Het effect van Corona op het lerarenberoep, een waarschuwing van TALIS

Het is een Focus-rapport dat ik over het hoofd had gezien in november, maar in de meest recente Teaching in Focus, waarschuwt de OESO voor leraren die het beroep zullen verlaten omwille van het corona-virus. De redenering is als volgt: stress is een belangrijke voorspeller voor stoppen met de job. Dit bleek al het geval voor het virus. De stress neemt nu toe door het virus, dus de kans stijgt dat dit uiteindelijk voor meer leraren zorgt die stoppen met hun job. Meer inspraak in het schoolbeleid zou een mogelijke milderend effect hierop kunnen hebben.

Lees verder

2021, een onderwijsvooruitblik

Zo, 2020 hebben we gehad. Gelukkig nieuwjaar en ik wens je vooral een goede gezondheid. Een wens die geen cliché is in deze tijden.

Ik wil in deze post vooruit kijken naar wat er ons zoal te wachten staat in 2021 op onderwijsvlak. Het codewoord is – vrees ik – onzekerheid.

De eerste onzekerheid slaat natuurlijk op het hoofdverhaal van 2020: Corona. Hoe gaan we de komende maanden doorbrengen? In steeds meer landen blijven scholen weer dicht, studenten weten nu al dat ze nauwelijks offline les zullen hebben tot minstens eind maart,… Het is te hopen dat sneltesten soelaas kunnen bieden nog voor de eigenlijke vaccins er zijn. Het ziet er sowieso naar uit dat met de huidige vaccinatieplanning, studenten nog iets van een normaal academiejaar mogen vergeten. Het idee van een studieduurverlenging zal hierdoor wellicht ook weer de kop op steken.

Een tweede onzekerheid heeft alles te maken met de eindtermen. Ben Weyts en de Vlaamse regering heeft de eindtermen goedgekeurd voor de tweede en derde graad – in feite al te laat voor een vlotte invoering, zeker in combinatie met de modernisering van het secundair onderwijs. Het GO is on board, maar Katholiek Onderwijs Vlaanderen absoluut niet, al ondersteunen ze hun scholen wel in afwachting van… ja, van wat feitelijk? Doen ze of doen ze het niet? Gaan ze naar het grondwettelijk hof? Doen andere – kleinere spelers – het? Zo handig dat er eerder een regel in het voorstel van decreet sneuvelde waardoor elke eindterm apart zou moeten aangevochten worden. Dan was een dergelijk proces zowat onmogelijk geweest. Je kan trouwens nog meer vuurwerk verwachten, nu de minister ook een oproep lanceerde om in kaart te brengen hoeveel mensen en middelen van de scholen naar de koepels of het net vloeien.

Eindtermen bis: er wordt ook werk gemaakt van de eindtermen basisonderwijs en de oorlog uit de vorige paragraaf heeft natuurlijk hier ook een enorme invloed op. Ik verwacht hierover ook de nodige discussies.

Eindtermen tris: op het einde van dit schooljaar moeten normaalgesproken de eindtermen basisgeletterdheid voor de eerste keer gecheckt worden met als regel dat wie deze niet volledig behaald, niet over mag naar het derde jaar. Wel niet zeker of de soep zo heet zal gegeten worden, al dan niet dankzij Corona. In dit geval is het wellicht uitstel van executie, want het komende jaren gaat een consortium aan de slag rond de centrale examens en is het dus ook uitkijken naar regelmatige discussies over dit onderwerp.

De opvolger van het M-decreet, het begeleidingsdecreet staat al een tijdje in de steigers. Benieuwd hoe dit zal landen de komende maanden.

De uitrol van technologie in onderwijs zal nog regelmatig terugkeren, waarbij het ook vooral uitkijken is naar de luiken die niet per se over laptops voor iedereen gaan. Ondersteuning, privacy, veiligheid, en andere ethische keuzes zullen hopelijk genoeg aandacht krijgen.

Qua internationale vergelijkingen wordt het een relatief rustig jaar. Mag ook wel eens.

Een dossier dat ook nog wel af en toe kan opduiken: de vaste benoeming is nogal ingrijpend aan het wijzigen, benieuwd hoe dit gaat lopen in de praktijk.

Ondertussen: veel leraren, directies, ondersteunend personeel, leerlingen en (groot)-ouders die vooral met die eerste onzekerheid zullen worstelen en gaandeweg de andere onzekerheden er bij zullen moeten nemen.

Ten slotte hoop ik zo dat we binnenkort elkaar weer gewoon kunnen zien, maar van alle voorspellingen is dit tegelijk de meest zekere (het zal gebeuren) en onzekere (we weten nog niet wanneer).

Check hier de laatste voorronde van genomineerde liedjes voor het beste onderwijslied

Via Teacher Tapp Vlaanderen zijn we op zoek naar de beste song over onderwijs ooit volgens onderwijsmensen. We hebben zeer veel suggesties gekregen en we hebben zelf ook nieuwe liedjes ontdekt. Om de keuze makkelijker te maken, kun je steeds de dag voor de eigenlijke stemming hier de genomineerde liedjes beluisteren. Je kan ze ook allemaal beluisteren via Spotify!

Uit deze liedjes kunt u deze morgen stemmen via de app. Doe je nog niet mee met de app, klik hier: onelink.to/e45x2q 

Dit weekend volgt dan de finale!

Lees verder

Check hier de vierde reeks genomineerde liedjes voor het beste onderwijslied

Via Teacher Tapp Vlaanderen zijn we op zoek naar de beste song over onderwijs ooit volgens onderwijsmensen. We hebben zeer veel suggesties gekregen en we hebben zelf ook nieuwe liedjes ontdekt. Om de keuze makkelijker te maken, kun je steeds de dag voor de eigenlijke stemming hier de genomineerde liedjes beluisteren. Je kan ze ook allemaal beluisteren via Spotify!

Uit deze liedjes kunt u deze morgen stemmen via de app. Doe je nog niet mee met de app, klik hier: onelink.to/e45x2q Morgen de volgende lading songs!

Lees verder

Check hier de derde reeks genomineerde liedjes voor het beste onderwijslied

Via Teacher Tapp Vlaanderen zijn we op zoek naar de beste song over onderwijs ooit volgens onderwijsmensen. We hebben zeer veel suggesties gekregen en we hebben zelf ook nieuwe liedjes ontdekt. Om de keuze makkelijker te maken, kun je steeds de dag voor de eigenlijke stemming hier de genomineerde liedjes beluisteren. Je kan ze ook allemaal beluisteren via Spotify!

Uit deze liedjes kunt u deze morgen stemmen via de app. Doe je nog niet mee met de app, klik hier: onelink.to/e45x2q Morgen de volgende lading songs!

Lees verder

Check hier de volgende reeks genomineerde liedjes voor het beste onderwijslied

Via Teacher Tapp Vlaanderen zijn we op zoek naar de beste song over onderwijs ooit volgens onderwijsmensen. We hebben zeer veel suggesties gekregen en we hebben zelf ook nieuwe liedjes ontdekt. Om de keuze makkelijker te maken, kun je steeds de dag voor de eigenlijke stemming hier de genomineerde liedjes beluisteren. Je kan ze ook allemaal beluisteren via Spotify!

Uit deze liedjes kunt u deze morgen stemmen via de app. Doe je nog niet mee met de app, klik hier: onelink.to/e45x2q Morgen de volgende lading songs!

Lees verder

Check hier de eerste ronde van de zoektocht naar het beste onderwijslied

De komende week gaan we via Teacher Tapp Vlaanderen op zoek naar de beste song over onderwijs ooit. We hebben zeer veel suggesties gekregen en we hebben zelf ook nieuwe liedjes ontdekt. Om de keuze makkelijker te maken, kun je steeds de dag voor de eigenlijke stemming hier de genomineerde liedjes beluisteren. Je kan ze ook allemaal beluisteren via Spotify! Uit deze liedjes kunt u deze morgen stemmen via de app. Doe je nog niet mee met de app, klik hier: onelink.to/e45x2q Morgen de volgende songs!

Lees verder