Hoe goed ken jij de Vlaamse jongere? De antwoorden op de vijf quizvragen

Vandaag deed ik een kleine quiz op Twitter over de Vlaamse jongeren, gebaseerd op de meest recente JOP-monitor.

Hoog tijd voor de antwoorden:

Het juiste antwoord is… 5,7%. Misschien verbaast het je in alle doemberichten die we vandaag te horen krijgen over jongeren. Uit Jongeren in Cijfers en Letters 4:

Een grote meerderheid (n = 6276; 77,8%) geeft ook aan blij te zijn met hun leven, een stelling waar slechts 5,7% (n = 460) het (helemaal) niet mee eens is. Die overwegend positieve levensvisie wordt tegelijkertijd wat genuanceerd doordat een substantieel aantal jongeren ook aangeeft nog niet alles te hebben bereikt wat ze willen bereiken (n = 2651; 32,9%).

Ook hier een antwoord dat misschien mensen zal verbazen:

Het grootste significante verschil – weliswaar nog altijd matig – zien we bij de gezinssituaties. Jongeren uit een intact gezin (van wie de beide ouders nog samen zijn) scoren twee punten hoger (1,93; Cohen’s D = 0,50) op algemene levenstevredenheid dan jongeren uit de overige gezinssituaties (voorname- lijk situaties waarbij de ouders apart wonen).

Hier was de vraag een beetje gemeen. Het klopt dat jongens significant een beetje hoger scoren dan meisjes op levenstevredenheid, maar in reële cijfers is het verschil maar 1 punt.

13,9% is (helemaal) niet tevreden over hun uiterlijk, 26,7% antwoordde tussen beide en 59,4% is tevreden of helemaal tevreden over zijn of haar uiterlijk.

Hier is het juiste antwoord 40%, 29,5% zou wel zijn of haar leven anders aanpakken, 30,6% zit tussen beide.

Meer inzichten over de Vlaamse jeugd verzamelen? Check Jongeren in Cijfers en Letters 4.

De nieuwe JOP-monitor is er! Wat leer je zoal over de Vlaamse jeugd? Oa over welbevinden op school, overgangen en continuïteit

Vandaag wordt in Brussel de nieuwe JOP-monitor voorgesteld met het nieuwe bijhorende boek Jongeren in Cijfers en Letters 4. Het onderzoek gebeurt om de per jaar en probeert zo een goed mogelijk beeld te geven van de Vlaamse jongeren en dan nog liefst van alle Vlaamse jongeren. Ik heb van dichtbij kunnen meemaken hoeveel moeite de onderzoekers doen om representativiteit na te streven.

In de kranten deze ochtend staan al een paar opvallende inzichten.

Maar in een boek van 280 pagina’s staat meer, veel meer. Ik belicht graag nog enkele zaken die vooral met onderwijs te maken hebben.

Lees verder

Grafiek van de dag: Aandeel personen van buitenlandse herkomst in Antwerpen, Brussel en Gent

Volgende week komt het nieuwe boek van de JOP-monitor uit en ik had het geluk het boek al te lezen. Er zitten veel zeer relevante nieuwe inzichten in, maar ik kan deze nog niet delen met jullie (sorry). Deze grafiek uit het boek kan ik wel delen, omdat het geen inzicht uit de monitor zelf is. Ik kende de cijfers al, maar deze grafiek maakt het zeer duidelijk:

 

Voor alle duidelijkheid:

Herkomst wordt bepaald aan de hand van de eerste nationaliteit van vader, de eerste nationaliteit van moeder, de eerste nationaliteit van het individu en de huidige nationaliteit van het individu. Een persoon is van bui- tenlandse herkomst als de huidige of eerste nationaliteit van de persoon zelf niet-Belgisch is of de eerste nationaliteit van de vader of de moeder niet-Belgisch is.

Hoe jongeren doorheen de tijd veranderden (PEW)

Mensen die me al een tijdje volgen, weten dat ik moeite heb met het concept van generaties (er zijn vaker meer verschillen binnen generaties, dan tussen). Dit wil echter niet zeggen dat er geen evoluties kunnen gebeuren. PEW zet enkele van deze evoluties bij (Amerikaanse) jongeren op een rijtje. En terwijl het om Amerikaanse jongeren gaat, lijken verschillende zaken zeer zeker herkenbaar:

Lees verder