Is de metaverse nu wel of niet een goed idee? (Universiteit van Nederland)

Deze video is meer genuanceerd dan je denkt – al ben ik met enkele uitspraken het ook niet echt eens. Wat vooral interessant is dat het een video is die net oproept tot debat.

Als het aan de tech-giganten ligt hebben we in de toekomst allemaal een VR-bril op, en brengen we een deel van onze tijd in een virtuele wereld door. Misschien vind je dat moeilijk voor te stellen, maar er was ook een tijd dat niemand iets van de mobiele telefoon moest hebben. Dus bereid je maar op deze toekomst voor. Innovatie-expert Deborah Nas (TU Delft) weet hoe je dat moet doen. Ze doet een gedachten-experiment live in het Mediamuseum in Beeld en Geluid.

Een nieuwe, vierde deel van Everything is a Remix: AI and Image Generation

Ik gebruik al jaren de originele reeks van Everything is a Remix in mijn lessen, maar de voorbije jaren heeft Kirby Ferguson een hele update van de reeks gemaakt waarvan net het vierde deel uitkwam:

Liever telewerken dan afstandsonderwijs (opvallend in de Digimeter)

Vandaag werd de nieuwe Digimeter voorgesteld. In De Standaard worden de belangrijkste bevindingen samengevat onder de kop dat de Vlaming een digitale kater overhoudt aan de pandemie. Specifiek een punt in het artikel deed me onmiddellijk naar het rapport grijpen:

In het rapport staat het iets uitgebreider:

Het draagvlak voor telewerken lijkt groter te zijn dan voor afstandsonderwijs. 15% (-3) volgde in het afgelopen jaar een cursus online en als men gevraagd wordt naar de voorkeursvorm van onderwijs is dat voor de meerderheid nog steeds offline (48%). 34% prefereert een hybride vorm van les volgen, tegenover 18% die resoluut de voorkeur aan online onderwijs geeft. Professioneel leent niet elke job zich even makkelijk tot telewerken en is niet elke werkgever daar even flexibel in. De helft van de Vlamingen (48%, -4) is in de mogelijkheid om van thuis uit te werken (of te studeren). Deze mogelijkheid is opmerkelijk hoger bij personen met een hoger inkomensniveau (63%) dan bij een lager inkomensniveau (33%). De meerderheid die daar de mogelijkheid toe heeft, maakt daar ook gebruik van.

35% van de Vlamingen verkiest het telewerken/afstandsleren boven de fysieke werkvloer/leslokaal en legt daar in de praktijk ook het zwaartepunt. 32% werkt/studeert minstens drie van de vijf dagen van thuis uit (16% zelfs minstens vier dagen). Telewerken is met andere woorden sterk ingeburgerd in Vlaanderen. Van zij die in de mogelijkheid zijn om te telewerken (1 op 2 Vlamingen), geeft 35% er ook de voorkeur aan en verkiest 37% een hybride vorm van werken. Voor 72% van de Vlamingen die kunnen telewerken, is dat dan ook de norm geworden

In het tabellenraport staat gelukkig nog meer:

Hier vind ik de verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen zeer opvallend. Hoe ouder de student – wellicht al aan het combineren met werk – hoe positiever de houding tegenover online onderwijs.

Maar terwijl het hoger onderwijs soms net meer wil inzetten op afstandsonderwijs en het digitale, lijkt de student (nog?) niet mee te willen in dit verhaal.

Moeten we ons zorgen maken over de nieuwe ‘bold glamour’ filter op TikTok? (Linda Duits)

Deze blogpost verscheen eerst op dieponderzoek.nl.

“Psychological warfare” en “pure evil” noemde iemand op Twitter het nieuwe ‘schoonheids’-filter op TikTok. In zijn twitterdraad zie je video’s van influencers die zich allemaal verbazen over hoe goed het Bold Glamour werkt (zie hier mij als voorbeeld). Je kunt niet meer zien dat het een filter is, in de zin dat het uitstekend meebeweegt met de maker. De influencers zeggen allemaal hoe eng ze de filter vinden en hoe zich zorgen maken om de effecten ervan op jonge meisjes.

Eerder deze week ging er al een ander TikTok-filter viraal, Teenage Look, dat je laat zien hoe je eruit zag toen je een tiener was. Daarop waren de reacties vaak emotioneel: mensen moesten huilen bij het terugzien van hun jongere ik. Dat filter confronteert ons met vergankelijkheid, en zeker in een wereld waarin we jeugdigheid tot belangrijkste schoonheidswaarde hebben verheven, zou dat slecht voor je zelfbeeld.

De look van het Bold Glamour-filter is niet nieuw. Op Snapchat en Instagram kan je al jaren zien hoe je eruit ziet met lipfillers of perfecte make-up. De zorgen gaan nu om de kwaliteit van de filters. Dankzij vergevorderde Augmented Reality-technieken kan je een video maken waaruit niet duidelijk wordt dat er een filter is toegepast. Er is dus iets nieuws aan de hand en ‘nieuw+media’ leidt altijd tot zorgen.

In hoeverre zijn zorgen terecht?

Allereerst valt me op dat de influencers in de video’s in de twitterdraad allemaal laten zien hoe zij er ‘echt’ uitzien. Authenticiteit is cruciaal voor influencers en dus zie je op beeldgerichte sociale netwerken veel contentmakers de wereld ‘achter de schermen’ laten zien. Ze leggen uit hoe zij poseren om het meest gunstig op beeld te komen, ze vertellen over hoe ze filters en make-uptechnieken gebruiken om knapper te lijken en delen beelden die het verschil laten zien. Het zijn kleine lesjes mediawijsheid voor hun volgers.

Dat punt is vervolgens belangrijk: juist vanwege de alomtegenwoordigheid van filters, van de beauty tot de dieren tot jezelf als renaissance-schilderij, zijn gebruikers van deze platformen op de hoogte van het bestaan van filters en de manipulatie van de werkelijkheid. Het is dan ook een empirische vraag of mensen gaan denken dat influencers er echt zo uitzien. Eerst dat onderzoek zien, dan geloven. Ik vermoed eerder een klassiek derdepersoonseffect, dat wil zeggen: als het gaat om media-effecten denken mensen dat zij zelf niet vatbaar zijn voor media-effecten maar anderen wel, waarbij die anderen vaak anders zijn in termen van leeftijd en opleidingsniveau.

Misschien zorgt het bestaan van zulke filters juist wel voor het tegenovergestelde als waar mensen zich zorgen om maken, opperde iemand op Twitter:

Als ik naar de praktijk van filters kijk zie ik vooral veel spel. Het is leuk om uit te proberen hoe je eruit ziet als glamourpoes, als bejaarde of als de vermannelijkte versie van jezelf. Het is ook leuk zulke beelden te delen met bekenden. En tot is het misschien ook wel ‘leuk’ om je er zorgen over te maken. Vooralsnog zie ik daar echter echt geen reden toe.