Een onderwijsvernieuwing die wel werkt?

Een interessante aanpak van de school, waarbij het soms moeilijk te onderscheiden is wat de reden kan zijn waarom het werkt. Het nieuwe kan spelen, maar in de tekst staat iets waar je misschien zal overlezen: de bijna algemeenheid waarmee het team het project omarmt. Vanuit collective teacher efficacy bekeken, is dit wellicht een van de belangrijkste factoren.
Merkte dat gisteren deze post al uiteenlopende reacties uitlokte. Ben benieuwd naar de verdere posts.

De overstap naar evidence-informed lesgeven in het VO

Welkom op mijn eerste blogje. Ik ben me ervan bewust dat er heel veel goede onderwijsblogs zijn en ik geloof nooit dat ik aan de knieën zal komen van die mooie blogs van bv. Pedro de Bruyckere, Paul Kirschner, Martin Ringenaldus, Tom Sherrington, Martin Bootsma, Bertus Meijer en vele anderen (excuus als jouw naam er niet tussen staat, het betekent niet dat ik je blog niet lees).

Het doel van deze blog is vooral zoveel mogelijk mensen meenemen in onze onderwijsvernieuwing en informeren over hoe je evidence-informed kunt werken in het VO én wat de gevolgen daarvan zijn in de praktijk.

Ik werk op een mavo school met ongeveer 650 leerlingen. Zoals zovele scholen in onze regio, moest onze school ook “vernieuwen”. In onze regio is er een krimp, desondanks blijven onze leerlingaantallen heel stabiel en zijn de resultaten goed. Onze school heeft een zeer goede naam in de regio…

View original post 1.371 woorden meer

Waarom ResearchED je meer oplevert dan het je kost

Weinig aan toe te voegen behalve dat de eerste Belgische ResearchED op 28 maart 2020 in Mechelen plaats vindt!

Scientia vincere tenebras

700 onderwijsmensen trokken afgelopen zaterdag op hun vrije dag vrijwillig naar het uitverkochte ResearchED in Nijkerk om te professionaliseren. Er stonden nog 300 onderwijsmensen op de wachtlijst. Andere onderwijsmensen geven aan dat ze prioriteiten stellen en daarom niet de vrije zaterdag aan schoolse zaken besteden. De keuze is een ieder vrij en we dienen elkaars keuze te respecteren.

Maar wat bezielt de mensen die wèl vrijwillig hun vrije zaterdag opofferen in plaats van die zaterdag met het gezin door te brengen? Dat doen ze niet zomaar, dus moet het hen veel meer opleveren dan het hen kost.

ResearchED kost je een vrije zaterdag. Een ticket kost € 65,- en een lunch € 11,- maar je kunt ook je lunch van huis meenemen. Dan komen er nog wat reiskosten bij. Een VO-leraar kan de kosten vanuit het persoonlijk professionaliseringsbudget van jaarlijks € 600,- betalen, dus dan kost het een VO-leraar per…

View original post 1.040 woorden meer

Zijn digital natives mediawijs? Over de ontnuchterende resultaten van ICILS 2018…

Deze cijfers mogen bijna niet meer verbazen in het licht van oa de recente PISA-resultaten. Werk aan de winkel dus…

DUURZAAM ONDERWIJS

Nee, België deed helaas niet mee, maar toch kunnen er interessante lessen getrokken worden uit de International Computer and Information Literacy Survey2018 waaraan 46.000 14-jarigen uit 21 verschillende landen (waaronder buurlanden als Duitsland en Frankrijk) deelnamen. De volgende citaten uit de persboodschap verspreid door de organisatoren van de studie spreken boekdelen:

“Young people do not develop sophisticated digital skills just by growing up using digital devices.”

“Providing students or teachers with ICT equipment alone is not enough to improve their digital skills.”

In de studie werden 4 niveaus van computer- en informatieverwerkingsvaardigheden (in digitale omgevingen) onderscheiden. Vanaf niveau 3 is er sprake van jongeren die in staat zijn om kritisch met informatie in digitale omgevingen om te gaan, de betrouwbaarheid van bronnen te checken, de gepaste bronnen en informatie te selecteren die bij hun doel passen, en vrij zelfstandig en flexibel allerlei computerprogramma’s en –toepassingen te gebruiken.

Opvallend is…

View original post 388 woorden meer

Lectuur op zaterdag: is een triest lied voor iedereen even triest? (en veel meer oa veel meer gadgets)

De weekendbijlage bij deze blog:

Tot slot… no comment:

Kleine acties met grote effecten: van ouderbetrokkenheid naar ouder-schoolsamenwerking in 2020

Kleutergewijs

Elk jaar hetzelfde liedje: “Wat is jouw goed voornemen voor het nieuwe jaar?” Maar dacht je ook al na over goede voornemens in de klas en op school? Over kleine acties met grote effecten? Nee? Laten we het bij deze overgang van oud naar nieuw dan even hebben over ‘ouder-schoolsamenwerking’…

Van ‘ouderbetrokkenheid’ …

Vaak verstaan we onder ‘ouderbetrokkenheid’ allerlei verwachtingen die de school tegenover de ouders heeft, bv. aanwezigheid op een oudercontact, briefjes nalezen en invullen, een handje toesteken bij het schoolfeest,… Deze verwachtingen worden vaak niet expliciet meegedeeld: men verwacht van ouders dat ze dit zelf aanvoelen en er dus ook ‘correct’ naar handelen. Zij die niet aan deze ‘norm’ voldoen worden al snel bestempeld als niet betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind (De Mets, Peleman, Seghers, Vervaet, & Van Laere, 2018).

Toch blijkt uit onderzoek dat een niet-betrokken ouder eigenlijk niet bestaat: ouders willen het beste voor…

View original post 1.223 woorden meer