Nieuwe leidraad: hoe versnellen in het secundair onderwijs

Gisteren bracht ik al de inspiratiegids rond effectief leesonderwijs, vandaag graag aandacht voor een publicatie van Project Talent:

Vanaf 1 september 2022 hebben Vlaamse scholen meer mogelijkheden om leerlingen in het secundair onderwijs te versnellen. Dit roept vragen op over richtlijnen en afspraken. Jaarversnelling vormt een van de vele vormen van versnelling en is wellicht de meest ingrijpende. Om scholen beter te kunnen ondersteunen om een eigen, degelijke, consistente en op onderzoek gebaseerde aanpak omtrent versnellen te ontwikkelen, is dit document opgemaakt. Deze aanpak kadert binnen het eigen schoolbeleid rond cognitief sterk functionerende leerlingen.
De Leidraad voor versnellen in het secundair onderwijs is een hulpmiddel om na te denken over mogelijkheden, gevolgen en mogelijke stappen bij versnelling.

Lancering gratis inspiratiegids voor effectief leesonderwijs voor kleuter-, lager én secundair onderwijs!

Kreeg mail en deze deel ik graag met jullie! (Ja, ik ken de meeste van de auteurs/onderzoekers waarvan 1 heel erg goed).

Het lijkt bijna onnodig om het immense belang van lezen te onderstrepen. Goed kunnen lezen én begrijpen wat je leest, is broodnodig: om goed te kunnen leren enerzijds, om simpelweg te kunnen functioneren in deze complexe, talige kennismaatschappij anderzijds. Helaas tonen de laatste PIRLS-resultaten aan dat het gemiddelde leesvaardigheidsniveau van de Vlaamse en Nederlandse kinderen daalt.

We lanceren vandaag Les in lezen, een inspiratiegids voor effectief leesonderwijs in het kleuter-, lager en secundair onderwijs, op lesinlezen.be.

Deze inspiratiegids bestaat uit 16 inspiratiefiches waarmee we een steentje willen bijdragen aan effectief leesonderwijs. Deze gids is geen handvat waarmee je als school je volledige leesbeleid kan uittekenen of kritisch evalueren. Wél ruimt de gids misverstanden over effectief leesonderwijs uit de weg, en biedt hij inspiratie voor effectieve leesinterventies voor alle onderwijsniveaus.

Enkele voorbeelden:

 • Waarom werk je best al van in de kleuterklas aan de basis van geschreven taal?
 • Haal je risicolezers uit de les voor extra ondersteuning?
 • Wat is het belang van achtergrondkennis om goed te kunnen lezen?
 • Helpt inzetten op leesmotivatie om betere lezers te maken van kinderen?

Op lesinlezen.be vind je, naast deze inspiratiegids, ook de umbrella review, een systematische meta-review die alle essentiële aspecten leren behandelt in alle niveaus van het leerplichtonderwijs. Tot slot kan je er ook het wetenschappelijk rapport lezen waar de 22 Lezen-op-School-projecten beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd worden.

Alvast bedankt om de link te delen met andere geïnteresseerden.

Met hartelijke groet

Umbrella review van effectief leesonderwijs in het basis- en secundair onderwijs

 1. Astrid Geudens (Thomas More Hogeschool), dr. Kirsten Schraeyen (Thomas More Hogeschool), dr. Kim Bellens (ExpertiseCentrum voor Effectief Leren – Thomas More Hogeschool), dr. Helena Taelman (Odisee Hogeschool) & Marit Trioen (Universiteit Antwerpen)

Evaluatie van de Lezen-op-school-projecten

 1. Kim Bellens, Stefan De Clerck, dr. Pieter Verachtert, Eva Maesen & dr. Aster Van Mieghem (ExpertiseCentrum voor Effectief Leren – Thomas More Hogeschool)

Inspiratiegids

Karlien Tiebout & dr. Pieter Verachtert (ExpertiseCentrum voor Effectief Leren – Thomas More Hogeschool)

Promotorenteam

Prof. dr. Jordi Casteleyn, Prof. dr. Mathea Simons, & Prof. dr. Tom Smits (Universiteit Antwerpen)

Hoe technologie soms onverwachte gevolgen kan hebben…

Een student toont trots op Instagram hoe naast het scherm waarop er examen moet afgelegd worden de hele cursus uithangt. Het was dom om dit publiek te delen. De opleiding ontdekte het zo. Pikant detail, de proctoring software had het niet gevlagd als ‘potentieel vals spelen’. Trouwens die software blijkt toch vaak vooral een placebo. Gevolg: de opleiding waar dit voorval gebeurde, neemt nog steeds examens af via laptops en computers, maar… op de campus*.

Nu AI met ChatGPT makkelijk teksten kan fabriceren, hoe kan je weten of een student de tekst zelf schreef? Een van de meer zekere oplossingen: laten schrijven onder toezicht, dus wellicht best op campus*.

Ik moest aan dit alles denken toen ik deze tweets zag passeren:

Terwijl ik hier en daar pleidooien zie voor het afbouwen van evaluatie of andere vormen van evaluatie (vaak eerder door meer hippe vogels), zou het ook best wel eens kunnen dat het echte effect wel eens net het omgekeerde zou kunnen zijn…

 • beide voorbeelden zijn allesbehalve fictief maar maakte ik bewust anoniem.

Zo zen is het boeddhisme niet (Universiteit van Nederland)

Mediteren en mindfulness: voel jij ook die innerlijke rust door deze boeddhistische praktijken? Dat kan, maar het is slechts één kant van deze religie. Het boeddhisme minder zen dan we denken. Want net als andere religies, kent boeddhisme ook problemen met misbruik, conflicten en geweld. Ben je benieuwd hoe dat precies zit en waar dat zen-beeld vandaan komt? In deze video neemt Paul van der Velde (Radboud Universiteit Nijmegen) je mee in zijn boeddha-gevulde huis en laat daar de duistere kant van dit wereldgeloof zien.

PIRLS is er en het is dus niet goed… Wat raden de onderzoekers aan?

Deze ochtend schreef ik al deze blogpost en mijn advies blijkt spijtig genoeg terecht.

Uit de conclusies van het PIRLS rapport: de resultaten zijn alarmerend

 • Enstige daling, zwaarder dan de daling in veel andere landen Te grote groep leerlingen die het lage niveau niet behalen Zeer kleine groep leerlingen die lezen op hoog niveau
 • Grote rol van sociale achtergrond en thuistaal
 • Ongunstig leesklimaat thuis,
 • Werkpunten in scholen: boeken, zelfvertrouwen, hoge verwachtingen,…

Over Covid:

 • Zeker een impact, veel meer dalende resultaten dan in eerdere edities
  Maar: niet elk land daalt & niet elk land daalt even sterk

Wat raden de onderzoekers aan:

 • Structurele versterking van lerarenteams in basisopleiding en nadien: Heldere, coherente, evidence-informed informatie bieden
 • Zicht op eigen prestaties (na controle voor achtergrondkenmerken)
 • Effectief begrijpend-leesonderwijs
  Nood aan voldoende personeel
  Nood aan optimisme → hoge verwachtingen
 • Investeren in kwalitatief, actueel boekenaanbod voor iedereen
 • Investeren in vroege geletterdheid
  Ouders stimuleren en ondersteunen
  Scholen en opvang ondersteunen in coachende rol
 • (Onderwijs-)kansarmoede aanpakken
 • Rijk aanbod voor niet-Nederlandstalige kinderen Geen kinderen met honger op school
 • Meer onderzoek naar:
  • Rol van de thuistaal, thuisklimaat, vroege geletterdheid Pedagogisch-didactische aanpak van begrijpend lezen (en van toetsen) Open vs. gesloten vragen (invulboeken)
  • Digitaal lezen
  • Boeken op school
  • Leerwinst: PIRLS 2026 ‘repeat’ (= ook kans om te vergelijken op 11 jaar)

 

Beste collega’s, keep calm…

Vandaag krijgen we de nieuwe resultaten van PIRLS. Gisteren vroegen mijn oud-collega’s van Teacher Tapp Vlaanderen de respondenten naar hun verwachtingen. Dit was het resultaat

Behoorlijk pessimistisch dus, maar ik zou het eerder realistisch noemen. De eigenlijke testen werden afgenomen in 2021 in volle corona-crisis. Het zou bijna een mirakel zijn als de resultaten beter zouden zijn of zelfs gelijk zouden blijven.

Maar er is nog een reden waarom we ons best schrap zetten voor een slecht resultaat. Ik ben er zeker van dat onze scholen al veel gedaan hebben om de trend te keren, maar ik zie twee redenen waarom dit wellicht nog niet zichtbaar zal zijn (naast Corona):

 • Het is wellicht nog te vroeg
 • Er is nog altijd dat vermaledijde lerarentekort dat zaken echt niet helpt.

Het erge is dat deze klap wellicht nog meer op een vermoeid onderwijskorps zal vallen. Ik kan de pil niet verzachten, maar in 1939 was er die Britse leuze “Keep calm and carry on”. Het goede nieuws is wellicht dat terwijl die leuze dateert van de periode voor de tweede wereldoorlog, we vandaag echt in het midden van de onderwijsorkaan zitten, of misschien zelfs al – hopelijk – op de weg er uit.

Nog meer lezen over PIRLS als vooruitblik, check deze blogpost die ik met twee Nederlandse collega’s schreef.