Bij het begin van de tweede week…

Beste collega’s,

we gaan de tweede week in en het is wellicht nog lang niet gewoon geworden, integendeel.

Duurde bij jullie de vorige week ook zo lang?

De voorbije dagen heb ik in mijn omgeving en in FB-groepen van leraren verschillende alarmsignalen gezien van leraren die het zwaar hebben, van ouders die het zwaar hebben, van leerlingen die te veel moeten doen, soms te veel, soms te weinig doen, enz. dit alles natuurlijk ook naast de vele goodwill van zowat iedereen.

Ik val in herhaling, maar temporiseer. Iets over een marathon en een sprint, je weet wel.

En nu vooral hopen dat de loop van de curve verandert. Vandaag gaf een beetje hoop, hopelijk morgen nog meer.

Hou vol en zorg voor jezelf en de jouwe,

Pedro

Ongemakkelijke boodschap rond technologie in onderwijs

We zijn nu allemaal druk bezig met online leren, en ik begrijp het ‘nood breekt wet’. Tegelijk slaat de angst me om verschillende redenen om het hart.

  • Ik krijg signalen uit oa Zweden dat bepaalde beleidsmakers denken dat nu het lerarentekort opgelost is. Zie je wel: technologie lost het op. Dit is zo fout en kort door de bocht. Ten eerste zijn het uitzonderlijke omstandigheden, ten tweede kennen we niet het eigenlijke effect.
  • Door mijn lidmaatschap in de commissie die Kennisnet en de Nederlandse PO-raad hebben opgestart rond digitalisering, leerde ik welke haken en ogen er bestaan bij het gebruik van technologie in de klas en in onderwijs die echt een pak verder gaan dan privacy, maar ook over platformisering, biases, druk en werkdruk, invloed, enz. Check hier het rapport.

Er is nu weinig ruimte voor discussie omdat we branden aan het blussen zijn, maar dit worden belangrijke aandachtspunten voor snel na de crisis die ook moeilijker zullen zijn omdat bijvoorbeeld bepaalde scholen al vast zullen zitten in bijvoorbeeld bepaalde silo’s (nu al het geval) of gewoon zullen zijn geworden aan bepaalde tools die het misschien minder nauw nemen met de ethische kant van de zaak of gewoonweg kinderen ongeweten benadelen.

Goed advies voor als je online moet les geven

Liesbeth Marckx stuurde me dit overzicht door en er zit veel in volgens mij. Misschien is synchroon les geven nu wel een belangrijke optie in deze uitzonderlijke tijden, maar wat me bevalt in dit overzicht is dat het vooral wil zorgen dat we dit alles overleven als leerling, student en lesgever. Want weet: we lopen een marathon en geen sprint.

Lees even dit twitter-draadje over de mogelijke gevolgen op gelijke kansen van schoolsluitingen (+ een zeer concreet voorstel tot oplossing!)

Zelf schreef ik er deze post over vorige week, gisteren gaf de Leuvense professor Wim Van Lancker een uitgebreidere uitleg met cijfers op twitter. Niet zozeer omdat het idee van een sluiting van de scholen fout is, wat sommige dachten, wel omdat we moeten nadenken over oplossingen.

Ik heb een concreet voorstel voor een concrete oplossing waarvan we uit onderzoek weten dat het kan werken: de studenten van de lerarenopleidingen die nu in problemen zitten met hun stages, zouden kunnen ingezet worden om gericht bijles en preteaching te geven aan de leerlingen die het nodig hebben als de lessen weer opstarten. Dit zou twee vliegen in 1 klap kunnen betekenen. Lees goed: dit is dan wel bedoeld als extra bovenop de gewone lessen, daarom dat ik het ook bewust over preteaching heb.

En nu de tweets van Wim: