De evaluatiepraktijk in Vlaamse basis- en secundaire scholen: een casestudie-onderzoek

DUURZAAM ONDERWIJS

Is de evaluatiepraktijk in Vlaamse scholen eerder vaardigheids- of kennisgericht? Speelt die evaluatiepraktijk in op de toenemende diversiteit van de leerlingpopulatie? Hoe staan leerkrachten tegenover punten op het rapport? Dat zijn slechts een paar van de onderzoeksvragen die onderzoekers van het interuniversitaire Steunpunt Onderwijsonderzoek hanteerden in hun kwalitatieve casestudie onderzoek naar evaluatiebeleid in Vlaamse scholen. Daarin participeerden 6 basis- en 6 secundaire scholen (van diverse netten en met diverse leerlingpopulaties). Het beeld dat uit deze casussen naar voor komt is dat de vernieuwing van de evaluatiecultuur in Vlaamse scholen een langzaam, geleidelijk proces is, en dat de verschillen tussen onderwijsniveaus en –vormen vrij substantieel is.

  • In de deelnemende kleuterscholen bleek de evaluatie veelal geïntegreerd te worden met de dagelijkse lespraktijk en vooral via observaties van gedrag te verlopen; in de basis- en secundaire scholen daarentegen wordt de evaluatie sterker gescheiden van de lespraktijk, en neemt die vooral de vorm aan…

View original post 657 woorden meer

De minder mooie kant van aandacht voor sociaal-emotioneel leren in onderwijs

Vrijdag verscheen een wetenschappelijke paper van Ben Williamson waarin hij stilstaat bij de stijgende populariteit van sociaal-emotioneel leren in onderwijs. Onder andere de OESO besteedt vandaag meer aandacht aan sociaal-emotioneel leren waardoor we een opvallend samengaan krijgen van psychometrie en economische analyses.

Williamson stelt dat het naïef zou zijn te denken dat de aandacht ingegeven zou zijn uit bezorgdheid voor de kinderen en jongeren. Hij stelt vast dat:

  • de positieve psychologie ten gelde gemaakt wordt als bron voor productiviteitsverhoging,
  • de ‘return on investment’ hoog zou zijn, met 11 dollar winst per geïnvesteerde dollar,
  • en het vooral de edtech-bedrijven zijn die hier een belangrijke rol spelen achter de schermen.

Op Twitter voegde Williamson nog dit doembeeld er aan toe: straks headsets om betrokkenheid te meten?

En of dat zo vergezocht is?

Abstract van het onderzoek:

Psychology and economics are powerful sources of expert knowledge in contemporary governance. Social and emotional learning (SEL) is becoming a priority in education policy in many parts of the world. Based on the enumeration of students’ ‘noncognitive’ skills, SEL consists of a ‘psycho-economic’ combination of psychometrics with economic analysis, and is producing novel forms of statistical ‘psychodata’ about students. Constituted by an expanding infrastructure of technologies, metrics, people, money and policies, SEL has travelled transnationally through the advocacy of psychologists, economists, and behavioural scientists, with support from think tank coalitions, philanthropies, software companies, investment schemes, and international organizations. The article examines the emerging SEL infrastructure, identifying how psychological and economics experts are producing policy-relevant scientific knowledge and statistical psychodata to influence the direction of SEL policies. It examines how the OECD Study on Social and Emotional Skills, a large-scale computer-based assessment, makes ‘personality’ an international focus for policy intervention and ‘human capital’ formation, thereby translating measurable socio-emotional indicators into predicted socio-economic outcomes. The SEL measurement infrastructure instantiates psychological governance within education, one underpinned by a political rationality in which society is measured effectively through scientific fact-finding and subjects are managed affectively through psychological intervention.

Een aparte verklaring waarom meisjes geen STEM-richtingen kiezen: ze lezen te goed!

Nieuw onderzoek door Thomas Breda en Clotilde Napp, gepubliceerd in PNAS, beschrijft een opvallende, maar ietwat aparte verklaring waarom het aantal meisjes dat voor STEM-richtingen kiest stagneert in de meeste landen op een laag cijfer: ze lezen te goed.

Volg even de redenering:

  • Meisjes die goed zijn in wiskunde blijken vaak ook goed of zelf nog beter in taal.
  • Jongens die goed zijn in wiskunde hebben deze link minder vaak.

Daarom zouden meisjes makkelijker ook nog andere opties dan STEM-vakken kiezen, terwijl jongens bijna noodgewongen bij wiskunde blijven. Je kan je afvragen of dit erg is, maar naast het feit dat we meer STEM-profielen kunnen gebruiken, betekent dit vaak ook dat meisjes later minder verdienen.

Oh, en nee, minder goed kunnen lezen, zoals we een tijdje hebben geprobeerd in ons taalgebied (sorry voor het cynisch grapje) is geen oplossing.

Lectuur op zaterdag: apen, computers, DI, bossen en deep brain stimulatie (en meer)

De weekendbijlage bij deze blog:

Via Gert Verbrugghen ontdekte ik deze video over directe instructie:

Zorgen over vernieuwing algoritme YouTube: nog meer isolatie en radicalisering (Linda Duits)

Deze post verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

Hoe langer je op YouTube zit, hoe meer geld YouTube verdient. Het is daarom van groot belang voor het platform dat je steeds maar nieuwe video’s kijkt. Het aanbevelingsalgoritme speelt daarbij een essentiële rol: volgens YouTube zelf is zeventig procent van wat iemand kijkt aanbevolen dat het algoritme. Reden voor C|Net om deze AI de puppet master te noemen.

Een van de manieren waarmee het algoritme je op de site houdt, is het tonen van steeds heftigere content. Onderzoek laat zien dat dit tot radicalisering kan leiden. Data & Society laat zien dat er een relatie is tussen amplificatie, aanmunting en radicalisering. Anders gezegd: opjutten is een verdienmodel.

YouTube werkt aan vernieuwing van het algoritme, maar ook in de nieuwe versie blijft het doel om gebruikers zo lang mogelijk op de site te houden. Een belangrijke verandering is de rangorde van een video. YouTube wil dat het algoritme een video met een lagere ranking aanbeveelt, omdat programmeurs denken dat dit kijkers beter bedient. Op Technology Review uiten deskundigen hun zorgen:

“On the fringes, this change might […] foster the formation of more isolated communities than we have already seen.”

Deskundigen vinden dat YouTube meer publieksonderzoek moet doen naar impact, maar ja: het is “not in YouTube’s business interest to do that”.