseerd is geworden. Debat is goed, discussie is nodig, maar… de verruwing die gepaard gaat met doodsbedreigingen en dreigen met tribunalen, die is niet gezond. We kenden dit fenomeen al voor corona, maar de stolp die de pandemie is gebleken heeft dit nog versterkt. Misschien zal alles beteren als die stolp verdwenen is, maar de littekens zullen dan nog zorg nodig hebben en het is misschien aangewezen om de mechanismen die dit veroorzaken te kennen en aan te pakken.

Het gaat dan ook over de vriendschappen en familierelaties die onder druk zijn komen te staan. Naar aanleiding van de mars voorbije zondag, zag ik goede vrienden in ruzie vallen. Zag zelf verschillende kennissen de voorbije tijd in ‘een rabbit hole’ verdwijnen, waarbij de kans bestaat dat ze mij dan weer hopeloos naïef zullen inschatten.

We gaan het samen leven weer moeten opbouwen. Zowel in Nederland als in België hebben we vooral de medische kant belicht de voorbije 19 maanden, maar het is hoog tijd voor het beginnen nadenken over hoe verder en voor het beginnen werk maken van ook deze nazorg.

Examentips: hoe leg je een meerkeuzetoets af?

Het zijn bijna examens, en ik zou weer een link kunnen leggen naar de meest effectieve studiemethodes, maar laat ik vandaag even wat tips meegeven over hoe je als leerling een meerkeuzevraag best beantwoordt.

Let wel, besteed vooral genoeg tijd aan studeren en niet aan het lezen van heel vaak dezelfde tips… over studeren.