Mediawijsheid: Zo check je waar die foto vandaan komt: foto’s controleren met een paar muisklikken.

Deel deze tweet hier ook even, omdat veel van mijn lezers niet op Twitter zitten:

Hoe ziet effectief onderwijs voor breed ondernemerschap eruit? (NRO)

Het NRO lijkt even in een stroomversnelling te gaan met nog een nieuwe overzichtsstudie en dit bijhorend persbericht:

Ondernemerschap wordt steeds meer gezien als een van de kerncompetenties; belangrijk voor iedere burger in de samenleving. Hierbij gaat het niet alleen om het opstarten van een eigen bedrijf. Het gaat om ondernemendheid: het zien en benutten van kansen en het kunnen en durven omzetten van ideeën in acties die leiden tot een nieuwe product, dienst, project of activiteit die van waarde is voor anderen. Dit noemen we ook wel ‘breed ondernemerschap’. Steeds meer opleidingen besteden aandacht aan ondernemerschapsonderwijs en ook onderzoek naar wat effectief ondernemerschapsonderwijs is, neemt toe. Maar hoe ziet effectief onderwijs voor breed ondernemerschap eruit?

In een NRO overzichtsstudie “leren voor breed ondernemerschap: analyse van leeruitkomsten en leeractiviteiten” zijn Judith Gulikers, Thomas Lans (Wageningen Universiteit), Yvette Baggen (Universiteit Utrecht) en Ingrid Christoffels (ECBO) hiermee aan de slag gegaan. Hun eindrapport laat zien:

  1. Welke leeruitkomsten relevant zijn in breed ondernemerschap (= het wat)
  2. Welke leeractiviteiten relevant zijn in breed ondernemerschap (= het hoe)
  3. Welke combinaties van wat-hoe passend zijn voor verschillende doelgroepen en leeftijden, uitgaande van het idee van een leerlijn ondernemerschap

De auteurs concluderen dat ondernemerschapsonderwijs gericht moet zijn op het creëren van een leeromgeving waarin studenten worden uitgedaagd tot het ondernemende proces,een iteratief proces van het creëren, ontwikkelen en uitproberen van kansen. De uitkomsten van dit proces zijn niet altijd vooraf vast te leggen. En dus zou er in ondernemerschapsonderwijs meer ruimte moeten zijn voor leerverrassingen.

De overzichtsstudie resulteert in een set van ontwerpprincipes (“de schuifjes”) voor het ontwerpen van en reflecteren op ondernemerschapsonderwijs. Hiervoor ontwerpen de auteurs een praktische tool in de vorm van een placemat-praatplaat. Docenten, teams, onderwijsontwerpers of curriculumontwikkelaars kunnen hiermee hun eigen ondernemerschapsonderwijs in kaart brengen door te spelen met de schuifjes, hierover in gesprek te gaan en gezamenlijk bewustere keuzen te maken passend bij de eigen doelgroep, context en gewenste complexiteit.

Het eindrapport en de praatplaat worden binnenkort ontsloten in de NRO-projectendatabase. Van de praatplaat zullen ook fysieke producten worden gedrukt. Ben je hierin geïnteresseerd, wil je het eindrapport ontvangen en/of wil je nu al met het digitale materiaal aan de slag, stuur een mailtje aan een van de auteurs. Dan sturen zij het gewenste materiaal toe.

Bekijk de managementsamenvatting van de NRO-overzichtsstudie Leren voor breed ondernemerschap: analyse van leeractiviteiten en –uitkomsten.

De positieve kant van de replicatiecrisis: geslaagde replicates

Regelmatige lezers van deze blog zullen wel al mijn fascinatie gemerkt hebben met de replicatiecrisis in psychologisch onderzoek (ik schreef er oa hier al over). Bij gesprekken over deze replicatiecrisis gaat het vooral over de vrij vele niet geslaagde replicaties. Maar er is ook de andere kant, namelijk de geslaagde replicaties.

BPS Digest noteerde net een nieuw domein binnen de psychologie waar opvallende veel inzichten bevestigd werden, namelijk persoonlijkheidspsychologie en meer specifiek de theorie rond de big five en de relatie met verschillende uitkomsten in het leven. Meer dan 87 procent van de gecontroleerde onderzoeken bleek wel degelijk repliceerbaar!

Een tijdje geleden kreeg ik in een review op een artikel waar ik aan werkte dat The Big Five ook maar een mening was naast de commerciële niet bewezen modellen, I beg to differ en deze grootschalige bevestigt dit.

Maar het is niet de enige tak met bovengemiddelde geslaagde replicaties:

Zelf vind ik het vooral hoopgevend dat twee takken die toch ook met onderwijs (cognitieve en persoonlijkheidspsychologie) te maken hebben, dergelijke positieve resultaten tonen.

Alles onder het motto ‘what doesn’t kill you makes you stronger’?

Lees deze brief om te begrijpen wat het lerarentekort kan betekenen

Vond deze brief van een lerares van CBS Tamarinde via deze tweet. Begrijp goed dat we in Vlaanderen nog niet scholen 1 dag per week moeten sluiten, maar dat we wel al leerlingen hebben die soms tot een maand een bepaald vak niet kunnen volgen bij gebrek aan leerkracht.

Een uitspraak over de lerende leraar die tot denken en discussie kan aanzetten

Momenteel lees ik het boek The Death of Expertise van Tom Nichols. Een groot stuk van het boek gaat over onderwijs, daarom dat het me ook door enkele mensen aangeraden werd. In het boek komt er ook deze passage voor:

Ik beken: ik heb dat ook al gezegd. Toen ik het zei, bedoelde ik dat ik vaak door de vragen van studenten nieuwe inzichten krijg in mijn eigen materie. Maar tegelijk zette de uitspraak me aan het denken. Is het ooit evenveel? En kan dat ooit de bedoeling zijn? Maar ook: ben je een slechte leerkracht als dat het geval zou zijn? Je kan ook steeds leren over hoe kinderen denken, wat beter of minder goed werkt van je aanpak,… En is dat dan net geen teken van net een goede leerkracht?

Een handige quote dus voor verdere reflectie en klasdiscussie!